เนื้อเพลง Our Last Summer คำอ่านไทย Abba

The summer air was soft and warm
( เดอะ ซัมเมอะ แอ วอส ซ็อฟท แอ็นด วอม)
The feeling right, the Paris night
(เดอะ ฟีลอิง ไรท , เดอะ แพริซ ไนท)
Did it’s best to please us
(ดิด อิทซ เบ็ซท ทู พลีส อัซ)
And strolling down the Elysee
(แอ็นด สโตวลิง เดาน ดิ elysee)
We had a drink in each cafe
(วี แฮ็ด อะ ดริงค อิน อีช แคะเฟ)
And you
(แอ็นด ยู)
You talked of politics, philosophy and I
(ยู ทอค อ็อฝ พอลอิทิค , ฟิลอซโอะฟิ แอ็นด ดาย)
Smiled like Mona Lisa
(ซไมล ไลค โมนา ลีซา)
We had our chance
(วี แฮ็ด เอ๊า ชานซ)
It was a fine and true romance
(อิท วอส ซา ไฟน แอ็นด ทรู โระแมนซ)

I can still recall our last summer
(ไอ แค็น ซทิล ริคอล เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
I still see it all
(ไอ ซทิล ซี อิท ดอร์)
Walks along the Seine, laughing in the rain
(วอค อะลอง เดอะ Seine , ลาฟอิง อิน เดอะ เรน)
Our last summer
(เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
Memories that remain
(เมรโมรี แดท ริเมน)

We made our way along the river
(วี เมด เอ๊า เว อะลอง เดอะ รีฝเออะ)
And we sat down in the grass
(แอ็นด วี แซ็ท เดาน อิน เดอะ กราซ)
By the Eiffel tower
(ไบ ดิ เอเฟล เท๊าเว่อร์)
I was so happy we had met
(ไอ วอส โซ แฮพพิ วี แฮ็ด เม็ท)
It was the age of no regret
(อิท วอส ดิ เอจ อ็อฝ โน ริกเรท)
Oh yes
(โอ เย็ซ)
Those crazy years, that was the time
(โฑส คเรสิ เยีย , แดท วอส เดอะ ไทม)
Of the flower-power
(อ็อฝ เดอะ ฟเลาเออะ เพาเออะ)
But underneath we had a fear of flying
(บัท อันเดอะนีธ วี แฮ็ด อะ เฟีย อ็อฝ ฟไลอิง)
Of getting old, a fear of slowly dying
(อ็อฝ เกดดดิ้ง โอลด , อะ เฟีย อ็อฝ ซโลลิ ไดอิง)
We took the chance
(วี ทุค เดอะ ชานซ)
Like we were dancing our last dance
(ไลค วี เวอ แด็นซิง เอ๊า ลาซท ดานซ)

I can still recall our last summer
(ไอ แค็น ซทิล ริคอล เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
I still see it all
(ไอ ซทิล ซี อิท ดอร์)
In the tourist jam, round the Notre Dame
(อิน เดอะ ทัวริสต แจ็ม , เรานด เดอะ โน๊ตทา เดม)
Our last summer
(เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
Walking hand in hand
(วอคกิง แฮ็นด อิน แฮ็นด)

Paris restaurants
(แพริซ เรซโทะแร็นท)
Our last summer
(เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
Morning croissants
(มอนิง คระวอซัง)
Living for the day, worries far away
(ลีฝอิง ฟอ เดอะ เด , วอรีสฺ ฟา อะเว)
Our last summer
(เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
We could laugh and play
(วี เคิด ลาฟ แอ็นด พเล)

And now you’re working in a bank
(แอ็นด เนา ยัวร์ เวิคกิง อิน อะ แบ็งค)
The family man, the football fan
(เดอะ แฟมอิลิ แม็น , เดอะ ฟุทบอล แฟน)
And your name is Harry
(แอ็นด ยุร เนม อีส แฮริ)
How dull it seems
(เฮา ดัล อิท ซีม)
Yet you’re the hero of my dreams
(เย็ท ยัวร์ เดอะ ฮีโร อ็อฝ มาย ดรีม)

I can still recall our last summer
(ไอ แค็น ซทิล ริคอล เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
I still see it all
(ไอ ซทิล ซี อิท ดอร์)
Walks along the Seine, laughing in the rain
(วอค อะลอง เดอะ Seine , ลาฟอิง อิน เดอะ เรน)
Our last summer
(เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
Memories that remain
(เมรโมรี แดท ริเมน)
I can still recall our last summer
(ไอ แค็น ซทิล ริคอล เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
I still see it all
(ไอ ซทิล ซี อิท ดอร์)
In the tourist jam, round the Notre Dame
(อิน เดอะ ทัวริสต แจ็ม , เรานด เดอะ โน๊ตทา เดม)
Our last summer
(เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
Walking hand in hand
(วอคกิง แฮ็นด อิน แฮ็นด)
Paris restaurants
(แพริซ เรซโทะแร็นท)
Our last summer
(เอ๊า ลาซท ซัมเมอะ)
Morning croissants
(มอนิง คระวอซัง)
Living for the day, worries far away…
(ลีฝอิง ฟอ เดอะ เด , วอรีสฺ ฟา อะเว)

[fade]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Our Last Summer คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น