เนื้อเพลง Did You Get My Message? คำอ่านไทย Jason Mraz

Did you get my message, the one I left
( ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , ดิ วัน ไอ เล็ฟท)
While I was trying to convince everything
(ฮไวล ไอ วอส ทไรอิง ทู ค็อนฝีนซ เอ๊วี่ติง)
That I meant in a minute or less when I called to confess
(แดท ไอ เม็นท อิน อะ มินยูท ออ เลซ ฮเว็น นาย คอล ทู ค็อนเฟซ)
And make all of my stresses go bye-bye
(แอ็นด เมค ออล อ็อฝ มาย สเทรสเซซ โก ไบ ไบ)

Did you get my message, you did not guess
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , ยู ดิด น็อท เก็ซ)
cuz if you did you would have called me with your sweet intent
(คัซ อิฟ ยู ดิด ยู เวิด แฮ็ฝ คอล มี วิฑ ยุร สวี้ท อินเทนท)
and we could give it a rest
(แอ็นด วี เคิด กิฝ อิท ดา เร็ซท)
stead of beating my breast
(ซเท็ด อ็อฝ บืดิงสฺ มาย บเร็ซท)
making all of the pressure go sky-high
(เมคอิง ออล อ็อฝ เดอะ พเรฌเออะ โก ซไค ไฮ)

Do you ever wonder what happens to the words that we send
(ดู ยู เอฝเออะ วันเดอะ ว็อท แฮพเพ็น ทู เดอะ เวิด แดท วี เซ็นด)
Do they bend, do they break from the flight that they take
(ดู เด เบ็นด , ดู เด บเรค ฟร็อม เดอะ ฟไลท แดท เด เทค)
And come back together again with a whole new meaning
(แอ็นด คัม แบ็ค ทุเกฑเออะ อะเกน วิฑ อะ โฮล นยู มีนนิง)
In a brand new sense, completely unrelated to the one I sent
(อิน อะ บแร็นด นยู เซ็นซ , ค็อมพลีทลี unrelated ทู ดิ วัน ไอ เซ็นท)

Did you get my message, oooh oooh ooooh
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , อู้ อู้ อู้)
Did you get my message, oooh oooh ooooh
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , อู้ อู้ อู้)
Did you get my message, yeah, oooh oooh ooooh hooo
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , เย่ , อู้ อู้ อู้ hooo)

Uh oh, where did it go, must have bopped past your phone
(อา โอ , ฮแว ดิด ดิท โก , มัซท แฮ็ฝ bopped พาซท ยุร โฟน)
And fallen right outta the window
(แอ็นด ฟอลเล็น ไรท เอ๊าตา เดอะ วีนโด)
TP: ooh well, how can I tell?
(TP : อู้ เว็ล , เฮา แค็น นาย เท็ล)
Shoulda called the operator maybe she know the info
(โช๊วดา คอล ดิ ออพเออะเรเทอะ เมบี ชี โน ดิ อินโฟ)
But whether or not my message you got was too much or a lot to reply
(บัท ฮเวทเออะ ออ น็อท มาย เมซซิจ ยู ก็อท วอส ทู มัช ออ รา ล็อท ทู ริพไล)
TP: why not try this for a fact
(TP : ฮไว น็อท ทไร ดีซ ฟอ รา แฟ็คท)
Should you ever come back I’d relax and feel relieved
(เชิด ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค อาย ริแลคซ แอ็นด ฟีล ริลีฝ)
Before my panic attack
(บิโฟ มาย แพนอิค แอ็ทแทค)

Ahh hooo oooh
(อา hooo อู้)
Did you get my message, oooh oooh ooooh
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , อู้ อู้ อู้)
Did you get my message, oooh oooh ooooh
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , อู้ อู้ อู้)
Did you get my message, yeah oooh oooh ooooh hooo
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , เย่ อู้ อู้ อู้ hooo)

Did you get my message, the one that I left
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , ดิ วัน แดท ไอ เล็ฟท)
While I was trying to convince everything that I meant
(ฮไวล ไอ วอส ทไรอิง ทู ค็อนฝีนซ เอ๊วี่ติง แดท ไอ เม็นท)
TP: Now the moment is passed
(TP : เนา เดอะ โมเม็นท อีส พาซ)
Not much standing the class and I’m standing to lose my mind
(น็อท มัช ซแทนดิง เดอะ คลาซ แซน แอม ซแทนดิง ทู ลูส มาย ไมนด)
Do you ever wonder what happens to the words that we send
(ดู ยู เอฝเออะ วันเดอะ ว็อท แฮพเพ็น ทู เดอะ เวิด แดท วี เซ็นด)
So they bend, do they break from the flight that they take
(โซ เด เบ็นด , ดู เด บเรค ฟร็อม เดอะ ฟไลท แดท เด เทค)
And come back together again with a whole new meaning
(แอ็นด คัม แบ็ค ทุเกฑเออะ อะเกน วิฑ อะ โฮล นยู มีนนิง)
In a brand new sense, and please be sympathetice to the time I spent
(อิน อะ บแร็นด นยู เซ็นซ , แอ็นด พลีส บี sympathetice ทู เดอะ ไทม ไอ ซเพ็นท)

Did you get my message, oooh oooh ooooh
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , อู้ อู้ อู้)
Did you get my message, oooh oooh ooooh
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , อู้ อู้ อู้)
Did you get my message, yeah oooh oooh ooooh hooo
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ , เย่ อู้ อู้ อู้ hooo)
Did you get my message
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ)
TP: no I didn’t hear a word you said
(TP : โน ไอ ดิ๊นอิน เฮีย รา เวิด ยู เซ็ด)
Did you get my message
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ)
TP: no I’m not gonna believe your lies anymore
(TP : โน แอม น็อท กอนนะ บิลีฝ ยุร ไล แอนนี่มอ)
Did you get my message that I want to reconnect with you
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ แดท ไอ ว็อนท ทู reconnect วิฑ ยู)
Did you get my message
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ)
TP: I can hear you say your coming but I don’t hear
(TP : ไอ แค็น เฮีย ยู เซ ยุร คัมอิง บัท ไอ ด้อนท์ เฮีย)
Why did you get the message love ?
(ฮไว ดิด ยู เก็ท เดอะ เมซซิจ ลัฝ)
That I want to get back with you
(แดท ไอ ว็อนท ทู เก็ท แบ็ค วิฑ ยู)
Did you get my message love
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ ลัฝ)
That I want to reconnect with you
(แดท ไอ ว็อนท ทู reconnect วิฑ ยู)
Why did you get the message love ?
(ฮไว ดิด ยู เก็ท เดอะ เมซซิจ ลัฝ)
Did you get my message
(ดิด ยู เก็ท มาย เมซซิจ)
TP and Mraz: That I want to reconnect with you
(TP แอ็นด มราด : แดท ไอ ว็อนท ทู reconnect วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Did You Get My Message? คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น