เนื้อเพลง Crazy In Love คำอ่านไทย Beyonce ft. JAY Z

[Intro – Jay Z]
Yes!
(เยส)

It’s so crazy right now!
(อิท โซ เคซี่ ไร๊ท นาว !)
Most incredibly, it’s ya girl, Bee,
(โมส อินครีดิบี้ อิท ยา เกิร์ล บี)
It’s ya boy, young.
(อิทส์ ยา บอย ยัง)

[Intro – Beyonce:]
You ready?
(ยู เร๊ดี้)
Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)

[Intro – Jay Z]
Yea, history in the making,
(เย ฮิสทรี่ อิน เดอะ เมกิ้ง)
Part 2, it’s so crazy right now
(พาร์ท ทู อิทส์ โซ เคซี่ ไร๊ท นาว)

[Verse 1 – Beyonce]
I look and stare so deep in your eyes,
(ไอ ลุ๊ค แอนด์ สแทร์ โซ ดี๊พ อิน ยัวร์ อาย)
I touch on you more and more every time,
(ไอ ทั๊ช ออน ยู มอร์ แอนด์ มอร์ เอ๊เวอรี่ ไทม์)
When you leave I’m begging you not to go,
(เว็น ยู ลี๊ฝ แอม เบคกิ้ง ยู นอท ทู โก)
Call your name two or three times in a row,
(คอลลํ ยัวร์ เนม ทู ออ ทรี ไทม์ อิน อะโรว์)
Such a funny thing for me to try to explain,
(ซัช อะ ฟันนี่ ติง ฟอร์ มี ทู ธราย ทู เอ็กซเพลน)
How I’m feeling and my pride is the one to blame.
(ฮาว แอม ฟิวลิ่ง แอนด์ มาย ไพรด์ อีส ดิวัน ทูเบลม)
‘Cuz I know I don’t understand,
(คัน ไอ โนว์ ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Just how your love can do what no one else can.
(จั๊สท ฮาว ยัวร์ เลิฟ แคน ดู วอท โน วัน เอ๊ลส แคน)

[Chorus – Beyonce]
Got me looking so crazy right now, your love’s
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ เลิฟ)
Got me looking so crazy right now [in love]
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว [ อิน เลิฟ] )
Got me looking so crazy right now, your touch
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ ทั๊ช)
Got me looking so crazy right now [your touch]
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว [ยัวร์ ทั๊ช] )
Got me hoping you’ll page me right now, your kiss
(กอท มี โฮพปิ้ง ยูโอ เพจ มี ไร๊ท นาว ยัวร์ คิสส)
Got me hoping you’ll save me right now
(กอท มี โฮพปิ้ง ยูโอ เซฝ มี ไร๊ท นา)
Looking so crazy in love’s,
(ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟส์)
Got me looking, got me looking so crazy in love.
(กอท มี ลุคกิ้ง กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟ)

Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)

[Verse 2 – Beyonce]
When I talk to my friends so quietly,
(เว็น ไอ ท๊อล์ค ทู มาย เฟรน โซ ไคว๊เอ้ทรี)
Who he think he is? Look at what you did to me,
(ฮู ฮี ทริ๊งค คี อีส ลุ๊ค แอ็ท วอท ยู ดีด ทูมี)
Tennis shoes, don’t even need to buy a new dress,
(เทนนิส ชู ด้อนท์ อี๊เฝ่น นี๊ด ทู บาย อะ นิว เดรส)
If you ain’t there ain’t nobody else to impress,
(อิ๊ฟ ยู เอน แดร์ เอน โนบอดี้ เอ๊ลส ทู อิมเพรส)
The way that you know what I thought I knew,
(เดอะเวย์ แด้ท ยู โนว์ วอท ไอ ตรอด ไอ นิว)
It’s the beat my heart skips when I’m with you,
(อิท เดอะบีท มาย ฮาร์ท สคิพส์ เว็น แอม วิธ ยู)
But I still don’t understand,
(บั๊ท ไอ สทิลล ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Just how your love can do what no one else can.
(จั๊สท ฮาว ยัวร์ เลิฟ แคน ดู วอท โน วัน เอ๊ลส แคน)

[Chorus – Beyonce]
Got me looking so crazy right now, your love’s
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ เลิฟ)
Got me looking so crazy right now [in love]
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว [ อิน เลิฟ] )
Got me looking so crazy right now, your touch
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ ทั๊ช)
Got me looking so crazy right now [your touch]
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว [ยัวร์ ทั๊ช] )
Got me hoping you’ll page me right now, your kiss
(กอท มี โฮพปิ้ง ยูโอ เพจ มี ไร๊ท นาว ยัวร์ คิสส)
Got me hoping you’ll save me right now
(กอท มี โฮพปิ้ง ยูโอ เซฝ มี ไร๊ท นา)
Looking so crazy in love’s,
(ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟส์)
Got me looking, got me looking so crazy in love.
(กอท มี ลุคกิ้ง กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟ)
[adsense]
I’m Looking so crazy in love’s,
(แอม ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟส์)
Got me looking, got me looking so crazy in love.
(กอท มี ลุคกิ้ง กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟ)

