เนื้อเพลง I Never Wanna Live Without You คำอ่านไทย Mary J. Blige

Can’t live without you
( แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
[Can’t live without you]
([ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู ])
Can’t live without you, baby
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู , เบบิ)
[Ohhh]
([ โอ้ ])
Can’t live without you
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I never wanna live without you baby
(ไอ เนฝเวอะ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยู เบบิ)
I wanna be your lady
(ไอ วอนนา บี ยุร เลดิ)
Love is sooo amazing
(ลัฝ อีส sooo อะเมสอิง)

I never wanna live without you baby
(ไอ เนฝเวอะ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยู เบบิ)
I wanna be your lady
(ไอ วอนนา บี ยุร เลดิ)
Love is sooo amazing
(ลัฝ อีส sooo อะเมสอิง)

[Vs.1]
([ Vs วัน ])
What is this feeling? I can’t sleep at night
(ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง ไอ แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)
Just thinking ’bout being without you
(จัซท ติ้งกิง เบาท บีอิง วิเฑาท ยู)
Work ’til I’m tired and I can’t eat a bite
(เวิค ทิล แอม ไทร แอ็นด ดาย แค็นท อีท ดา ไบท)
Cause I know someday is only…
(คอส ไอ โน ซัมเดย์ อีส โอ๊นลี่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
I have the man that I want
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ แม็น แดท ไอ ว็อนท)
I prayed so many nights for you and then my prayers came true
(ไอ พเร โซ เมนอิ ไนท ฟอ ยู แอ็นด เด็น มาย พเรเออะ เคม ทรู)
Now that I have the answer, I’ll be wishing on a star
(เนา แดท ไอ แฮ็ฝ ดิ อานเซอะ , แอล บี วิชชิ้ง ออน อะ ซทา)
I’ll follow you where you are
(แอล ฟอลโล ยู ฮแว ยู อาร์)

I don’t wanna be alone so baby let’s stay together
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน โซ เบบิ เล็ท ซเท ทุเกฑเออะ)
Through any kind of weather, yeah
(ธรู เอนอิ ไคนด อ็อฝ เวฑเออะ , เย่)
Let’s make a happy home because you mean so much to me baby
(เล็ท เมค เก แฮพพิ โฮม บิคอส ยู มีน โซ มัช ทู มี เบบิ)
That’s why I wanna be your lady
(แด๊ท ฮไว ไอ วอนนา บี ยุร เลดิ)

[Chorus] 2x’s
([ โครัซ ] 2xs)

I don’t wanna be alone so baby let’s stay together
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน โซ เบบิ เล็ท ซเท ทุเกฑเออะ)
Through any kind of weather
(ธรู เอนอิ ไคนด อ็อฝ เวฑเออะ)
Let’s make this a happy home because you mean so much to me baby
(เล็ท เมค ดีซ ซา แฮพพิ โฮม บิคอส ยู มีน โซ มัช ทู มี เบบิ)
That’s why I wanna be your lady
(แด๊ท ฮไว ไอ วอนนา บี ยุร เลดิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Baby, won’t you stay with me a little while?
(เบบิ , ว็อนท ยู ซเท วิฑ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
[Baby, won’t you stay?]
([ เบบิ , ว็อนท ยู ซเท ])
Baby, won’t you stay with me a little while?
(เบบิ , ว็อนท ยู ซเท วิฑ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
[Stay with me for a little while]
([ ซเท วิฑ มี ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล ])
Baby, won’t you stay with me a little while?
(เบบิ , ว็อนท ยู ซเท วิฑ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
[All I wanna know is…]
([ ออล ไอ วอนนา โน อีส ])
Baby, won’t you stay with me a little while?
(เบบิ , ว็อนท ยู ซเท วิฑ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
[…can you stay?]
([ แค็น ยู ซเท ])
Won’t you stay with me?
(ว็อนท ยู ซเท วิฑ มี)
I need you
(ไอ นีด ยู)
Oh, I need you
(โอ , ไอ นีด ยู)
I need your warm embrace
(ไอ นีด ยุร วอม เอ็มบเรซ)
I need your sweet, sweet taste, baby
(ไอ นีด ยุร สวี้ท , สวี้ท เทซท , เบบิ)
C’mon, c’mon. C’mon, C’mon
(ซีมอน , ซีมอน ซีมอน , ซีมอน)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)
Stay, stay
(ซเท , ซเท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Never Wanna Live Without You คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น