เนื้อเพลง A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

I was lonelier than Kunta Kinte at a Merle Haggard concert that night I strolled
( ไอ วอส โลนิลเลอร์ แฑ็น Kunta Kinte แอ็ท ดา Merle แฮกเกิด คอนเซิท แดท ไนท ไอ ซทโรล)
on into Uncle Limpy’s Hump Palace lookin’ for love. It had been a while. In fact,
(ออน อีนทุ อั๊งเคิ่ล Limpys ฮัมพ แพลอิซ ลุคกิน ฟอ ลัฝ อิท แฮ็ด บีน อะ ฮไวล อิน แฟ็คท ,)
three hundred and sixty-five had come and went since that midnight run haulin’ hog
(ธรี ฮันดเร็ด แอ็นด ซิคซทิ ไฟฝ แฮ็ด คัม แอ็นด เว็นท ซินซ แดท มิดไนท์ รัน haulin ฮ็อก)
to Shakey Town on I-10. I had picked up this hitchhiker that was sweatin’ gallons
(ทู Shakey ทาวน์ ออน นาย เทน ไอ แฮ็ด พิค อัพ ดีซ hitchhiker แดท วอส สเวเดน แกลลัน)
through a pair of Daisy Duke cut-offs and one of those Fruit Of The Loom tank-tops.
(ธรู อะ แพ อ็อฝ เดสิ ดยูค คัท ออฟฟ แซน วัน อ็อฝ โฑส ฟรูท อ็อฝ เดอะ ลูม แท็งค ท็อพ)
Well, that night I lost myself to ruby red lips, milky white skin and baby blue eyes.
(เว็ล , แดท ไนท ไอ ล็อซท ไมเซลฟ ทู รูบิ เร็ด ลิพ , มีลคิ ฮไวท ซคิน แอ็นด เบบิ บลู ไอ)
Name was Russell.
(เนม วอส รัสเซล)

Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)
Well I find it’s quite a thrill
(เว็ล ไอ ไฟนด อิทซ คไวท อะ ธริล)
When she grinds me against her will
(ฮเว็น ชี ไกรนด มี อะเกนซท เฮอ วิล)
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)

Well, faster than you can say, ” shallow grave ” , this pretty little thing come
(เว็ล , ฟาสเทอะ แฑ็น ยู แค็น เซ , ” แฌลโล กแรฝ ” , ดีซ พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง คัม)
up to me and starts kneadin’ my balls like hard-boiled eggs in a tube sock. Said
(อัพ ทู มี แอ็นด ซทาท kneadin มาย บอล ไลค ฮาด บอยล เอ็ก ซิน อะ ทยูบ ซ็อค เซ็ด)
her name was Bambi and I said, ” Well that’s a coincidence darlin’, `cause I was
(เฮอ เนม วอส แบบบี แอ็นด ดาย เซ็ด , ” เว็ล แด๊ท ซา โคะอีนซิเด็นซ ดาร์ลิน , `cause ไอ วอส)
just thinkin’ about skinnin’ you like a deer. ” Well she smiled, had about as much
(จัซท ติ้งกิน อะเบาท skinnin ยู ไลค เก เดีย ” เว็ล ชี ซไมล , แฮ็ด อะเบาท แอ็ส มัช)
teeth as a Jack-O-Lantern, and I went on to tell her how I would wear her face
(ทีท แอ็ส ซา แจ็ค โอ แลนเทิน , แอ็นด ดาย เว็นท ออน ทู เท็ล เฮอ เฮา ไอ เวิด แว เฮอ เฟซ)
like a mask as I do my little kooky dance. And then she told me to shush. I guess
(ไลค เก มาซค แอ็ส ซาย ดู มาย ลิ๊ทเทิ่ล kooky ดานซ แอ็นด เด็น ชี โทลด มี ทู shush ไอ เก็ซ)
she could sense my desperation. `Course, it’s hard to hide a hard-on when you’re
(ชี เคิด เซ็นซ มาย เดซเพอะเรฌัน `Course , อิทซ ฮาด ทู ไฮด อะ ฮาด ออน ฮเว็น ยัวร์)
dressed like Minnie Pearl.
(ดเรซ ไลค มีนนิ เพิล)

Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)
Well I find it’s quite a thrill
(เว็ล ไอ ไฟนด อิทซ คไวท อะ ธริล)
When she grinds me against her will
(ฮเว็น ชี ไกรนด มี อะเกนซท เฮอ วิล)
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)

