เนื้อเพลง Before The Lobotomy คำอ่านไทย Green Day

Dreaming
( ดรีมมิง)
I am only dreaming
(ไอ แอ็ม โอ๊นลี่ ดรีมมิง)
Of another place and time
(อ็อฝ แอะนัธเออะ พเลซ แอ็นด ไทม)
Where my family’s from.
(ฮแว มาย แฟมอิลิ ฟร็อม)

Singing
(ซิงกิง)
I can hear them singing.
(ไอ แค็น เฮีย เฑ็ม ซิงกิง)
When the rain had washed away
(ฮเว็น เดอะ เรน แฮ็ด ว็อฌ อะเว)
All these scattered dreams
(ออล ฑิส ซแคทเทอะ ดรีม)

Dying
(ไดอิง)
Everyone’s reminded
(เอ๊วี่วัน ริไมนด)
Hearts are washed in misery
(ฮาท แซร์ ว็อฌ อิน มีสริ)
Drenched in gasoline
(ดเร็นช อิน แกซโอะลีน)

Laughter
(ลาฟเทอะ)
There is no more laughter
(แดร์ อีส โน โม ลาฟเทอะ)
Songs of yesterday
(ซ็อง อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Now live in the underground
(เนา ไลฝ อิน ดิ อันเดิกเรานด)

Life before the lobotomy
(ไลฟ บิโฟ เดอะ lobotomy)
Christian sang the eulogy
(ครีซแช็น แซ็ง ดิ ยูโละจิ)
Sign my love a lost memory
(ไซน มาย ลัฝ อะ ล็อซท เมมโอะริ)
From the end of the century
(ฟร็อม ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เซนเชอะริ)

Well it’s enough to make you sick
(เว็ล อิทซ อินัฟ ทู เมค ยู ซิค)
To cast a stone and throw a brick
(ทู คาซท ดา ซโทน แอ็นด ธโร อะ บริค)
When the sky is falling down
(ฮเว็น เดอะ ซไค อีส ฟ๊อลิง เดาน)
It burned your dreams into the ground
(อิท เบิน ยุร ดรีม อีนทุ เดอะ กเรานด)

Christian’s lesson is what he’s been sold
(ครีซแช็น เล๊ซซั่น อีส ว็อท อีส บีน โซลด)
We are normal and self-controlled
(วี อาร์ นอแม็ล แอ็นด เซ็ลฟ คอนโทรด)
Remember to learn to forget
(ริเมมเบอะ ทู เลิน ทู เฟาะเกท)
Whiskey shots and cheap cigarettes
(ฮวีซคิ ฌ็อท แซน ชีพ ซิกะเรท)

Well I’m not stoned
(เว็ล แอม น็อท ซโทน)
I’m just f*cked up
(แอม จัซท เอฟ *cked อัพ)
I got so high I can’t stand up
(ไอ ก็อท โซ ไฮ ไอ แค็นท ซแท็นด อัพ)
I’m not cursed cause I’ve been blessed
(แอม น็อท เคิซ คอส แอฝ บีน บเล็ซ)
I’m not in love cause I’m a mess
(แอม น็อท อิน ลัฝ คอส แอม มา เมซ)

Like refugees
(ไลค เรฟิวจี)
We’re lost like refugees
(เวีย ล็อซท ไลค เรฟิวจี)
Like refugees
(ไลค เรฟิวจี)
We’re lost like refugees
(เวีย ล็อซท ไลค เรฟิวจี)
The brutality of reality
(เดอะ บรูแทลอิทิ อ็อฝ ริแอลอิทิ)
Is the freedom that keeps me from
(อีส เดอะ ฟรีดัม แดท คีพ มี ฟร็อม)

Dreaming
(ดรีมมิง)
I was only dreaming
(ไอ วอส โอ๊นลี่ ดรีมมิง)
Of another place and time
(อ็อฝ แอะนัธเออะ พเลซ แอ็นด ไทม)
Where my family’s from.
(ฮแว มาย แฟมอิลิ ฟร็อม)

Singing
(ซิงกิง)
i can hear them singing.
(ไอ แค็น เฮีย เฑ็ม ซิงกิง)
When the rain had washed away
(ฮเว็น เดอะ เรน แฮ็ด ว็อฌ อะเว)
All these scattered dreams
(ออล ฑิส ซแคทเทอะ ดรีม)

Dying
(ไดอิง)
Everyone’s reminded
(เอ๊วี่วัน ริไมนด)
Hearts are washed in misery
(ฮาท แซร์ ว็อฌ อิน มีสริ)
Drenched in gasoline
(ดเร็นช อิน แกซโอะลีน)

Laughter
(ลาฟเทอะ)
There is no more laughter
(แดร์ อีส โน โม ลาฟเทอะ)
Songs of yesterday
(ซ็อง อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Now live in the underground
(เนา ไลฝ อิน ดิ อันเดิกเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Before The Lobotomy คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น