เนื้อเพลง Another One Bites The Dust (Deacon) คำอ่านไทย Queen

Steve walks warily down the street,
( สตีฝ วอค แวริลิ เดาน เดอะ ซทรีท ,)
with the brim pulled way down low
(วิฑ เดอะ บริม พุล เว เดาน โล)
Ain’t no sound but the sound of his feet,
(เอน โน เซานด บัท เดอะ เซานด อ็อฝ ฮิส ฟีท ,)
machine guns ready to go
(มะฌีน กัน เรดอิ ทู โก)
Are you ready, Are you ready for this
(อาร์ ยู เรดอิ , อาร์ ยู เรดอิ ฟอ ดีซ)
Are you hanging on the edge of your seat
(อาร์ ยู แฮงอิง ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ ยุร ซีท)
Out of the doorway the bullets rip
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ดอร์เวย์ เดอะ บูลเล็ท ริพ)
To the sound of the beat
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ บีท)

Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
And another one gone, and another one gone
(แอ็นด แอะนัธเออะ วัน กอน , แอ็นด แอะนัธเออะ วัน กอน)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Hey, I’m gonna get you too
(เฮ , แอม กอนนะ เก็ท ยู ทู)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)

How do you think I’m going to get along,
(เฮา ดู ยู ธิงค แอม โกอิ้ง ทู เก็ท อะลอง ,)
without you, when you’re gone
(วิเฑาท ยู , ฮเว็น ยัวร์ กอน)
You took me for everything that I had,
(ยู ทุค มี ฟอ เอ๊วี่ติง แดท ไอ แฮ็ด ,)
and kicked me out on my own
(แอ็นด คิด มี เอ้า ออน มาย โอน)

Are you happy, are you satisfied
(อาร์ ยู แฮพพิ , อาร์ ยู แซทอิซไฟด)
How long can you stand the heat
(เฮา ล็อง แค็น ยู ซแท็นด เดอะ ฮีท)
Out of the doorway the bullets rip
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ดอร์เวย์ เดอะ บูลเล็ท ริพ)
To the sound of the beat
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ บีท)

Chorus
(โครัซ)

Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one gone, and another one gone
(แอะนัธเออะ วัน กอน , แอ็นด แอะนัธเออะ วัน กอน)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Hey, I’m gonna get you too
(เฮ , แอม กอนนะ เก็ท ยู ทู)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Yeah
(เย่)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Yeah yeah
(เย่ เย่)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Yeah
(เย่)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
[Another one bites the dust]
([ แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท ])
Another one bites the dust yeah
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท เย่)
[Another one bites the dust yeah]
([ แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท เย่ ])
Bites the dust
(ไบท เดอะ ดัซท)
[Bites the dust]
([ ไบท เดอะ ดัซท ])
Bites the dust
(ไบท เดอะ ดัซท)
[Bites the dust]
([ ไบท เดอะ ดัซท ])
Yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Yeah
(เย่)
There are plenty of ways you can hurt a man
(แดร์ อาร์ พเลนทิ อ็อฝ เว ยู แค็น เฮิท ดา แม็น)
And bring him to the ground
(แอ็นด บริง ฮิม ทู เดอะ กเรานด)
You can beat him
(ยู แค็น บีท ฮิม)
You can cheat him
(ยู แค็น ชีท ฮิม)
You can treat him bad and leave him
(ยู แค็น ทรีท ฮิม แบ็ด แอ็นด ลีฝ ฮิม)
When he’s down
(ฮเว็น อีส เดาน)
But I’m ready, yes I’m ready for you
(บัท แอม เรดอิ , เย็ซ แอม เรดอิ ฟอ ยู)
I’m standing on my own two feet
(แอม ซแทนดิง ออน มาย โอน ทู ฟีท)
Out of the doorway the bullets rip
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ดอร์เวย์ เดอะ บูลเล็ท ริพ)
repeating the sound of the beat
(รีปพิธดิง เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ บีท)

Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
And another one gone, and another one gone
(แอ็นด แอะนัธเออะ วัน กอน , แอ็นด แอะนัธเออะ วัน กอน)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Hey, I’m gonna get you too
(เฮ , แอม กอนนะ เก็ท ยู ทู)
Another one bites the dust
(แอะนัธเออะ วัน ไบท เดอะ ดัซท)
Dust
(ดัซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another One Bites The Dust (Deacon) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น