เนื้อเพลง Clubbin’ คำอ่านไทย Marques Houston feat Joe Budden & Pied Piper

[R Kelly:]
( [ อาร์ เคลลี่ : ])
Wooh, Come on
(วู , คัมมอน)
Its the Piper
(อิทซ เดอะ พายเพอร์)
Marques..
(มาค)

[Chorus: [Marques]]
([ โครัซ : [ มาค ] ])
You know we be
(ยู โน วี บี)
Up in the club
(อัพ อิน เดอะ คลับ)
Where we do things like
(ฮแว วี ดู ธิง ไลค)
Throw our hands up
(ธโร เอ๊า แฮ็นด อัพ)
All kinds of drinks are
(ออล ไคนด อ็อฝ ดริงค แซร์)
Off in the cups
(ออฟฟ อิน เดอะ คัพ)
All of my thugs
(ออล อ็อฝ มาย ธัก)
Honies show me love
(ฮันนีสฺ โฌ มี ลัฝ)
DJ playin the cuts
(ดีเจ เพลย์ยิน เดอะ คัท)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
I’m dancin with a nice honey
(แอม แดนซิน วิฑ อะ ไน๊ซ์ ฮันอิ)
And her friend
(แอ็นด เฮอ ฟเร็นด)
One on the back and one on the front
(วัน ออน เดอะ แบ็ค แอ็นด วัน ออน เดอะ ฟรันท)
Shakin it up, shakin it up
(เชคกินหนิด อัพ , เชคกินหนิด อัพ)
Mami dont break it
(มัมมี ด้อนท์ บเรค อิท)
Takin it down, taking it down
(ทอคกิ่น หนิด เดาน , เทคอิง อิท เดาน)
I love the way you snake it
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู ซเนค อิท)
You got the best of me
(ยู ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Doing what you’re doing
(ดูอิง ว็อท ยัวร์ ดูอิง)
Up in the VIP
(อัพ อิน เดอะ วีไอพี)
Doing what you’re doing
(ดูอิง ว็อท ยัวร์ ดูอิง)
Girl i’m about to buy you anything you want
(เกิล แอม อะเบาท ทู ไบ ยู เอนอิธิง ยู ว็อนท)
Get you in the coup
(เก็ท ยู อิน เดอะ คู)
And take your pretty ass home
(แอ็นด เทค ยุร พรีททิ อาซ โฮม)
Last call for alcohol
(ลาซท คอล ฟอ แอลโคะฮ็อล)
You know how we do, yeah
(ยู โน เฮา วี ดู , เย่)

[Joe Budden:] You know we be up in the club like..
([ โจ Budden : ] ยู โน วี บี อัพ อิน เดอะ คลับ ไลค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You know we be
(ยู โน วี บี)
Up in the club
(อัพ อิน เดอะ คลับ)
Where we do things like
(ฮแว วี ดู ธิง ไลค)
Throw our hands up
(ธโร เอ๊า แฮ็นด อัพ)
All kinds of drinks are [All kinds of drinks are up in the club]
(ออล ไคนด อ็อฝ ดริงค แซร์ [ ออล ไคนด อ็อฝ ดริงค แซร์ อัพ อิน เดอะ คลับ ])
Off in the cups
(ออฟฟ อิน เดอะ คัพ)
All of my thugs
(ออล อ็อฝ มาย ธัก)
Honies show me love
(ฮันนีสฺ โฌ มี ลัฝ)
DJ playin the cuts [Yeah, yeah yeah]
(ดีเจ เพลย์ยิน เดอะ คัท [ เย่ , เย่ เย่ ])

