เนื้อเพลง Heaven on Earth คำอ่านไทย Britney Spears

Your touch
( ยุร ทั๊ช)
Your taste
(ยุร เทซท)
Your breath
(ยุร บเร็ธ)
Your face
(ยุร เฟซ)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
Your head
(ยุร เฮ็ด)
You’re sweet
(ยัวร์ สวี้ท)
Your love
(ยุร ลัฝ)
Your teeth
(ยุร ทีท)
Your tongue
(ยุร ทัง)
Your eye
(ยุร ไอ)
You’re mine
(ยัวร์ ไมน)
Your lips
(ยุร ลิพ)
You’re fine
(ยัวร์ ไฟน)
You’re heaven on earth
(ยัวร์ เฮฝเอ็น ออน เอิธ)

I’ve waited all my life for you
(แอฝ เวท ออล มาย ไลฟ ฟอ ยู)
My favourite kiss
(มาย เฟเฝอะริท คิซ)
Your perfect skin
(ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ซคิน)
Your perfect smile
(ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ซไมล)

Waking up and you’re next to me
(เวคกิ้ง อัพ แอ็นด ยัวร์ เน็คซท ทู มี)
Wrap me up in your arms and back to sleep
(แร็พ มี อัพ อิน ยุร อาม แซน แบ็ค ทู ซลีพ)
Lay my head on your chest and drift away
(เล มาย เฮ็ด ออน ยุร เช็ซท แอ็นด ดริฟท อะเว)
Dream of you and I’m almost half awake
(ดรีม อ็อฝ ยู แอ็นด แอม ออลโมซท ฮาล์ฟ อะเวค)

[The palest green I’ve ever seen
([ เดอะ palest กรีน แอฝ เอฝเออะ ซีน)
The colour of your eyes
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ยุร ไอ)
You’ve taken me so far away
(ยู๊ฟ เทคเอ็น มี โซ ฟา อะเว)
One look and you stop time]
(วัน ลุค แอ็นด ยู ซท็อพ ไทม ])

Fell in love with you and
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ยู แอ็นด)
Everything that you are
(เอ๊วี่ติง แดท ยู อาร์)
Nothing I can do I’m really
(นัธติง ไอ แค็น ดู แอม ริแอ็ลลิ)
Crazy about you
(คเรสิ อะเบาท ยู)
When you’re next to me
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี)

It’s just like heaven on earth
(อิทซ จัซท ไลค เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
You’re heaven
(ยัวร์ เฮฝเอ็น)
You’re heaven on earth
(ยัวร์ เฮฝเอ็น ออน เอิธ)

Tell me that I’ll always be the one that you want
(เท็ล มี แดท แอล ออลเว บี ดิ วัน แดท ยู ว็อนท)
Don’t know what I’d do if I ever lose you
(ด้อนท์ โน ว็อท อาย ดู อิฟ ฟาย เอฝเออะ ลูส ยู)
Look at you and what I see is heaven on earth
(ลุค แกท ยู แอ็นด ว็อท ไอ ซี อีส เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Your breath
(ยุร บเร็ธ)
Your face
(ยุร เฟซ)
Your hands
(ยุร แฮ็นด)
Your head
(ยุร เฮ็ด)
You’re sweet
(ยัวร์ สวี้ท)
Your love
(ยุร ลัฝ)
Your tongue
(ยุร ทัง)

I’d move across the world for you
(อาย มูฝ อัครอซ เดอะ เวิลด ฟอ ยู)
Just tell me when
(จัซท เท็ล มี ฮเว็น)
Just tell me where
(จัซท เท็ล มี ฮแว)
I’ll come to you
(แอล คัม ทู ยู)

Take me back to that place in time
(เทค มี แบ็ค ทู แดท พเลซ อิน ไทม)
Images of you occupy my mind
(อีมอิจ อ็อฝ ยู ออคคิวไพ มาย ไมนด)
Far away but I feel you hear with me
(ฟา อะเว บัท ไอ ฟีล ยู เฮีย วิฑ มี)
Dream of you and you’re almost next to me
(ดรีม อ็อฝ ยู แอ็นด ยัวร์ ออลโมซท เน็คซท ทู มี)

