เนื้อเพลง The Importance of Being Idle คำอ่านไทย Oasis

I sold my soul for the second time
( ไอ โซลด มาย โซล ฟอ เดอะ เซคอันด ไทม)
Cos the man, he don’t pay me
(คอซ เดอะ แม็น , ฮี ด้อนท์ เพ มี)
I begged my landlord for some more time
(ไอ เบก มาย แลนหลอก ฟอ ซัม โม ไทม)
He said “Son, the bills waiting”
(ฮี เซ็ด “Son , เดอะ บิล waiting”)

My best friend called me the other night
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด คอล มี ดิ อัฑเออะ ไนท)
He said “Man, are you crazy?”
(ฮี เซ็ด “Man , อาร์ ยู คเรสิ ”)
My girlfriend told me to get a life
(มาย เกลิลเฟรน โทลด มี ทู เก็ท ดา ไลฟ)
She said “boy, you lazy”
(ชี เซ็ด “boy , ยู lazy”)

But I don’t mind
(บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด)
As long as there’s a bed beneath the stars that shine
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แดร์ ซา เบ็ด บินีธ เดอะ ซทา แดท ไฌน)
I’ll be fine
(แอล บี ไฟน)
If you give me a minute
(อิฟ ยู กิฝ มี อะ มินยูท)
A mans got a limit
(อะ แม็น ก็อท ดา ลีมอิท)
You cant get a life if your hearts’ not in it
(ยู แค็นท เก็ท ดา ไลฟ อิฟ ยุร ฮาท น็อท อิน หนิด)

I don’t mind
(ไอ ด้อนท์ ไมนด)
As long as there’s a bed beneath the stars that shine
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แดร์ ซา เบ็ด บินีธ เดอะ ซทา แดท ไฌน)
I’ll be fine
(แอล บี ไฟน)
If you give me a minute
(อิฟ ยู กิฝ มี อะ มินยูท)
A mans got a limit
(อะ แม็น ก็อท ดา ลีมอิท)
I cant get a life if my hearts’ not in it
(ไอ แค็นท เก็ท ดา ไลฟ อิฟ มาย ฮาท น็อท อิน หนิด)

I lost my faith in the summertime
(ไอ ล็อซท มาย เฟธ อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
Cos it don’t stop raining
(คอซ ซิท ด้อนท์ ซท็อพ เรนนิง)
The sky all day’s as black as night
(เดอะ ซไค ออล เด แอ็ส บแล็ค แอ็ส ไนท)
But I love complaining
(บัท ไอ ลัฝ ค็อมพเลนอิง)

I begged my doctor for one more line
(ไอ เบก มาย ดอคเทอะ ฟอ วัน โม ไลน)
He said “Son, words fail me”
(ฮี เซ็ด “Son , เวิด เฟล me”)
It ain’t no place to be killing time
(อิท เอน โน พเลซ ทู บี คีลลิง ไทม)
But I guess I’m just lazy
(บัท ไอ เก็ซ แอม จัซท เลสิ)

I don’t mind
(ไอ ด้อนท์ ไมนด)
As long as there’s a bed beneath the stars that shine
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แดร์ ซา เบ็ด บินีธ เดอะ ซทา แดท ไฌน)
I’ll be fine
(แอล บี ไฟน)
If you give me a minute
(อิฟ ยู กิฝ มี อะ มินยูท)
A mans got a limit
(อะ แม็น ก็อท ดา ลีมอิท)
I cant get a life if my hearts’ not in it
(ไอ แค็นท เก็ท ดา ไลฟ อิฟ มาย ฮาท น็อท อิน หนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Importance of Being Idle คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น