เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Chris Isaak

I believe the stars keep shining all throught the night.
( ไอ บิลีฝ เดอะ ซทา คีพ ชายนิง ออล ธรูดทฺ เดอะ ไนท)
I believe if we just keep trying it will be alright.
(ไอ บิลีฝ อิฟ วี จัซท คีพ ทไรอิง อิท วิล บี ออลไร๊ท)
I believe that someday we’re gonna find our way.
(ไอ บิลีฝ แดท ซัมเดย์ เวีย กอนนะ ไฟนด เอ๊า เว)
And I believe in a beautiful day.
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน อะ บยูทิฟุล เด)
I believe in lovers walking side by side.
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝเออะ วอคกิง ไซด ไบ ไซด)
I believe that someday we’ll be satisfied.
(ไอ บิลีฝ แดท ซัมเดย์ เว็ล บี แซทอิซไฟด)
I believe the angels listen god hears us pray.
(ไอ บิลีฝ ดิ เอนเจล ลิ๊สซึ่น ก็อด เฮีย อัซ พเร)
And I believe in a beautiful day.
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน อะ บยูทิฟุล เด)
Yeah I believe it’s gonna work out ok.
(เย่ ไอ บิลีฝ อิทซ กอนนะ เวิค เอ้า โอเค)
But not for me, and not for you.
(บัท น็อท ฟอ มี , แอ็นด น็อท ฟอ ยู)
I believe, I believe, I believe.
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)
I believe, I believe, I believe.
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)
[ Guitar Solo ]
([ กิทา โซโล ])
I believe there’s an answer waiting when the day is done.
(ไอ บิลีฝ แดร์ แอน อานเซอะ เวททิง ฮเว็น เดอะ เด อีส ดัน)
I believe if you just keep searching you’ll find someone.
(ไอ บิลีฝ อิฟ ยู จัซท คีพ เซิชอิง โยว ไฟนด ซัมวัน)
I believe that you and I just lost our way.
(ไอ บิลีฝ แดท ยู แอ็นด ดาย จัซท ล็อซท เอ๊า เว)
And I believe in a beautiful day.
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน อะ บยูทิฟุล เด)
I still believe in a beautiful day.
(ไอ ซทิล บิลีฝ อิน อะ บยูทิฟุล เด)
But not for me, and not for you.
(บัท น็อท ฟอ มี , แอ็นด น็อท ฟอ ยู)
I know your tried, and I tried to.
(ไอ โน ยุร ทไร , แอ็นด ดาย ทไร ทู)
Sometime all our dreams just don’t come true.
(ซัมไทม์ ออล เอ๊า ดรีม จัซท ด้อนท์ คัม ทรู)
I believe, I believe, I believe.
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)
I believe, I believe, I believe.
(ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)
Oh…Oh…Beautiful day
(โอ โอ บยูทิฟุล เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Chris Isaak

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น