เนื้อเพลง Finally คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie)

MMMMMMMMMM
( MMMMMMMMMM)

Ever since I was a baby girl I had a dream
(เอฝเออะ ซินซ ไอ วอส ซา เบบิ เกิล ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
Cinderella theme
(ซินเดอร์เลลล่า ธีม)
Crazy as it seems
(คเรสิ แอ็ส ซิท ซีม)
Always knew that deep inside that there would come a day
(ออลเว นยู แดท ดีพ อีนไซด แดท แดร์ เวิด คัม อะ เด)
When I would have to way
(ฮเว็น นาย เวิด แฮ็ฝ ทู เว)
Make so many mistakes
(เมค โซ เมนอิ มิซเทค)
I could’nt comprehend
(ไอ คูดซึ่น คอมพริเฮนด)
As I watched it unfold
(แอ็ส ซาย ว็อช ดิท อันโฟลด)
This classic story told I left it in the cold
(ดีซ คแลซซิแค็ล ซโทริ โทลด ดาย เล็ฟท ดิธ อิน เดอะ โคลด)
Walking through an open door that led me back to you
(วอคกิง ธรู แอน โอเพ็น โด แดท เล็ด มี แบ็ค ทู ยู)
Each one unlocking more of the truth
(อีช วัน unlockings โม อ็อฝ เดอะ ทรูธ)

I finally stopped tripping on my youth
(ไอ ไฟแน็ลลิ สต๊อปพฺ ทริพพิง ออน มาย ยูธ)
I finally got lost inside of you
(ไอ ไฟแน็ลลิ ก็อท ล็อซท อีนไซด อ็อฝ ยู)
I finally know that I needed to grow
(ไอ ไฟแน็ลลิ โน แดท ไอ นีด ทู กโร)
And finally my maze has been solved
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ มาย เมส แฮ็ส บีน ซอลฝ)

[chorus]
([ โครัซ ])
Finally
(ไฟแน็ลลิ)
Now my destiny can begin
(เนา มาย เดซทินิ แค็น บีกีน)
Though it will have a different set
(โธ อิท วิล แฮ็ฝ อะ ดีฟเฟอะเร็นท เซ็ท)
Something strange and new is happening
(ซัมติง ซทเรนจ แอ็นด นยู อีส แฮพเพะนิง)
Finally
(ไฟแน็ลลิ)
Now my life doesn’t seem so bad
(เนา มาย ไลฟ ดัสอินท ซีม โซ แบ็ด)
Its the best that I’ve ever had
(อิทซ เดอะ เบ็ซท แดท แอฝ เอฝเออะ แฮ็ด)
Give my love to him finally
(กิฝ มาย ลัฝ ทู ฮิม ไฟแน็ลลิ)

MMMMMMMM
(MMMMMMMM)

I remember the beggining you already knew
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ begginings ยู ออลเรดอิ นยู)
I acted like a fool
(ไอ แอ็คท ไลค เก ฟูล)
Just trying to be cool
(จัซท ทไรอิง ทู บี คูล)
Fronting like it didn’t matter
(ฟ้อนดิง ไลค อิท ดิ๊นอิน แมทเทอะ)
I just ran away
(ไอ จัซท แร็น อะเว)
On another face
(ออน แอะนัธเออะ เฟซ)
Was lost in my own space
(วอส ล็อซท อิน มาย โอน ซเพซ)
Found what its like to hurt selfishly
(เฟานด ว็อท อิทซ ไลค ทู เฮิท เซลฟิฌลิ)
Scared to give of me
(ซคา ทู กิฝ อ็อฝ มี)
Afraid to just believe
(อัฟเรด ทู จัซท บิลีฝ)
I was in a jealous, insecure, pathetic place
(ไอ วอส ซิน อะ เจลอัซ , อินซิคยูร , พะเธทอิค พเลซ)
Stumbled through the nets that I have made
(แสตมเบิล ธรู เดอะ เน็ท แดท ไอ แฮ็ฝ เมด)

Finally got out of my own way
(ไฟแน็ลลิ ก็อท เอ้า อ็อฝ มาย โอน เว)
I’ve Finally started living for today
(แอฝ ไฟแน็ลลิ ซทาท ลีฝอิง ฟอ ทุเด)
I finally know that I needed to grow
(ไอ ไฟแน็ลลิ โน แดท ไอ นีด ทู กโร)
And finally know that
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ โน แดท)

[chorus]
([ โครัซ ])
Finally
(ไฟแน็ลลิ)
Now my destiny can begin
(เนา มาย เดซทินิ แค็น บีกีน)
Though we will have a different set
(โธ วี วิล แฮ็ฝ อะ ดีฟเฟอะเร็นท เซ็ท)
Something strange and new is happening
(ซัมติง ซทเรนจ แอ็นด นยู อีส แฮพเพะนิง)
Finally
(ไฟแน็ลลิ)
Now my life doesn’t seem so bad
(เนา มาย ไลฟ ดัสอินท ซีม โซ แบ็ด)
Its the best that I’ve ever had
(อิทซ เดอะ เบ็ซท แดท แอฝ เอฝเออะ แฮ็ด)
Gave my love to him Finally
(เกฝ มาย ลัฝ ทู ฮิม ไฟแน็ลลิ)

MMMMMMMM
(MMMMMMMM)

Finally, Finally
(ไฟแน็ลลิ , ไฟแน็ลลิ)

Finally
(ไฟแน็ลลิ)
Now my destiny can begin
(เนา มาย เดซทินิ แค็น บีกีน)
Though it will have a different set
(โธ อิท วิล แฮ็ฝ อะ ดีฟเฟอะเร็นท เซ็ท)
Something beautiful is happening, happening
(ซัมติง บยูทิฟุล อีส แฮพเพะนิง , แฮพเพะนิง)
Finally
(ไฟแน็ลลิ)
Now my life doesn’t seem so bad
(เนา มาย ไลฟ ดัสอินท ซีม โซ แบ็ด)
Give my love to him finally
(กิฝ มาย ลัฝ ทู ฮิม ไฟแน็ลลิ)

Ohhhhhhh, Finally, Finally, finally
(โอ้~ , ไฟแน็ลลิ , ไฟแน็ลลิ , ไฟแน็ลลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Finally คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น