[Verse 3 – Jay Z [Beyonce]]
Check it, let’s go
(เช็ค อิท เล็ท โก)
Young Hov y’all know when the flow is loco,
(ยัง โฮ โย่ โนว์ เว็น เดอะโฟลว์ อีส โลโก)
Young B and the R-O-C, uh oh, [oh]
(ยัง บี แอน เดอะ อาร์ โอ ซี อ๊า โอ โอ)
Ol’ G, big homie, the one and only,
(โอ จี บิ๊ก โฮมี ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่)
Stick bony, but the pocket is fat like Tony, Soprano, [oh no]
(สทิ๊ค โบนี่ บัท เดอะ พ๊อคเค่ท อีส แฟท ไล๊ค โทนี่ โซปราโน โอ้ โน)
The ROC handle like Van Axel,
(เดอะ รอค แฮ๊นเดิ้ล ไลค์ แวนแอ็กเซิล)
I shake phoneys man, You can’t get next to,
(ไอ เช้ค โฟนนีส์ แมน ยู แค้น เก็ท เน๊กซท ทู)
The genuine article I go I do not sing though,
(เดอะ เจ๊นนิวอีน อ๊าร์ทิเคิ่ล ไอ โก ไอ ดู นอท ซิง โตว)
I sling though, If anything I bling yo,
(ไอ สลิง โตว อิ๊ฟ แอนนี่ติง ไอ บลิง โย)

a star like Ringo, roll like ??
(อะ สทาร์ ไล๊ค รินโก โรลล ไล๊ค)
Crazy bring ya whole set,
(เคซี่ บริง ยา โฮล เซ็ท)
Jay Z in the range, crazy and deranged,
(เจ ซี อิน เดอะเร๊นจ เคซี่ แอนด์ ดีเรงจ์)
They can’t figure them out they like hey is he insane, [oh no]
(เดย์ แค้น ฟิ๊กเก้อร เด็ม เอ๊าท เดย์ ไล๊ค เฮ้ อีส ฮี อินเซน โอ้ โน )
Yes sir I’m cut from a different cloth,
(เยส เซ่อร์ แอม คัท ฟรอม อะ ดีฟฟาเร้น โคลท)
My texture is the best fur, of chinchilla.
(มาย เทคเจอร์ อีส เดอะเบ๊สท์ เฟอร์ ออฟ ชินชีลา)
[Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no]
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
Been dealing with chain smokers,
(บีน ดิลลิ้ง วิธ เชน สโม๊คเกอ)
But how you think I got the name Hova?
(บั๊ท ฮาว ยู ทริ๊งค ไอ กอท เดอะเนม โฮวา)
[Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no]
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
I been realer the game’s over,
(ไอ บีน เรียลเรอ เดอะ เกมส์ โอ๊เว่อร์)
[Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no]
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
Fall back young, ever since the label changed over
(ฟอลล์ แบ็ค ยัง เอ๊เว่อร์ ซิ๊นซ เดอะเล๊เบ้ล เช้งจํ โอ๊เว่อร์)
[Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no]
(อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ อ๊ะ โอ โอ โน โน)
to platinum the game’s been wrap, One!
(ทู แพลทินัม เดอะ เกมส์ บีน แร๊พ วัน !)

[Bridge – Beyonce]
Got me looking, so crazy, my baby
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ มาย เบ๊บี้)
I’m not myself, lately I’m foolish, I don’t do this,
(แอม นอท มายเซลฟ์ เลตลี่ แอม ฟูลริช ไอ ด้อนท์ ดู ดิส)
I’ve been playing myself, baby I don’t care
(แอบ บีน เพย์ยิ่ง มายเซลฟ์ เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ แคร์)
‘Cuz your love’s got the best of me,
(คัซ ยัวร์ เลิฟ กอท เดอะเบ๊สท์ ออฟ มี)
And baby you’re making a fool of me,
(แอนด์ เบ๊บี้ ยัวร์ เมกิ้ง อะ ฟูล ออฟ มี)
You got me sprung and I don’t care who sees,
(ยู กอท มี สปรั้งค์ แอนด์ ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮู ซี)
‘Cuz baby you got me, you got me, so crazy baby
(คัซ เบ๊บี้ ยู กอท มี ยู กอท มี โซ เคซี่ เบ๊บี้)
HEY!
(เฮ้)

[Chorus – Beyonce]
Got me looking so crazy right now, your love’s [oh love]
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ เลิฟโอ้ เลิฟ)
Got me looking so crazy right now [lookin’ crazy]
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ลูคิน เคซี่)
Got me looking so crazy right now, your touch
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ ทั๊ช)
Got me looking so crazy right now
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว)
Got me hoping you’ll page me right now, your kiss [baby]
(กอท มี โฮพปิ้ง ยูโอ เพจ มี ไร๊ท นาว ยัวร์ คิสส เบบี้)
Got me hoping you’ll save me right now [baby]
(กอท มี โฮพปิ้ง ยูโอ เซฝ มี ไร๊ท นาว เบบี้)
Looking so crazy in love’s, [whoa!]
(ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟส์ โว้)
Got me looking, got me looking so crazy in love. [whoa!]
(กอท มี ลุคกิ้ง กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟ โว้)

Got me looking so crazy right now, your love’s
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ เลิฟ)
Got me looking so crazy right now [your love]
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ เลิฟ)
Got me looking so crazy right now, your touch
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ ทั๊ช )
Got me looking so crazy right now [your touch]
(กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ ไร๊ท นาว ยัวร์ ทั๊ช )
Got me hoping you’ll page me right now, your kiss
(กอท มี โฮพปิ้ง ยูโอ เพจ มี ไร๊ท นาว ยัวร์ คิสส)
Got me hoping you’ll save me right now
(กอท มี โฮพปิ้ง ยูโอ เซฟ มี ไร๊ท นาว)
Looking so crazy in love’s,
( ลุคกิ้งโซ เคซี่ อิน เลิฟส์)
Got me looking, got me looking so crazy in love.
(กอท มี ลุคกิ้ง กอท มี ลุคกิ้ง โซ เคซี่ อิน เลิฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy In Love คำอ่านไทย Beyonce ft. JAY Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น