เนื้อเพลง Miss You (Remix) คำอ่านไทย Jay-Z feat Aaliyah

[Intro: Jay-Z [Aaliyah]]
( [ อินโทร : เจ ซี [ แอลรีแยซ ] ])
What’s up baby girl! [Ho!]
(ว็อท อัพ เบบิ เกิล ! [ โฮ ! ])
Thought I had to talk to you again, missing you [Hey, ey, ey, ey]
(ธอท ไอ แฮ็ด ทู ทอค ทู ยู อะเกน , มีซซิง ยู [ เฮ , อาย์, อาย์, อาย์])
Tim is missing you Missy’s missing you
(ทิม อีส มีซซิง ยู มีซซิ มีซซิง ยู)
Rashad is missing you your mom is missing you [N-n-n-n-no no no]
(Rashad อีส มีซซิง ยู ยุร มัม อีส มีซซิง ยู [ เอ็น เอ็น เอ็น เอ็น โน โน โน ])
Your pop is missing you Dame is missing you damn we missing you…WOO!!!
(ยุร พ็อพ อีส มีซซิง ยู เดม อีส มีซซิง ยู แด็ม วี มีซซิง ยู วู ! ! !)

[Verse 1: Jay-Z [Aaliyah]]
([ เฝิซ วัน : เจ ซี [ แอลรีแยซ ] ])
All we listen to is all the different yous
(ออล วี ลิ๊สซึ่น ทู อีส ซอร์ เดอะ ดีฟเฟอะเร็นท ยู)
Four page letters in addition to
(โฟ เพจ เลทเทอะ ซิน แอ็ดดีฌอัน ทู)
Have you ever loved somebody used to get the party poppin
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ลัฝ ซัมบอดี้ ยูซ ทู เก็ท เดอะ พาทิ พอพปิน)
We used to party alot, we used to be in the Hampton’s partied alot
(วี ยูซ ทู พาทิ อล๊อต , วี ยูซ ทู บี อิน เดอะ Hamptons พาทิ อล๊อต)
We was The Breakfast Club you was a part of the ROC
(วี วอส เดอะ บเรคฟัซท คลับ ยู วอส ซา พาท อ็อฝ เดอะ ร็อค)
We used to make up special names for the food we ate
(วี ยูซ ทู เมค อัพ ซเพฌแอ็ล เนม ฟอ เดอะ ฟูด วี เอท)
Remember cerial pie one of your favorite plates [I miss you]
(ริเมมเบอะ cerial ไพ วัน อ็อฝ ยุร เฟเฝอะริท เพล๊ท [ ไอ มิซ ยู ])
Well Dame told me tell you he’s doin well
(เว็ล เดม โทลด มี เท็ล ยู อีส โดย เว็ล)
Due to the circumstances, it could’ve been Bellevue
(ดยู ทู เดอะ เซอคัมสแท็นซ , อิท คูดดิฝ บีน Bellevue)
But I ain’t got to tell you, you lookin over us
(บัท ไอ เอน ก็อท ทู เท็ล ยู , ยู ลุคกิน โอเฝอะ อัซ)
Our little angel, but you know what
(เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล เอนเจล , บัท ยู โน ว็อท)

[Chorus: Jay-Z[Aaliyah]]
([ โครัซ : เจ ซี [ แอลรีแยซ ] ])
Brooklyn’s missing you Detroit is missing you
(บรูกคิน มีซซิง ยู ดีทอยดฺ อีส มีซซิง ยู)
New Orleans missing you Philly’s missing you
(นยู โอรีอินสฺ มีซซิง ยู ฟิวลี่ มีซซิง ยู)
[It’s been too long and I’m lost without you]
([ อิทซ บีน ทู ล็อง แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู ])
Your uncle’s missing you your families missing you
(ยุร อั๊งเคิ่ล มีซซิง ยู ยุร แฟมลีสฺ มีซซิง ยู)
Your fans is missing you the galleries missing you
(ยุร แฟน ซิส มีซซิง ยู เดอะ เกลเลอรี่ มีซซิง ยู)
Damn we missing you
(แด็ม วี มีซซิง ยู)
[It’s been too long and I’m lost without you]
([ อิทซ บีน ทู ล็อง แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู ])

