เนื้อเพลง A Peak You Reach คำอ่านไทย Badly Drawn Boy

No sign of life, pulsing through these aging veins
( โน ไซน อ็อฝ ไลฟ , โพวซิง ธรู ฑิส แอคกิ้ง เฝน)
I bet it’s your age thats easier for you to say
(ไอ เบ็ท อิทซ ยุร เอจ แด๊ท อีสไซน์ ฟอ ยู ทู เซ)
Forcing answers into questions
(ฟอร์สซิ่ง อานเซอะ อีนทุ คเวซชัน)
And worrying that you might stop breathing
(แอ็นด วอรี่อิง แดท ยู ไมท ซท็อพ บรีสดิง)

On and on we sift through alphabets of life
(ออน แอ็นด ออน วี ซิฟท ธรู แอลฟะเบ็ท อ็อฝ ไลฟ)
That never get us anywhere, anyway
(แดท เนฝเวอะ เก็ท อัซ เอนอิฮแว , เอนอิเว)
I’d like you to feel we have the best intentions
(อาย ไลค ยู ทู ฟีล วี แฮ็ฝ เดอะ เบ็ซท อินเทนฌัน)
And i want you to know that i know it’s not easy
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน แดท ไอ โน อิทซ น็อท อีสอิ)

I want you to know that i know it’s not easy
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน แดท ไอ โน อิทซ น็อท อีสอิ)

Easy
(อีสอิ)
Easy
(อีสอิ)

Then there’s a peak you reach
(เด็น แดร์ ซา พีค ยู รีช)

I’ll tell somebody that’s never even there
(แอล เท็ล ซัมบอดี้ แด๊ท เนฝเวอะ อีเฝ็น แดร์)
Somebody that you may hope that they might care
(ซัมบอดี้ แดท ยู เม โฮพ แดท เด ไมท แค)
>From nearby health, or distant wealthfare
(>ฟร็อม เนียบาย เฮ็ลธ , ออ ดีซแท็นท wealthfare)
I’m pleased to hear that your warm, ’cause i’m freezing
(แอม พลีส ทู เฮีย แดท ยุร วอม , คอส แอม ฟรีสอิง)

Yeah i’m freezing
(เย่ แอม ฟรีสอิง)
Cooool
(Cooool)

I don’t wanna be alone, is that out of the question
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน , อีส แดท เอ้า อ็อฝ เดอะ คเวซชัน)
I’d like a happy home, is that too obvious
(อาย ไลค เก แฮพพิ โฮม , อีส แดท ทู ออบเฝียซ)
Quit being pushed around, stand on my feet
(ควิท บีอิง พุฌ อะเรานด , ซแท็นด ออน มาย ฟีท)
And kick all these losers out of my street
(แอ็นด คิด ออล ฑิส ลูสเออะ เอ้า อ็อฝ มาย ซทรีท)

I’ve been losing confidence in the heat
(แอฝ บีน โรซิง คอนฟิเด็นซ อิน เดอะ ฮีท)
Just when im feeling the strength i get weak x2
(จัซท ฮเว็น แอม ฟีลอิง เดอะ ซทเร็งธ ไอ เก็ท วีค x2)

*Do Be DOOOOOOO*
(*ดู บี DOOOOOOO*)

Then there’s a peak you reach
(เด็น แดร์ ซา พีค ยู รีช)

I’ll tell somebody
(แอล เท็ล ซัมบอดี้)
A peak you reach
(อะ พีค ยู รีช)
That’s never even there
(แด๊ท เนฝเวอะ อีเฝ็น แดร์)
A peak you reach
(อะ พีค ยู รีช)
I’d like you to feel we’ve reached our peak
(อาย ไลค ยู ทู ฟีล หวีบ รีช เอ๊า พีค)

Peak you reach
(พีค ยู รีช)

*Do Be Doooo*
(*ดู บี Doooo*)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Peak You Reach คำอ่านไทย Badly Drawn Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น