เนื้อเพลง Mind Games คำอ่านไทย John Lennon

We’re playing those mind games together
( เวีย พเลนิ่ง โฑส ไมนด เกม ทุเกฑเออะ)
Pushing the barriers planting seeds
(พุฌอิง เดอะ แบเรียะ plantings ซีด)
Playing the mind guerrilla
(พเลนิ่ง เดอะ ไมนด เกะรีลละ)
Chanting the Mantra peace on earth
(Chantings เดอะ Mantra พีซ ออน เอิธ)
We all been playing those mind games forever
(วี ออล บีน พเลนิ่ง โฑส ไมนด เกม เฟาะเรฝเออะ)
Some kinda druid dudes lifting the veil
(ซัม กินดา ดรูอิด ดยูด ลิฝทิง เดอะ เฝล)
Doing the mind guerrilla
(ดูอิง เดอะ ไมนด เกะรีลละ)
Some call it magic the search for the grail
(ซัม คอล อิท แมจอิค เดอะ เซิช ฟอ เดอะ กเรล)

Love is the answer and you know that for sure
(ลัฝ อีส ดิ อานเซอะ แอ็นด ยู โน แดท ฟอ ฌุร)
Love is a flower you got to let it grow
(ลัฝ อีส ซา ฟเลาเออะ ยู ก็อท ทู เล็ท ดิธ กโร)

So keep on playing those mind games together
(โซ คีพ ออน พเลนิ่ง โฑส ไมนด เกม ทุเกฑเออะ)
Faith in the future out of the now
(เฟธ อิน เดอะ ฟยูเชอะ เอ้า อ็อฝ เดอะ เนา)
You just can’t beat on those mind guerrillas
(ยู จัซท แค็นท บีท ออน โฑส ไมนด เกะรีลละ)
Absolute elsewhere in the stones of your mind
(แอบโซลยูท เอลซีแวร์ อิน เดอะ ซโทน อ็อฝ ยุร ไมนด)
Yeah we’re playing those mind games together
(เย่ เวีย พเลนิ่ง โฑส ไมนด เกม ทุเกฑเออะ)
Projecting our images in space and in time
(Projectings เอ๊า อีมอิจ ซิน ซเพซ แอ็นด อิน ไทม)

Yes is the answer and you know that for sure
(เย็ซ ซิส ดิ อานเซอะ แอ็นด ยู โน แดท ฟอ ฌุร)
Yes is surrender you got to let it go
(เย็ซ ซิส ซะเรนเดอะ ยู ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)

So keep on playing those mind games together
(โซ คีพ ออน พเลนิ่ง โฑส ไมนด เกม ทุเกฑเออะ)
Doing the ritual dance in the sun
(ดูอิง เดอะ รีชอวล ดานซ อิน เดอะ ซัน)
Millions of mind guerrillas
(มีลยัน อ็อฝ ไมนด เกะรีลละ)
Putting their soul power to the karmic wheel
(พูทดิง แด โซล เพาเออะ ทู เดอะ karmic ฮวีล)
Keep on playing those mind games together
(คีพ ออน พเลนิ่ง โฑส ไมนด เกม ทุเกฑเออะ)
Raising the spirit of peace and love
(เรนซิง เดอะ ซพีริท อ็อฝ พีซ แอ็นด ลัฝ)
[I want you to make love, not war
([ ไอ ว็อนท ยู ทู เมค ลัฝ , น็อท วอ)
I know you’ve heard it before]
(ไอ โน ยู๊ฟ เฮิด ดิท บิโฟ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mind Games คำอ่านไทย John Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น