[Verse 2: Jay-Z [Aaliyah]]
([ เฝิซ ทู : เจ ซี [ แอลรีแยซ ] ])
Now Star is mad I won’t grant him a interview
(เนา ซทา อีส แม็ด ดาย ว็อนท กรานท ฮิม มา อีนเทิฝยู)
Now he’s dissing me cause he dissed you
(เนา อีส ดิซวิง มี คอส ฮี ดิซพฺ ยู)
Can you believe the nerve of this dude?
(แค็น ยู บิลีฝ เดอะ เนิฝ อ็อฝ ดีซ ดยูด)
Cause of your memory I won’t bring in the pistols
(คอส อ็อฝ ยุร เมมโอะริ ไอ ว็อนท บริง อิน เดอะ พิ๊สท่อล)
But he got issues enough of that lame
(บัท ฮี ก็อท อีฌยุ อินัฟ อ็อฝ แดท เลม)
I never seen pain like your parents pain
(ไอ เนฝเวอะ ซีน เพน ไลค ยุร แพเร็นท เพน)
But I know God protecting you
(บัท ไอ โน ก็อด โพเทคติง ยู)
You used to read Seed Of The soul I know God perfecting you
(ยู ยูซ ทู เร็ด ซี อ็อฝ เดอะ โซล ไอ โน ก็อด เพอเฟคติง ยู)
All the estrogen the darker texture you are the more intellectual
(ออล ดิ เอซทโระเจ็น เดอะ ดาร์คเกอร์ เทคซเชอะ ยู อาร์ เดอะ โม อินเท็ลเลคชวล)
You are so professional our little purple star
(ยู อาร์ โซ พโระเฟฌอะแน็ล เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล เพ๊อร์เพิ่ล ซทา)
Too good for earth you are [I miss you]
(ทู เกิด ฟอ เอิธ ยู อาร์ [ ไอ มิซ ยู ])

[Chorus: Jay-Z [Aaliyah]]
([ โครัซ : เจ ซี [ แอลรีแยซ ] ])
Houston’s missng you L.A.’s missing you
(ฮูซตัน missng ยู แอล อะ เอส มีซซิง ยู)
DC’s missing you Chicago’s missing you
(DCs มีซซิง ยู ชิคาโก มีซซิง ยู)
[It’s been too long and I’m lost without you]
([ อิทซ บีน ทู ล็อง แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู ])
Kidada’s missing you Shock is missing you
(Kidadas มีซซิง ยู ฌ็อค อีส มีซซิง ยู)
Colleen is missing you Tiny is missing you
(Colleen อีส มีซซิง ยู ไทนิ อีส มีซซิง ยู)
[It’s been too long and I’m lost without you]
([ อิทซ บีน ทู ล็อง แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู ])

[Verse 3: Jay-Z]
([ เฝิซ ที : เจ ซี ])
By the way, Big we missing you Pac we missing you
(ไบ เดอะ เว , บิก วี มีซซิง ยู แพค วี มีซซิง ยู)
We feel your presence just not in the physical
(วี ฟีล ยุร พเรสเอ็นซ จัซท น็อท อิน เดอะ ฟีสอิแค็ล)
All across the world, blocks is miserable
(ออล อัครอซ เดอะ เวิลด , บล็อค ซิส มิเซอร์เรเบิล)
Y’all left a void it’s alot of little yous
(ยอล เล็ฟท ดา ฝอยด อิทซ อล๊อต อ็อฝ ลิ๊ทเทิ่ล ยู)
But they not original and they not identical
(บัท เด น็อท ออริจินัล แอ็นด เด น็อท ไอเดนทิแค็ล)
They just studied your flows and they watched your interviews
(เด จัซท ซทัดอิด ยุร ฟโล แซน เด ว็อช ยุร อีนเทิฝยู)
That’s when hip hop if it’s not ten of you
(แด๊ท ฮเว็น ฮิพ ฮ็อพ อิฟ อิทซ น็อท เท็น อ็อฝ ยู)
Then it gotta be more, y’all left your paws
(เด็น หนิด กอททะ บี โม , ยอล เล็ฟท ยุร พอ)
Footprints on the game hood ain’t been the same
(ฟุทปริ้น ออน เดอะ เกม ฮุด เอน บีน เดอะ เซม)
Feeling ain’t been in music hooks ain’t been the same
(ฟีลอิง เอน บีน อิน มยูสิค ฮุค เอน บีน เดอะ เซม)
But I’m doing what I can man and try to follow y’all memory lane man
(บัท แอม ดูอิง ว็อท ไอ แค็น แม็น แอ็นด ทไร ทู ฟอลโล ยอล เมมโอะริ เลน แม็น)
Big you be ashamed to see New York gangbang
(บิก ยู บี อะเฌมด ทู ซี นยู ยอค gangbang)
Pac you feel the same thing they use your name in vein
(แพค ยู ฟีล เดอะ เซม ธิง เด ยูซ ยุร เนม อิน เฝน)
But I guess that’s the issue
(บัท ไอ เก็ซ แด๊ท ดิ อีฌยุ)
And it proves how much, n*ggas really miss you
(แอ็นด ดิท พรูฝ เฮา มัช , เอ็น *ggas ริแอ็ลลิ มิซ ยู)

