เนื้อเพลง Who’s That Girl คำอ่านไทย Madonna

Who’s that girl, who’s that girl
( ฮู แดท เกิล , ฮู แดท เกิล)

When you see her, say a prayer and kiss your heart goodbye
(ฮเว็น ยู ซี เฮอ , เซ อะ พเรเออะ แอ็นด คิซ ยุร ฮาท กู๊ดบาย)
She’s trouble, in a word get closer to the fire
(ชี ทรั๊บเบิ้ล , อิน อะ เวิด เก็ท โคลเซอร์ ทู เดอะ ไฟร)
Run faster, her laughter burns you up inside
(รัน ฟาสเทอะ , เฮอ ลาฟเทอะ เบิน ยู อัพ อีนไซด)
You’re spinning round and round
(ยัวร์ สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
You can’t get up, you try but you can’t
(ยู แค็นท เก็ท อัพ , ยู ทไร บัท ยู แค็นท)

Chorus:
(โครัซ :)

Quien es esa nina, who’s that girl
(Quien es esa นี้นา , ฮู แดท เกิล)
Senorita, mas fina, who’s that girl
(เซนโยะรีทา , มาซfina , ฮู แดท เกิล)
Quien es esa nina, who’s that girl
(Quien es esa นี้นา , ฮู แดท เกิล)
Senorita, mas fina, who’s that girl
(เซนโยะรีทา , มาซfina , ฮู แดท เกิล)

You try to avoid her, fate is in your hands
(ยู ทไร ทู อะฝอยด เฮอ , เฟท อีส ซิน ยุร แฮ็นด)
She’s smiling, an invitation to the dance
(ชี ซไมลอิง , แอน อินฝิเทฌัน ทู เดอะ ดานซ)
Her heart is on the street, tu corazon es suyo
(เฮอ ฮาท อีส ออน เดอะ ซทรีท , ทู โคเรสัน es suyo)
Now you’re falling at her feet
(เนา ยัวร์ ฟ๊อลิง แอ็ท เฮอ ฟีท)
You try to get away but you can’t
(ยู ทไร ทู เก็ท อะเว บัท ยู แค็นท)

[chorus]
([ โครัซ ])

Intermediate:
(อินเทอะมีดิอิท :)

Light up my life, so blind I can’t see
(ไลท อัพ มาย ไลฟ , โซ บไลนด ดาย แค็นท ซี)
Light up my life, no one can help me now
(ไลท อัพ มาย ไลฟ , โน วัน แค็น เฮ็ลพ มี เนา)

Run faster, her laughter burns you up inside
(รัน ฟาสเทอะ , เฮอ ลาฟเทอะ เบิน ยู อัพ อีนไซด)
He’s spinning round and round
(อีส สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
You can’t get up, you try but you can’t
(ยู แค็นท เก็ท อัพ , ยู ทไร บัท ยู แค็นท)

[chorus]
([ โครัซ ])
[intermediate]
([ อินเทอะมีดิอิท ])

Who’s that girl
(ฮู แดท เกิล)
Now, who’s that girl
(เนา , ฮู แดท เกิล)
Now, who’s that girl
(เนา , ฮู แดท เกิล)
Now, who’s that girl
(เนา , ฮู แดท เกิล)

[chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s That Girl คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น