เนื้อเพลง Pretty Girl คำอ่านไทย Sugarcult

pretty girl is suffering while he confesses everything.
( พรีททิ เกิล อีส ซัฟเฟอะริง ฮไวล ฮี confesses เอ๊วี่ติง)
pretty soon she’ll figure out what his intentions were about.
(พรีททิ ซูน เฌ็ล ฟีกยุร เอ้า ว็อท ฮิส อินเทนฌัน เวอ อะเบาท)
and that’s what you get for falling again;
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อะเกน 😉
you can never get him out of your head.
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท ฮิม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)
and that’s what you get for falling again;
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อะเกน 😉
you can never get him out of your head.
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท ฮิม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

it’s the way that he makes you feel.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี เมค ยู ฟีล)
it’s the way that he kisses you.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี คีสเซซ ยู)
it’s the way that he makes you fall in love.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)

she’s beautiful as usual with bruises on her ego and
(ชี บยูทิฟุล แอ็ส ยูฉวล วิฑ บรูส ออน เฮอ อีโก แอ็นด)
the killer instinct tells her to be aware of evil men.
(เดอะ คีลเลอะ อีนซทิงท เท็ล เฮอ ทู บี อะแว อ็อฝ อี๊วิ้ว เม็น)
and that’s what you get for falling again;
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อะเกน 😉
you can never get him out of your head.
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท ฮิม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)
and that’s what you get for falling again;
(แอ็นด แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ ฟ๊อลิง อะเกน 😉
you can never get him out of your head.
(ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท ฮิม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

it’s the way that he makes you feel.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี เมค ยู ฟีล)
it’s the way that he kisses you.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี คีสเซซ ยู)
it’s the way that he makes you fall in love. [2x]
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ [ 2x ])

pretty girl… pretty girl…
(พรีททิ เกิล พรีททิ เกิล)

pretty girl is suffering while he confesses everything.
(พรีททิ เกิล อีส ซัฟเฟอะริง ฮไวล ฮี confesses เอ๊วี่ติง)
pretty soon she’ll figure out: you can never get him out of your head.
(พรีททิ ซูน เฌ็ล ฟีกยุร เอ้า : ยู แค็น เนฝเวอะ เก็ท ฮิม เอ้า อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

it’s the way that he makes you cry.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี เมค ยู คไร)
it’s the way that he’s in your mind.
(อิทซ เดอะ เว แดท อีส ซิน ยุร ไมนด)
it’s the way that he makes you fall in love.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
it’s the way that he makes you feel.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี เมค ยู ฟีล)
it’s the way that he kisses you.
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี คีสเซซ ยู)
it’s the way that he makes you fall in love…
(อิทซ เดอะ เว แดท ฮี เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Girl คำอ่านไทย Sugarcult

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น