[Outro: Jay-Z [Aaliyah]]
([ เอ๊าโต : เจ ซี [ แอลรีแยซ ] ])
Pun we missing you Big L we missing you
(พัน วี มีซซิง ยู บิก แอล วี มีซซิง ยู)
Left Eye we missing you Jay we missing you
(เล็ฟท ไอ วี มีซซิง ยู เจ วี มีซซิง ยู)
Jam Master Jay, Freaky Tah, Scott La Rock, the list goes on……..
(แจ็ม มาซเทอะ เจ , ฟรีคกี้Tah , สคอตทฺ ลา ร็อค , เดอะ ลิซท โกซ ออน)
The world is missing you the hood is missing you
(เดอะ เวิลด อีส มีซซิง ยู เดอะ ฮุด อีส มีซซิง ยู)
[Wondering if your the same and who’s been with you]
([ วันเดอะริง อิฟ ยุร เดอะ เซม แอ็นด ฮู บีน วิฑ ยู ])
Nah mean, miss y’all [I miss you]
(นาห์ มีน , มิซ ยอล [ ไอ มิซ ยู ])
This goes, to the memory of all our fallen soldiers
(ดีซ โกซ , ทู เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ ออล เอ๊า ฟอลเล็น โซลเจอะ)
Soldiers and soldgettes all across the world [I miss you]
(โซลเจอะ แซน soldgettes ซอร์ อัครอซ เดอะ เวิลด [ ไอ มิซ ยู ])
We gon’ hold y’all down, y’all live in our memories forever
(วี ก็อน โฮลด ยอล เดาน , ยอล ไลฝ อิน เอ๊า เมรโมรี เฟาะเรฝเออะ)
We never gon’ let y’all go
(วี เนฝเวอะ ก็อน เล็ท ยอล โก)

[Aaliyah [Jay-Z]:]
([ แอลรีแยซ [ เจ ซี ] : ])
I, can’t, breathe, no, more [We not remembering y’all death though!]
(ไอ , แค็นท , บรีฑ , โน , โม [ วี น็อท รัเมมเบอร์ริง ยอล เด็ธ โธ ! ])
Since you went away [We celebrating your life]
(ซินซ ยู เว็นท อะเว [ วี เซเล็ปบีดิง ยุร ไลฟ ])
I dont really feel like talkin, don’t wanna hear you love me [Nah mean!]
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ฟีล ไลค ทอคกิ่น , ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู ลัฝ มี [ นาห์ มีน ! ])
Baby [Yes!] do you understand me [Yes!]
(เบบิ [ เย็ซ ! ] ดู ยู อันเดิซแทนด มี [ เย็ซ ! ])
I can’t do a thing without you [Damn we missing you]
(ไอ แค็นท ดู อะ ธิง วิเฑาท ยู [ แด็ม วี มีซซิง ยู ])
Wondering if your the same and who’s been with you, I miss you
(วันเดอะริง อิฟ ยุร เดอะ เซม แอ็นด ฮู บีน วิฑ ยู , ไอ มิซ ยู)
Wondering if your the same and who’s been with you, I miss you
(วันเดอะริง อิฟ ยุร เดอะ เซม แอ็นด ฮู บีน วิฑ ยู , ไอ มิซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss You (Remix) คำอ่านไทย Jay-Z feat Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น