[The palest green I’ve ever seen
([ เดอะ palest กรีน แอฝ เอฝเออะ ซีน)
The colour of your eyes
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ยุร ไอ)
You’ve taken me so far away
(ยู๊ฟ เทคเอ็น มี โซ ฟา อะเว)
One look and you stop time]
(วัน ลุค แอ็นด ยู ซท็อพ ไทม ])

Fell in love with you and
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ยู แอ็นด)
Everything that you are
(เอ๊วี่ติง แดท ยู อาร์)
Nothing I can do I’m really
(นัธติง ไอ แค็น ดู แอม ริแอ็ลลิ)
Crazy about you
(คเรสิ อะเบาท ยู)
When you’re next to me
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี)
It’s just like heaven on earth
(อิทซ จัซท ไลค เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
You’re heaven
(ยัวร์ เฮฝเอ็น)
You’re heaven on earth
(ยัวร์ เฮฝเอ็น ออน เอิธ)

Tell me that I’ll always be the one that you want
(เท็ล มี แดท แอล ออลเว บี ดิ วัน แดท ยู ว็อนท)
Don’t know what I’d do if I ever lose you
(ด้อนท์ โน ว็อท อาย ดู อิฟ ฟาย เอฝเออะ ลูส ยู)
Look at you and what I see is heaven on earth
(ลุค แกท ยู แอ็นด ว็อท ไอ ซี อีส เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I said I’m so in love
(ไอ เซ็ด แอม โซ อิน ลัฝ)
I said I’m so in love
(ไอ เซ็ด แอม โซ อิน ลัฝ)
So in love
(โซ อิน ลัฝ)

Fall off the edge of my mind
(ฟอล ออฟฟ ดิ เอ็จ อ็อฝ มาย ไมนด)
I fall off the edge of my mind
(ไอ ฟอล ออฟฟ ดิ เอ็จ อ็อฝ มาย ไมนด)
For you
(ฟอ ยู)
I fall off the edge of my mind
(ไอ ฟอล ออฟฟ ดิ เอ็จ อ็อฝ มาย ไมนด)
I fall off the edge of my mind
(ไอ ฟอล ออฟฟ ดิ เอ็จ อ็อฝ มาย ไมนด)
For you
(ฟอ ยู)

Fell in love with you and
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ยู แอ็นด)
Everything that you are
(เอ๊วี่ติง แดท ยู อาร์)
Nothing I can do I’m really
(นัธติง ไอ แค็น ดู แอม ริแอ็ลลิ)
Crazy about you
(คเรสิ อะเบาท ยู)
When you’re next to me
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี)
It’s just like heaven on earth
(อิทซ จัซท ไลค เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
[So in love]
([ โซ อิน ลัฝ ])
You’re heaven
(ยัวร์ เฮฝเอ็น)
You’re heaven on earth
(ยัวร์ เฮฝเอ็น ออน เอิธ)

Tell me that I’ll always be the one that you want
(เท็ล มี แดท แอล ออลเว บี ดิ วัน แดท ยู ว็อนท)
Don’t know what I’d do if I ever lose you
(ด้อนท์ โน ว็อท อาย ดู อิฟ ฟาย เอฝเออะ ลูส ยู)
Look at you and what I see is heaven on earth
(ลุค แกท ยู แอ็นด ว็อท ไอ ซี อีส เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m so in love
(แอม โซ อิน ลัฝ)

I fall off the edge of my mind
(ไอ ฟอล ออฟฟ ดิ เอ็จ อ็อฝ มาย ไมนด)
[I’m so in love]
([ แอม โซ อิน ลัฝ ])
When I just look at you
(ฮเว็น นาย จัซท ลุค แกท ยู)
I feel like I’m gonna jump into heaven
(ไอ ฟีล ไลค แอม กอนนะ จัมพ อีนทุ เฮฝเอ็น)
[So in love]
([ โซ อิน ลัฝ ])
And you’ll catch me
(แอ็นด โยว แค็ช มี)
Catch me if I jump
(แค็ช มี อิฟ ฟาย จัมพ)
Will you catch me?
(วิล ยู แค็ช มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven on Earth คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น