เนื้อเพลง Slicker Than Your Average คำอ่านไทย Craig David

Yo Craig [yeah]
( โย เครก [ เย่ ])
There’s some real jealous people out there right [uh huh]
(แดร์ ซัม ริแอ็ล เจลอัซ พี๊เพิ่ล เอ้า แดร์ ไรท [ อา ฮู ])
Tryin’ to say how you’re whack [what]
(ทายอิน ทู เซ เฮา ยัวร์ ฮแว็ค [ ว็อท ])
How your music’s soft [what]
(เฮา ยุร มยูสิค ซ็อฟท [ ว็อท ])
And you ain’t got nothin’ to say [what]
(แอ็นด ยู เอน ก็อท นอทติน ทู เซ [ ว็อท ])

Well it’s album number two right
(เว็ล อิทซ แอลบัม นัมเบอะ ทู ไรท)
So you gotta let ’em know [that’s right]
(โซ ยู กอททะ เล็ท เอ็ม โน [ แด๊ท ไรท ])
So do your thing [yeah]
(โซ ดู ยุร ธิง [ เย่ ])
Take your time [yeah]
(เทค ยุร ไทม [ เย่ ])
Speak your mind [listen]
(ซพีค ยุร ไมนด [ ลิ๊สซึ่น ])

Ever since I first stepped up
(เอฝเออะ ซินซ ไอ เฟิซท สตอปชฺ อัพ)
They thought I wasn’t good enough, no
(เด ธอท ไอ วอสซึ้น เกิด อินัฟ , โน)
They told me that I’d only last one song
(เด โทลด มี แดท อาย โอ๊นลี่ ลาซท วัน ซ็อง)
[That’s foolish man – what’s it like now? 7 million albums?]
([ แด๊ท ฟูลอิฌ แม็น ว็อท ซิท ไลค เนา เซฝเว่น มีลยัน แอลบัม ])
They said that I wasn’t from the streets [the streets]
(เด เซ็ด แดท ไอ วอสซึ้น ฟร็อม เดอะ ซทรีท [ เดอะ ซทรีท ])
When I was working behind boxes
(ฮเว็น นาย วอส เวิคกิง บิไฮนด บ็อกซ)
Sh*t like this don’t happen overnight, no no
(ฌะ *ที ไลค ดีซ ด้อนท์ แฮพเพ็น โอะเฝอะไนท , โน โน)

While they’re tellin’ me
(ฮไวล เดรว เทลลิน มี)
About my imagery
(อะเบาท มาย อีมอิจริ)

How I’m so squeaky clean
(เฮา แอม โซ ซควีคอิ คลีน)
Whenever I’m on TV
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม ออน ทีวี)

Too much jealousy
(ทู มัช เจลอะซิ)
In the industry
(อิน ดิ อีนดัซทริ)

Why are you watching me
(ฮไว อาร์ ยู วัทชิง มี)
When you should just let me be [Craig]
(ฮเว็น ยู เชิด จัซท เล็ท มี บี [ เครก ])

[chorus]
([ โครัซ ])
Slicker than your average
(สลิกเกอร์ แฑ็น ยุร แอฝเออะริจ)
Tell me what do you want from me
(เท็ล มี ว็อท ดู ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
Slicker than your average
(สลิกเกอร์ แฑ็น ยุร แอฝเออะริจ)
Tell me what do you want from me
(เท็ล มี ว็อท ดู ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
Slicker than your average, hey
(สลิกเกอร์ แฑ็น ยุร แอฝเออะริจ , เฮ)
Tell me what do you want from me
(เท็ล มี ว็อท ดู ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
Slicker than your average
(สลิกเกอร์ แฑ็น ยุร แอฝเออะริจ)
Ooh tell me what you want from me
(อู้ เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม มี)

Some people say it’s been too long
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ อิทซ บีน ทู ล็อง)
That’s why I’m here to prove them all wrong
(แด๊ท ฮไว แอม เฮียร ทู พรูฝ เฑ็ม ออล ร็อง)
So why do imitators wanna bite my style
(โซ ฮไว ดู อีมอิเทเทอะ วอนนา ไบท มาย ซไทล)
[Ladies and gentlemen, the real Craig David please stand up]
([ เลดิส แซน เจนเทิลเมน , เดอะ ริแอ็ล เครก เดหวิด พลีส ซแท็นด อัพ ])
You never had a problem at home
(ยู เนฝเวอะ แฮ็ด อะ พรอบเล็ม แอ็ท โฮม)
When I was havin’ woman trouble
(ฮเว็น นาย วอส เฮฝวิน วูมเอิน ทรั๊บเบิ้ล)
Somebody fill me in when I serve my time
(ซัมบอดี้ ฟิล มี อิน ฮเว็น นาย เซิฝ มาย ไทม)
Remember who gave you rewind
(ริเมมเบอะ ฮู เกฝ ยู รีไวนด)

While they’re tellin’ me
(ฮไวล เดรว เทลลิน มี)
That I’m too R’n’B
(แดท แอม ทู RnB)

How I turned right back up
(เฮา ไอ เทิน ไรท แบ็ค อัพ)
The whole uk garage scene
(เดอะ โฮล uk กะราฉ ซีน)

Then they stress me
(เด็น เด ซทเร็ซ มี)
No matter we have much more to see
(โน แมทเทอะ วี แฮ็ฝ มัช โม ทู ซี)

