เนื้อเพลง Question Of Faith คำอ่านไทย Lighthouse Family

Can’t See The Truth In Triggered Words
( แค็นท ซี เดอะ ทรูธ อิน ทรีกเกอะ เวิด)
Don’t Need A Mountain For A Wall
(ด้อนท์ นีด อะ เมานทิน ฟอ รา วอล)
See The Big Old Moon Spin Around The World
(ซี เดอะ บิก โอลด มูน ซพิน อะเรานด เดอะ เวิลด)
Somehow It Makes Me Feel So Small
(ซัมฮาว อิท เมค มี ฟีล โซ ซมอล)
Know I’ve Been Living The Simple Life Really That’s The Main Thing
(โน แอฝ บีน ลีฝอิง เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ไลฟ ริแอ็ลลิ แด๊ท เดอะ เมน ธิง)
Nowadays Nobody Speaks About The Way They Feel About Things
(เนาอะเดส โนบอดี้ ซพีค อะเบาท เดอะ เว เด ฟีล อะเบาท ธิง)
Know I Need Something To Set Me Right Now It Seems There’s Nothing
(โน ไอ นีด ซัมติง ทู เซ็ท มี ไรท เนา อิท ซีม แดร์ นัธติง)
Nowadays Nobody Thinks About A Way To Ease The Suffering
(เนาอะเดส โนบอดี้ ธิงค อะเบาท ดา เว ทู อีส เดอะ ซัฟเฟอะริง)

Chorus
(โครัซ)

Baby I Know You’re The First Thing
(เบบิ ไอ โน ยัวร์ เดอะ เฟิซท ธิง)
I Believe It Honestly
(ไอ บิลีฝ อิท ออนเอ็ซทลิ)
How Do You Prove What You Can’t See
(เฮา ดู ยู พรูฝ ว็อท ยู แค็นท ซี)
Well It’s A Question Of Faith
(เว็ล อิทซ ซา คเวซชัน อ็อฝ เฟธ)
Baby I Know You’re The First Thing
(เบบิ ไอ โน ยัวร์ เดอะ เฟิซท ธิง)
I Believe It Honestly
(ไอ บิลีฝ อิท ออนเอ็ซทลิ)
Say You Don’t Know Enough About Me
(เซ ยู ด้อนท์ โน อินัฟ อะเบาท มี)
Well It’s A Question Of Faith
(เว็ล อิทซ ซา คเวซชัน อ็อฝ เฟธ)
Don’t Wanna Complain The Weather Could Be Worse
(ด้อนท์ วอนนา ค็อมพเลน เดอะ เวฑเออะ เคิด บี เวิซ)
But I Wish I’d Learned From My Mistakes
(บัท ไอ วิฌ อาย เลิน ฟร็อม มาย มิซเทค)
Don’t Really Need No Clever Words
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ นีด โน คเลฝเออะ เวิด)
To Understand What’s In Your Face
(ทู อันเดิซแทนด ว็อท ซิน ยุร เฟซ)
Know I’ve Been Living The Simple Life Really That’s The Main Thing
(โน แอฝ บีน ลีฝอิง เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ไลฟ ริแอ็ลลิ แด๊ท เดอะ เมน ธิง)
Nowadays Nobody Speaks About The Way They Feel About Things
(เนาอะเดส โนบอดี้ ซพีค อะเบาท เดอะ เว เด ฟีล อะเบาท ธิง)
Know I Need Something To Set Me Right Now It Seems There’s Nothing
(โน ไอ นีด ซัมติง ทู เซ็ท มี ไรท เนา อิท ซีม แดร์ นัธติง)
Nowadays Nobody Thinks About A Way To Ease The Suffering
(เนาอะเดส โนบอดี้ ธิงค อะเบาท ดา เว ทู อีส เดอะ ซัฟเฟอะริง)

Repeat Chorus To Fade
(ริพีท โครัซ ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Question Of Faith คำอ่านไทย Lighthouse Family

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น