เนื้อเพลง Just a Little Talk With Jesus คำอ่านไทย Elvis Presley

I once was lost in sin but Jesus took me in
( ไอ วันซ วอส ล็อซท อิน ซิน บัท จีสัซ ทุค มี อิน)
Well then a little light from heaven healed my soul
(เว็ล เด็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไลท ฟร็อม เฮฝเอ็น ฮีล มาย โซล)
Well, he bathed my heart in love, and wrote my name above
(เว็ล , ฮี บัธ มาย ฮาท อิน ลัฝ , แอ็นด โรท มาย เนม อะบัฝ)
Well just a little talk with my Jesus gonna it right
(เว็ล จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ มาย จีสัซ กอนนะ อิท ไรท)

We’ll just have a little talk with Jesus
(เว็ล จัซท แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ จีสัซ)
We’re gonna tell Him all about our troubles
(เวีย กอนนะ เท็ล ฮิม ออล อะเบาท เอ๊า ทรั๊บเบิ้ล)
He will hear our fainted cry
(ฮี วิล เฮีย เอ๊า เฟนท คไร)
He will answer by and by
(ฮี วิล อานเซอะ ไบ แอ็นด ไบ)
Oh well, when you feel a little prayer wheel turning
(โอ เว็ล , ฮเว็น ยู ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฮวีล เทินนิง)
And you will know a little fire is burnin’
(แอ็นด ยู วิล โน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฟร อีส เบินนิน)
You will find a little talk with Jesus makes it right
(ยู วิล ไฟนด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ จีสัซ เมค ซิท ไรท)

You may have doubts and fears
(ยู เม แฮ็ฝ เดาท แซน เฟีย)
Your eye be filled with tears
(ยุร ไอ บี ฟิล วิฑ เทีย)
Oh well my Jesus is a friend who watches day and night
(โอ เว็ล มาย จีสัซ ซิส ซา ฟเร็นด ฮู วัทเชซ เด แอ็นด ไนท)
Well he wrote my name above, and he bathed my heart in love
(เว็ล ฮี โรท มาย เนม อะบัฝ , แอ็นด ฮี บัธ มาย ฮาท อิน ลัฝ)
Oh well just a little talk with my Jesus gonna make it right
(โอ เว็ล จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ มาย จีสัซ กอนนะ เมค อิท ไรท)

Let us have a little talk with my Jesus
(เล็ท อัซ แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ มาย จีสัซ)
Please let us tell Him all about our troubles
(พลีส เล็ท อัซ เท็ล ฮิม ออล อะเบาท เอ๊า ทรั๊บเบิ้ล)
He will hear our faintest cry
(ฮี วิล เฮีย เอ๊า faintest คไร)
He will answer by and by
(ฮี วิล อานเซอะ ไบ แอ็นด ไบ)
Now when you feel a little prayer wheel turning
(เนา ฮเว็น ยู ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฮวีล เทินนิง)
You’ll know just a little fire is burnin’
(โยว โน จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไฟร อีส เบินนิน)
And have a little talk with my Jesus gonna makes it right
(แอ็นด แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ มาย จีสัซ กอนนะ เมค ซิท ไรท)

Well you may have doubts and fears
(เว็ล ยู เม แฮ็ฝ เดาท แซน เฟีย)
Your eye be filled with tears
(ยุร ไอ บี ฟิล วิฑ เทีย)
Oh well now my Jesus is a friend who watches day and night
(โอ เว็ล เนา มาย จีสัซ ซิส ซา ฟเร็นด ฮู วัทเชซ เด แอ็นด ไนท)
Well you go to Him in prayer
(เว็ล ยู โก ทู ฮิม อิน พเรเออะ)
He answers my every prayer
(ฮี อานเซอะ มาย เอฝริ พเรเออะ)
Oh well just a little talk with my Jesus gonna makes it right
(โอ เว็ล จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ มาย จีสัซ กอนนะ เมค ซิท ไรท)
Now let us have a little talk with my Jesus
(เนา เล็ท อัซ แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ มาย จีสัซ)
Tell Him all about our troubles
(เท็ล ฮิม ออล อะเบาท เอ๊า ทรั๊บเบิ้ล)
He will hear our faintest cry
(ฮี วิล เฮีย เอ๊า faintest คไร)
And I know he’s gonna answer by and by
(แอ็นด ดาย โน อีส กอนนะ อานเซอะ ไบ แอ็นด ไบ)
Now when you feel a little prayer wheel turning
(เนา ฮเว็น ยู ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฮวีล เทินนิง)
You’ll know a little fire is burnin’
(โยว โน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฟร อีส เบินนิน)
And have a little talk with my Jesus gonna makes it right
(แอ็นด แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทอค วิฑ มาย จีสัซ กอนนะ เมค ซิท ไรท)
Make it right
(เมค อิท ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just a Little Talk With Jesus คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น