[Joe Budden:] You know we be up in the club like..
([ โจ Budden : ] ยู โน วี บี อัพ อิน เดอะ คลับ ไลค)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
I pull up on dubbs
(ไอ พุล อัพ ออน dubbs)
Hop up out the whip
(ฮ็อพ อัพ เอ้า เดอะ ฮวิพ)
Then i’m into the club
(เด็น แอม อีนทุ เดอะ คลับ)
Honies on each side
(ฮันนีสฺ ออน อีช ไซด)
And i’m on my cellular
(แอ็นด แอม ออน มาย เซลลิวเลอะ)
Talking to this chick
(ทอคอิง ทู ดีซ ชิค)
Got a taste for thugs
(ก็อท ดา เทซท ฟอ ธัก)
Sometimes pimpin is tough
(ซัมไทม์ พิมปิน อีส ทั๊ฟ)
White tees so phat
(ฮไวท ที โซ แฟททฺ)
Jacob on my wrist
(เจคับ ออน มาย ริซท)
Super star, world wide
(ซยูเพอะ ซทา , เวิลด ไวด)
It is what it is
(อิท อีส ว็อท ดิธ อีส)
Threw a party at my crib
(ธรู อะ พาทิ แอ็ท มาย คริบ)
Lasted after
(ลาซท อาฟเทอะ)
Till 6 in the morning
(ทิล ซิก อิน เดอะ มอนิง)
Drinks and laughter
(ดริงค แซน ลาฟเทอะ)
Uh oh, uh oh
(อา โอ , อา โอ)
Yeah its a fire
(เย่ อิทซ ซา ไฟร)
Mamas getting naughty
(มามะ เกดดดิ้ง นอทิ)
Got a sexy body like
(ก็อท ดา เซคซิ บอดอิ ไลค)
Uh oh, uh oh
(อา โอ , อา โอ)
Being *rotic, bout to wild this place out
(บีอิง *rotic , เบาท ทู ไวลด ดีซ พเลซ เอ้า)
You know how we do it up in the club
(ยู โน เฮา วี ดู อิท อัพ อิน เดอะ คลับ)

[Joe Budden:] You know we be up in the club like..
([ โจ Budden : ] ยู โน วี บี อัพ อิน เดอะ คลับ ไลค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You know we be
(ยู โน วี บี)
Up in the club
(อัพ อิน เดอะ คลับ)
Where we do things like
(ฮแว วี ดู ธิง ไลค)
Throw our hands up [Oh yeah]
(ธโร เอ๊า แฮ็นด อัพ [ โอ เย่ ])
All kinds of drinks are
(ออล ไคนด อ็อฝ ดริงค แซร์)
Off in the cups
(ออฟฟ อิน เดอะ คัพ)
All of my thugs [All of my thugs]
(ออล อ็อฝ มาย ธัก [ ออล อ็อฝ มาย ธัก ])
Honies show me love
(ฮันนีสฺ โฌ มี ลัฝ)
DJ playin the cuts [Ladies show me love]
(ดีเจ เพลย์ยิน เดอะ คัท [ เลดิส โฌ มี ลัฝ ])

Up in the club
(อัพ อิน เดอะ คลับ)
Where we do things like
(ฮแว วี ดู ธิง ไลค)
Throw our hands up [Yeah, yeah]
(ธโร เอ๊า แฮ็นด อัพ [ เย่ , เย่ ])
All kinds of drinks are
(ออล ไคนด อ็อฝ ดริงค แซร์)
Off in the cups
(ออฟฟ อิน เดอะ คัพ)
All of my thugs
(ออล อ็อฝ มาย ธัก)
Honies show me love
(ฮันนีสฺ โฌ มี ลัฝ)
DJ playin the cuts
(ดีเจ เพลย์ยิน เดอะ คัท)