Why are you watching me
(ฮไว อาร์ ยู วัทชิง มี)
When you should just let me be [Craig]
(ฮเว็น ยู เชิด จัซท เล็ท มี บี [ เครก ])

[chorus]
([ โครัซ ])

Everywhere that I go [everywhere that I go]
(เอวี่แวร์ แดท ไอ โก [ เอวี่แวร์ แดท ไอ โก ])
They keep stopping my flow [they keep stopping my flow]
(เด คีพ ซทอพพิง มาย ฟโล [ เด คีพ ซทอพพิง มาย ฟโล ])
Everywhere that I go [everywhere that I go]
(เอวี่แวร์ แดท ไอ โก [ เอวี่แวร์ แดท ไอ โก ])
They keep stopping my flow
(เด คีพ ซทอพพิง มาย ฟโล)
Yo
(โย)
Check it
(เช็ค อิท)

There comes a time [there comes a time]
(แดร์ คัม ซา ไทม [ แดร์ คัม ซา ไทม ])
When you’ve gotta take a step to do what’s right
(ฮเว็น ยู๊ฟ กอททะ เทค เก ซเท็พ ทู ดู ว็อท ไรท)
[As much as T like T can’t possibly please everyone]
([ แอ็ส มัช แอ็ส ที ไลค ที แค็นท พอซซิบลิ พลีส เอ๊วี่วัน ])

Slicker than your average
(สลิกเกอร์ แฑ็น ยุร แอฝเออะริจ)
Single surfin’ gap bridge
(ซิ๊งเกิ้ล surfin แก็พ บริจ)
Busy tryin’ to slam me cos I smashed it
(บีสอิ ทายอิน ทู ซแล็ม มี คอซ ซาย ซแม็ฌ ดิท)
Well they don’t understand us
(เว็ล เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด อัซ)
I’m hittin’ I’m established
(แอม ฮิทดิน แอม เอ็ซแทบลิฌ)
While takin’ british music to the masses
(ฮไวล ทอคกิ่น บรีทอิฌ มยูสิค ทู เดอะ แมสเซซ)
The gold diggers go bananas
(เดอะ โกลด ดิกเกอร์ โก บะแนนอะ)
The same ones that didn’t show me no love
(เดอะ เซม วัน แดท ดิ๊นอิน โฌ มี โน ลัฝ)
When I was cashless
(ฮเว็น นาย วอส cashless)
In the day when it really mattered
(อิน เดอะ เด ฮเว็น หนิด ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
When I was pennin’ competition no publishin’ hits for damage [Craig]
(ฮเว็น นาย วอส pennin ค็อมพิทีฌอัน โน publishin ฮิท ฟอ แดมอิจ [ เครก ])
Now the gold go to me so minimal
(เนา เดอะ โกลด โก ทู มี โซ มินิมอล)
I’m involved in the platinum plaques and records sold
(แอม อินฝอลฝ อิน เดอะ พแลทนัม พแล็ค แซน เรคออด โซลด)
Heaven knows that I got a producer with ego
(เฮฝเอ็น โน แดท ไอ ก็อท ดา พโระดยูซเออะ วิฑ อีโก)
And there were those that were told exactly where to go
(แอ็นด แดร์ เวอ โฑส แดท เวอ โทลด เอ็กแสคทลิ ฮแว ทู โก)
Somebody please stop these little kids
(ซัมบอดี้ พลีส ซท็อพ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล คิด)
The one that pulled bumpers off me to assist
(ดิ วัน แดท พุล บัมเพอะ ออฟฟ มี ทู แอ็ซซีซท)
Shoutin’ outside of the block I used to live
(เชาดิน เอาทไซด อ็อฝ เดอะ บล็อค ไอ ยูซ ทู ไลฝ)
They don’t like my records so why listen to this
(เด ด้อนท์ ไลค มาย เรคออด โซ ฮไว ลิ๊สซึ่น ทู ดีซ)

[chorus]
([ โครัซ ])

Everywhere that I go
(เอวี่แวร์ แดท ไอ โก)
[They be tellin’ me that I can’t rock the show]
([ เด บี เทลลิน มี แดท ไอ แค็นท ร็อค เดอะ โฌ ])
They keep stopping my flow
(เด คีพ ซทอพพิง มาย ฟโล)
[Freakin’ schemin’ and schemin’ tryin’ to mess up my flow]
([ ฟริกคินสคริมมิน แอ็นด สคริมมิน ทายอิน ทู เมซ อัพ มาย ฟโล ])
Everywhere that I go
(เอวี่แวร์ แดท ไอ โก)
[I wanna tell the world and let them know]
([ ไอ วอนนา เท็ล เดอะ เวิลด แอ็นด เล็ท เฑ็ม โน ])
They keep stopping my flow
(เด คีพ ซทอพพิง มาย ฟโล)
[So tell me what you want from me]
([ โซ เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม มี ])
Every way that I go [oh ho oh ho oh yeah]
(เอฝริ เว แดท ไอ โก [ โอ โฮ โอ โฮ โอ เย่ ])
They keep stopping my flow
(เด คีพ ซทอพพิง มาย ฟโล)
[Don’t listen to ’em]
([ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เอ็ม ])
Everywhere that I go
(เอวี่แวร์ แดท ไอ โก)
[Dum dum]
([ ดัม ดัม ])
They keep stopping my flow
(เด คีพ ซทอพพิง มาย ฟโล)
[Let ’em know, yo, we out]
([ เล็ท เอ็ม โน , โย , วี เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slicker Than Your Average คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น