So, Bambi’s goin’ on about how she can make all my fantasies come true. So I says,
(โซ , แบบบี โกอิน ออน อะเบาท เฮา ชี แค็น เมค ออล มาย แฟนตาซีสฺ คัม ทรู โซ ไอ เซ ,)
” Even this one I have where Jesus Christ is jackhammering Mickey Mouse in the
(” อีเฝ็น ดีซ วัน ไอ แฮ็ฝ ฮแว จีสัซ คไรซท อีส jackhammerings มิคกี้ เมาซ อิน เดอะ)
doo-doo hole with a lawn dart as Garth Brooks gives birth to something resembling a
(ดู ดู โฮล วิฑ อะ ลอน ดาท แอ็ส กาต บรุค กิฝ เบิธ ทู ซัมติง resemblings อะ)
cheddar cheese log with almonds on Santa Claus’s tummy-tum? ” Well, ten beers,
(เชเดอร์ ชีส ล็อก วิฑ อามันด ออน แซนดา คลอส ทัมมี tum ” เว็ล , เท็น เบีย ,)
twenty minutes and thirty dollars later I’m parkin’ the beef bus in tuna town if
(ทเวนทิ มินยูท แซน เธอทิ ดอลเลอะ เลทเออะ แอม พาคกิน เดอะ บีฟ บัซ ซิน ทูน่า ทาวน์ อิฟ)
you know what I mean. Got to nail her back at her trailer. Heh. That rhymes. I have
(ยู โน ว็อท ไอ มีน ก็อท ทู เนล เฮอ แบ็ค แกท เฮอ ทเรลเออะ เอฮ แดท ไรม ซาย แฮ็ฝ)
to admit it was even more of a turn-on when I found out she was doin’ me to buy
(ทู แอ็ดมีท ดิธ วอส อีเฝ็น โม อ็อฝ อะ เทิน ออน ฮเว็น นาย เฟานด เอ้า ชี วอส โดย มี ทู ไบ)
baby formula.
(เบบิ ฟอมิวละ)

Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)
Well I find it’s quite a thrill
(เว็ล ไอ ไฟนด อิทซ คไวท อะ ธริล)
When she grinds me against her will
(ฮเว็น ชี ไกรนด มี อะเกนซท เฮอ วิล)
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)

Day or so had passed when I popped the clutch, gave the tranny a spin and slid
(เด ออ โซ แฮ็ด พาซ ฮเว็น นาย โพพี เดอะ คลัช , เกฝ เดอะ tranny อะ ซพิน แอ็นด ซลิด)
on into The Stinky Pinky Gulp N’ Guzzle Big Rig Snooze-A-Stop. There I was browsin’
(ออน อีนทุ เดอะ Stinky พีงคอิ กัลพ เอ็น กัซเซว บิก ริก ซนูส อะ ซท็อพ แดร์ ไอ วอส browsin)
through the latest issue of ” Throb ” , when I saw Bambi starin’ at me from the
(ธรู เดอะ เลทเอ็ซท อีฌยุ อ็อฝ ” ธร็อบ ” , ฮเว็น นาย ซอ แบบบี สตาร์ริน แอ็ท มี ฟร็อม เดอะ)
back of a milk carton. Well, my heart just dropped. So, I decided to do what any
(แบ็ค อ็อฝ อะ มิลค คาท็อน เว็ล , มาย ฮาท จัซท ดร็อพ โซ , ไอ ดิไซด ทู ดู ว็อท เอนอิ)
good Christian would. You can not imagine how difficult it is to hold a half gallon
(เกิด ครีซแช็น เวิด ยู แค็น น็อท อิแมจอิน เฮา ดีฟฟิคัลท ดิธ อีส ทู โฮลด อะ ฮาล์ฟ แกลลัน)
of moo juice and polish the one-eyed gopher when your doin’ seventy-five in an
(อ็อฝ มู จูซ แอ็นด โพลอิฌ ดิ วัน ไอ โกเฟอะ ฮเว็น ยุร โดย เซฝเอ็นทิ ไฟฝ อิน แอน)
eighteen-wheeler. I never thought missing children could be so sexy.
(เอทีน ฮวีลเออะ ไอ เนฝเวอะ ธอท มีซซิง ชีลดเร็น เคิด บี โซ เซคซิ)
Did I say that out loud?
(ดิด ดาย เซ แดท เอ้า เลาด)

Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)
Well I find it’s quite a thrill
(เว็ล ไอ ไฟนด อิทซ คไวท อะ ธริล)
When she grinds me against her will
(ฮเว็น ชี ไกรนด มี อะเกนซท เฮอ วิล)
Yes a lap dance is so much better when the stripper is cryin’
(เย็ซ ซา แล็พ ดานซ อีส โซ มัช เบทเทอะ ฮเว็น เดอะ stripper อีส คายอิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น