[Joe Budden:]
([ โจ Budden : ])
Mami, you wont holla
(มัมมี , ยู ว็อนท ฮอลละ)
I can spot you out the corner of your eye that tell you wanna ride,
(ไอ แค็น สพอท ยู เอ้า เดอะ คอเนอะ อ็อฝ ยุร ไอ แดท เท็ล ยู วอนนา ไรด ,)
You lookin at papi llike uhhh
(ยู ลุคกิน แอ็ท เพพี llike อากรีเอดสฺ)
Wanna hold hands
(วอนนา โฮลด แฮ็นด)
No amp, no man, Joe can
(โน amp , โน แม็น , โจ แค็น)
But you and your friend can both get rammed like uhh
(บัท ยู แอ็นด ยุร ฟเร็นด แค็น โบธ เก็ท rammed ไลค อา)
You’s a private dancer
(ยู ซา พไรฝิท แดนเซอร์)
Low riders, when she walk pulling her pants up
(โล ไรดเออะ , ฮเว็น ชี วอค พลูลิง เฮอ แพ็นท อัพ)
Its all good baby
(อิทซ ซอร์ เกิด เบบิ)
You know where I’m at right
(ยู โน ฮแว แอม แอ็ท ไรท)
In case you need be me come put it on your back side
(อิน เคซ ยู นีด บี มี คัม พัท ดิธ ออน ยุร แบ็ค ไซด)
Only if you act right
(โอ๊นลี่ อิฟ ยู แอ็คท ไรท)
Damn it you doing it
(แด็ม หนิด ยู ดูอิง อิท)
Doing what you’re doing
(ดูอิง ว็อท ยัวร์ ดูอิง)
You’re doing it to me
(ยัวร์ ดูอิง อิท ทู มี)
I picture you doing it to me like uhh
(ไอ พีคเชอะ ยู ดูอิง อิท ทู มี ไลค อา)
I only came out because i’m here to find ya
(ไอ โอ๊นลี่ เคม เอ้า บิคอส แอม เฮียร ทู ไฟนด ยา)
After the bars last call
(อาฟเทอะ เดอะ บา ลาซท คอล)
Be at the nearest dinner
(บี แอ็ท เดอะ นีเรซ ดีนเนอะ)
We be next town taggin
(วี บี เน็คซท ทาวน์ taggin)
SL waggon
(SL แวกอัน)
You grabbin the whip
(ยู กราบบิน เดอะ ฮวิพ)
Just off of that XL magnum
(จัซท ออฟฟ อ็อฝ แดท XL แมกนัม)
Damn it you’re doing it
(แด็ม หนิด ยัวร์ ดูอิง อิท)
You and your friend
(ยู แอ็นด ยุร ฟเร็นด)
Next weekend if you’re lucky we can do it again
(เน็คซท วี๊คเกน อิฟ ยัวร์ ลัคคิ วี แค็น ดู อิท อะเกน)
Like uhhh
(ไลค อากรีเอดสฺ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Up in the club
(อัพ อิน เดอะ คลับ)
Where we do things like [Yeahh]
(ฮแว วี ดู ธิง ไลค [ เย้ ])
Throw our hands up
(ธโร เอ๊า แฮ็นด อัพ)
All kinds of drinks are
(ออล ไคนด อ็อฝ ดริงค แซร์)
Off in the cups
(ออฟฟ อิน เดอะ คัพ)
All of my thugs [All of my thugs]
(ออล อ็อฝ มาย ธัก [ ออล อ็อฝ มาย ธัก ])
Honies show me love
(ฮันนีสฺ โฌ มี ลัฝ)
DJ playin the cuts
(ดีเจ เพลย์ยิน เดอะ คัท)

You know we be
(ยู โน วี บี)
Up in the club
(อัพ อิน เดอะ คลับ)
Where we do things like
(ฮแว วี ดู ธิง ไลค)
Throw our hands up
(ธโร เอ๊า แฮ็นด อัพ)
All kinds of drinks are [Yeahh]
(ออล ไคนด อ็อฝ ดริงค แซร์ [ เย้ ])
Off in the cups
(ออฟฟ อิน เดอะ คัพ)
All of my thugs
(ออล อ็อฝ มาย ธัก)
Honies show me love
(ฮันนีสฺ โฌ มี ลัฝ)
DJ playin the cuts
(ดีเจ เพลย์ยิน เดอะ คัท)

[Marques singing:]
([ มาค ซิงกิง : ])
MH and Pied Piper
(MH แอ็นด ไพ พายเพอร์)

This is the
(ดีซ ซิส เดอะ)
MH and pied piper
(MH แอ็นด ไพ พายเพอร์)

[Marques talking:]
([ มาค ทอคอิง : ])

MH, Pied Piper, Joe Buddens, TUG, Platinum Status, Chris Stokes, I see you baby, Holla!
(MH , ไพ พายเพอร์ , โจ Buddens , ทัก , พแลทนัม ซเททัซ , คริส ซโทค , ไอ ซี ยู เบบิ , ฮอลละ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clubbin’ คำอ่านไทย Marques Houston feat Joe Budden & Pied Piper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น