เนื้อเพลง The Roof (Back in Time) คำอ่านไทย Mariah Carey

It wasn’t raining yet
( อิท วอสซึ้น เรนนิงเย็ท)
But it was definitely a little misty on
(บัท ดิธ วอส เดฟอินิทลิ อะ ลิ๊ทเทิ่ล มีซทิ ออน)
That warm November night
(แดท วอม โนะเฝมเบอะ ไนท)
And my heart was pounding
(แอ็นด มาย ฮาท วอส พาวดิง)
My inner voice resounding
(มาย อีนเนอะ ฝอยซ resoundings)
Begging me to turn away
(เบกกิง มี ทู เทิน อะเว)
But I just had to see your face
(บัท ไอ จัซท แฮ็ด ทู ซี ยุร เฟซ)
To feel alive
(ทู ฟีล อะไลฝ)
And then you casually walked in the room
(แอ็นด เด็น ยู แคฉอัวลิ วอค อิน เดอะ รุม)
And I was twisted in the web
(แอ็นด ดาย วอส ทวิซท อิน เดอะ เว็บ)
Of my desire for you
(อ็อฝ มาย ดิไสร ฟอ ยู)
[And I was twisted]
([ แอ็นด ดาย วอส ทวิซท ])
My apprehension blew away
(มาย แอพริเฮนฌัน บลู อะเว)
I only wanted you
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู)
To taste my sadness
(ทู เทซท มาย แซดเน็ซ)
As you kissed me in the dark
(แอ็ส ยู คิซ มี อิน เดอะ ดาค)

Chorus:
(โครัซ :)
Everytime I feel the need
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟีล เดอะ นีด)
I envision you caressing me
(ไอ envision ยู คะเรซซิง มี)
And go back in time
(แอ็นด โก แบ็ค อิน ไทม)
To relieve the splendor of you and I
(ทู ริลีฝ เดอะ ซพเลนเดอะ อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย)
On the rooftop that rainy night
(ออน เดอะ รูฟทอบ แดท เรนอิ ไนท)

And so we finished the Moet and
(แอ็นด โซ วี ฟีนอิฌ เดอะ โมสทฺ แอ็นด)
I started feeling liberated
(ไอ ซทาท ฟีลอิง ลีบเออะเรท)
And I surrendered as you took me
(แอ็นด ดาย ซะเรนเดอะ แอ็ส ยู ทุค มี)
In your arms
(อิน ยุร อาม)
I was so caught up in the moment
(ไอ วอส โซ คอท อัพ อิน เดอะ โมเม็นท)
I couldn’t bear to let you go yet
(ไอ คูดซึ่น แบ ทู เล็ท ยู โก เย็ท)
So I threw caution to the wind
(โซ ไอ ธรู คอฌัน ทู เดอะ วินด)
And started listening to my longing heart
(แอ็นด ซทาท ลิเซินนิง ทู มาย ลองอิง ฮาท)
And then you softly pressed your lips to mine
(แอ็นด เด็น ยู ซอฟทลิ พเร็ซ ยุร ลิพ ทู ไมน)
And feelings surfaced I’d suppressed
(แอ็นด ฟีลอิง เซอฟิซ อาย ซัพเรซ)
For such a long time
(ฟอ ซัช อะ ล็อง ไทม)
[And I was lifted]
([ แอ็นด ดาย วอส ลิฟท ])
And for a while I forgot
(แอ็นด ฟอ รา ฮไวล ไอ เฟาะกอท)
The sorrow and the pain
(เดอะ ซอโร แอ็นด เดอะ เพน)
And melted with you as we stood
(แอ็นด เม็ลท วิฑ ยู แอ็ส วี ซทูด)
There in the rain
(แดร์ อิน เดอะ เรน)

Chorus
(โครัซ)

Bridge:
(บริจ :)
Last night I dreamed that I
(ลาซท ไนท ไอ ดรีม แดท ไอ)
Whispered the words I love you
(ฮวีซเพอะ เดอะ เวิด ซาย ลัฝ ยู)
And touched you so very
(แอ็นด ทั๊ช ยู โซ เฝริ)
Subtly as we were kissing goodbye
(ซัทลิ แอ็ส วี เวอ คิสซิงกู๊ดบาย)
[Pretty baby – How I’m missing you]
([ พรีททิ เบบิ เฮา แอม มีซซิง ยู ])

Chorus [2x]
(โครัซ [ 2x ])

Everytime I feel the need
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟีล เดอะ นีด)
[Last night I had the strangest dream…]
([ ลาซท ไนท ไอ แฮ็ด เดอะ สแตงเจซ ดรีม ])
I envision you caressing me
(ไอ envision ยู คะเรซซิง มี)
[It was actually quite symbolic]
([ อิท วอส แอคชัวลิ คไวท ซิมบอลอิค ])
And go back in time
(แอ็นด โก แบ็ค อิน ไทม)
[As I whispered…That I loved you]
([ แอ็ส ซาย ฮวีซเพอะ แดท ไอ ลัฝ ยู ])
To relieve the splendor of you and I
(ทู ริลีฝ เดอะ ซพเลนเดอะ อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย)
[…very subtly]
([ เฝริ ซัทลิ ])

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Roof (Back in Time) คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น