เนื้อเพลง I Feel So Good คำอ่านไทย Rod Stewart

[Willie Broonzy]
( [ วิลลี Broonzy ])

All right, it’s your turn to give something back so let’s hear a couple of chords. Now where are ya ? Come on!
(ออล ไรท , อิทซ ยุร เทิน ทู กิฝ ซัมติง แบ็ค โซ เล็ท เฮีย รา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ คอด เนา ฮแว อาร์ ยา คัมมอน !)
I got a letter, it come to me by mail
(ไอ ก็อท ดา เลทเทอะ , อิท คัม ทู มี ไบ เมล)
My baby’s a-comin’ home, I hope that she won’t fail
(มาย เบบิ ซา คัมอิน โฮม , ไอ โฮพ แดท ชี ว็อนท เฟล)
Because I feel so good, I feel so good
(บิคอส ไอ ฟีล โซ เกิด , ไอ ฟีล โซ เกิด)
You know I feel so good, feel like ballin’ the jack
(ยู โน ไอ ฟีล โซ เกิด , ฟีล ไลค บอลลิน เดอะ แจ็ค)

I drove into town to that old station, just to meet her old train
(ไอ ดโรฝ อีนทุ ทาวน์ ทู แดท โอลด ซเทฌัน , จัซท ทู มีท เฮอ โอลด ทเรน)
My baby said she’s a-comin’ home I hope that she won’t fail
(มาย เบบิ เซ็ด ชี ซา คัมอิน โฮม ไอ โฮพ แดท ชี ว็อนท เฟล)
Because I feel so good, I feel so good
(บิคอส ไอ ฟีล โซ เกิด , ไอ ฟีล โซ เกิด)
You know I feel so good, feel like ballin’ the jack
(ยู โน ไอ ฟีล โซ เกิด , ฟีล ไลค บอลลิน เดอะ แจ็ค)

Feel so good, I hope I always will
(ฟีล โซ เกิด , ไอ โฮพ ไอ ออลเว วิล)
Feel just like I just got out of jail
(ฟีล จัซท ไลค ไก จัซท ก็อท เอ้า อ็อฝ เจล)
Wherever I’m …
(ฮแวเรฝเออะ แอม)
Because I feel so good, I feel so good.
(บิคอส ไอ ฟีล โซ เกิด , ไอ ฟีล โซ เกิด)
You know I feel so good, feel like ballin’ the jack
(ยู โน ไอ ฟีล โซ เกิด , ฟีล ไลค บอลลิน เดอะ แจ็ค)

All right, I can see you. Let’s have you. Are you with me up there?
(ออล ไรท , ไอ แค็น ซี ยู เล็ท แฮ็ฝ ยู อาร์ ยู วิฑ มี อัพ แดร์)
Are you with me? Are you with me?
(อาร์ ยู วิฑ มี อาร์ ยู วิฑ มี)
Feel so good, feel so good.
(ฟีล โซ เกิด , ฟีล โซ เกิด)
Oh I feel so good, ah yeah
(โอ ไอ ฟีล โซ เกิด , อา เย่)

I want you to ‘uh, shout as loud as you can. ‘Cause were going to try and record this so you’ll know …
(ไอ ว็อนท ยู ทู อา , เฌาท แอ็ส เลาด แอ็ส ยู แค็น คอส เวอ โกอิ้ง ทู ทไร แอ็นด เรคออด ดีซ โซ โยว โน)
I feel so good,
(ไอ ฟีล โซ เกิด ,)
Feel so good
(ฟีล โซ เกิด)
Feel so good
(ฟีล โซ เกิด)
Feel so good
(ฟีล โซ เกิด)
So nice, so nice
(โซ ไน๊ซ์ , โซ ไน๊ซ์)
So nice, so nice
(โซ ไน๊ซ์ , โซ ไน๊ซ์)
So nice, so nice
(โซ ไน๊ซ์ , โซ ไน๊ซ์)
Hmm-mmm-mmm-mmm
(อึม อึม อึม อึม)
Hmm-mmm-mmm-mmm
(อึม อึม อึม อึม)
Hmm-mmm-mmm-mmm
(อึม อึม อึม อึม)
Wo-wo-wo-wo
(โวโวโวโว)
Wo-wo-wo-wo
(โวโวโวโว)
Wo-wo-wo-wo
(โวโวโวโว)

Woh I feel so good, oh yeah
(โว้ ไอ ฟีล โซ เกิด , โอ เย่)

Let’s hear you.
(เล็ท เฮีย ยู)
Feel, feel, feel, feel, feel so good
(ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล โซ เกิด)
Feel, feel, feel, feel, feel so good
(ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล โซ เกิด)
Feel, feel, feel, feel, feel so good
(ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล โซ เกิด)
Feel, feel, feel, feel so good
(ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล โซ เกิด)
Feel, feel, feel, feel, feel so good
(ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล โซ เกิด)
Feel, feel, feel, feel, feel so good
(ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล , ฟีล โซ เกิด)

You know I feel so good
(ยู โน ไอ ฟีล โซ เกิด)
Feel like ballin’ the jack, hoo
(ฟีล ไลค บอลลิน เดอะ แจ็ค , ฮู)
You know I feel so good
(ยู โน ไอ ฟีล โซ เกิด)
Feel like ballin’ the jack
(ฟีล ไลค บอลลิน เดอะ แจ็ค)
You know I feel so good
(ยู โน ไอ ฟีล โซ เกิด)
Ooh-hoo
(อู้ ฮู)

Thanks for waking up for us …
(แธ็งค ฟอ เวคกิ้ง อัพ ฟอ อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Feel So Good คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น