เนื้อเพลง The Rest Is Up To You คำอ่านไทย Relient K

I was just about
( ไอ วอส จัซท อะเบาท)
to quote Mark Twain
(ทู คโวท ม๊าร์ค ทเวน)
when I realized that
(ฮเว็น นาย รีแอะไลส แดท)
it’s all in vain.
(อิทซ ซอร์ อิน เฝน)

A twist of fate,
(อะ ทวิซท อ็อฝ เฟท ,)
a twisted look of pain.
(อะ ทวิซท ลุค อ็อฝ เพน)
To defeat the wheat,
(ทู ดิฟีท เดอะ ฮวีท ,)
go against the grain.
(โก อะเกนซท เดอะ กเรน)

I know
(ไอ โน)
I know
(ไอ โน)
I know
(ไอ โน)
I know
(ไอ โน)

I know what you’ve been through.
(ไอ โน ว็อท ยู๊ฟ บีน ธรู)
But there’s only so much one can do.
(บัท แดร์ โอ๊นลี่ โซ มัช วัน แค็น ดู)
Now the rest is up to you…
(เนา เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
the rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)

The rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
The rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
The rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)

The rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
The rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
The rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)

Your mentor’s become
(ยุร เมนเทอะ บิคัม)
your tormentor.
(ยุร ทอเมนเทอะ)
Give him the money,
(กิฝ ฮิม เดอะ มันอิ ,)
but is it for rent or
(บัท อีส ซิท ฟอ เร็นท ออ)
will you get burnt for the countless time?
(วิล ยู เก็ท เบินท ฟอ เดอะ เคานทเล็ซ ไทม)

Your head starts to hurt.
(ยุร เฮ็ด ซทาท ทู เฮิท)
You just close your eyes.
(ยู จัซท คโลส ยุร ไอ)

I know
(ไอ โน)
I know
(ไอ โน)
I know
(ไอ โน)
I know
(ไอ โน)

I know what he did to you.
(ไอ โน ว็อท ฮี ดิด ทู ยู)
But there’s only so much on can do.
(บัท แดร์ โอ๊นลี่ โซ มัช ออน แค็น ดู)
The rest is up to you…
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
the rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)

The rest is up to you.
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
The rest is up to you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
The rest is up to you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)

The rest is up to you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
The rest is up to you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
The rest is up to you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)

This speech is merely words.
(ดีซ ซพีช อีส เมียลิ เวิด)
It’s even worse because it rhymes.
(อิทซ อีเฝ็น เวิซ บิคอส อิท ไรม)
Give me a minute or your time,
(กิฝ มี อะ มินยูท ออ ยุร ไทม ,)
I’ll have a minute of your time.
(แอล แฮ็ฝ อะ มินยูท อ็อฝ ยุร ไทม)

And I can’t make this click.
(แอ็นด ดาย แค็นท เมค ดีซ คลิค)
And I can’t tattoo your mind.
(แอ็นด ดาย แค็นท แท็ททู ยุร ไมนด)
But you know this ain’t no trick.
(บัท ยู โน ดีซ เอน โน ทริค)
Take it or leave it all behind.
(เทค อิท ออ ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)

The rest is up to you [the rest is up to you]
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู [ เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู ])
The rest is up to you [the rest is up to you]
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู [ เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู ])
The rest is up to you [the rest is up to you]
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู [ เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู ])

[Gave my advice, done all I can]
([ เกฝ มาย แอ็ดไฝซ , ดัน ออล ไอ แค็น ])
The rest is up to you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
[It’s your life, it’s in your hands]
([ อิทซ ยุร ไลฟ , อิทซ ซิน ยุร แฮ็นด ])
The rest is up to you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)
[Why don’t…]
([ ฮไว ด้อนท์ ])
The rest is up to you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู ยู)

Why don’t you try to slow down?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ทไร ทู ซโล เดาน)
Slow things down.
(ซโล ธิง เดาน)
Slow things down.
(ซโล ธิง เดาน)

Cause I know you’re hurting.
(คอส ไอ โน ยัวร์ เฮอดิง)
So put down your burdens.
(โซ พัท เดาน ยุร เบ๊อรํเด้น)
Crucify your doubts and just reach out
(ครูซิไฟ ยุร เดาท แซน จัซท รีช เอ้า)

Reach out to Jesus.
(รีช เอ้า ทู จีสัซ)
Embrace him.
(เอ็มบเรซ ฮิม)
Turn your life around to face him.
(เทิน ยุร ไลฟ อะเรานด ทู เฟซ ฮิม)

You’ll find mercy,
(โยว ไฟนด เมอซิ ,)
you’ll see
(โยว ซี)
grace, love, and beauty
(กเรซ , ลัฝ , แอ็นด บยูทิ)
defined in his
(ดิไฟน อิน ฮิส)
face.
(เฟซ)

You’ll find mercy,
(โยว ไฟนด เมอซิ ,)
you’ll see
(โยว ซี)
grace, love, and beauty
(กเรซ , ลัฝ , แอ็นด บยูทิ)
defined in his
(ดิไฟน อิน ฮิส)
face.
(เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Rest Is Up To You คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น