เนื้อเพลง I won’t be home for Christmas คำอ่านไทย Blink 182

Outside the carrolers start to sing
( เอาทไซด เดอะ carrolers ซทาท ทู ซิง)
I can’t describe the joy they bring
(ไอ แค็นท ดิซไครบ เดอะ จอย เด บริง)
cos joy is something they don’t bring me
(คอซ จอย อีส ซัมติง เด ด้อนท์ บริง มี)

My girlfriend is by my side
(มาย เกลิลเฟรน อีส ไบ มาย ไซด)
pick her up while hanging sickels of ice
(พิค เฮอ อัพ ฮไวล แฮงอิง sickels อ็อฝ ไอซ)
Their whiney voices get irritating
(แด whiney ฝอยซ เก็ท อีริเททิง)
It’s christmas time again
(อิทซ ครีซมัซ ไทม อะเกน)

So I stand with a dead smile on my face
(โซ ไอ ซแท็นด วิฑ อะ เด็ด ซไมล ออน มาย เฟซ)
wondering how much of my time they’ll waste
(วันเดอะริง เฮา มัช อ็อฝ มาย ไทม เด๊ว เวซท)
Oh god, I hate these satan’s helpers
(โอ ก็อด , ไอ เฮท ฑิส ซาตาน helpers)

And then I guess I must have snapped
(แอ็นด เด็น นาย เก็ซ ซาย มัซท แฮ็ฝ snapped)
because I grabbed a baseball bat
(บิคอส ไอ แกรบเบด อะ เบสบอล แบ็ท)
and made them all run for shelter
(แอ็นด เมด เฑ็ม ออล รัน ฟอ เฌลเทอะ)

It’s christmas time
(อิทซ ครีซมัซ ไทม)
again
(อะเกน)
it’s time to be nice to the people who
(อิทซ ไทม ทู บี ไน๊ซ์ ทู เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู)
you can’t stand, all year
(ยู แค็นท ซแท็นด , ออล เยีย)
I’m growing tired of this chistmas cheer
(แอม กโรอิง ไทร อ็อฝ ดีซ chistmas เชีย)

you people scare me
(ยู พี๊เพิ่ล ซแค มี)
please stay away from my home
(พลีส ซเท อะเว ฟร็อม มาย โฮม)
if you don’t wanna get me down
(อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา เก็ท มี เดาน)
just leave the presents and let me be alone
(จัซท ลีฝ เดอะ เพร๊สเซ่นท แซน เล็ท มี บี อะโลน)

Well I guess it’s not cool to freak on christmas eve
(เว็ล ไอ เก็ซ อิทซ น็อท คูล ทู ฟรีค ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)
because the cops came and arrested me
(บิคอส เดอะ ค็อพ เคม แอ็นด แอะเรซท มี)
they had an unfair advantage
(เด แฮ็ด แอน อันแฟ แอ็ดฝานทิจ)
and even though the jail didn’t have a tree
(แอ็นด อีเฝ็น โธ เดอะ เจล ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ ทรี)
christmas came a night early
(ครีซมัซ เคม อะ ไนท เออลิ)
as a guy named bubba unwrapped my package
(แอ็ส ซา ไก เนม bubba unwrapped มาย แพคคิจ)

It’s christmas time
(อิทซ ครีซมัซ ไทม)
again
(อะเกน)
it’s time to be nice to the people who
(อิทซ ไทม ทู บี ไน๊ซ์ ทู เดอะ พี๊เพิ่ล ฮู)
you can’t stand, all year
(ยู แค็นท ซแท็นด , ออล เยีย)
I’m growing tired of this chistmas cheer
(แอม กโรอิง ไทร อ็อฝ ดีซ chistmas เชีย)

you people scare me
(ยู พี๊เพิ่ล ซแค มี)
please stay away from my home
(พลีส ซเท อะเว ฟร็อม มาย โฮม)
if you don’t wanna get me down
(อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา เก็ท มี เดาน)
just leave the presents and let me be alone
(จัซท ลีฝ เดอะ เพร๊สเซ่นท แซน เล็ท มี บี อะโลน)

I won’t be home
(ไอ ว็อนท บี โฮม)
I won’t be home for christmas
(ไอ ว็อนท บี โฮม ฟอ ครีซมัซ)
I won’t be home
(ไอ ว็อนท บี โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I won’t be home for Christmas คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น