เนื้อเพลง Got Me Good คำอ่านไทย Cody Simpson

You-ou-ou-ou-ou, got me good
( ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด)
I-I-I-I-I, you-ou-ou-ou-ou
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ยู อู อู อู อู)
I like this right here
(ไอ ไลค ดีซ ไรท เฮียร)

Word on the street is that you’re single [so]
(เวิด ออน เดอะ ซทรีท อีส แดท ยัวร์ ซิ๊งเกิ้ล [ โซ ])
So baby have you heard my single?
(โซ เบบิ แฮ็ฝ ยู เฮิด มาย ซิ๊งเกิ้ล)
It goes la di da and it hits like a cymbal
(อิท โกซ ลา ได ดา แอ็นด ดิท ฮิท ไลค เก ซีมแบ็ล)
I drew a heart with my finger on your window
(ไอ ดรู อะ ฮาท วิฑ มาย ฟีงเกอะ ออน ยุร วีนโด)

What’s up?
(ว็อท อัพ)
Even with your hair up
(อีเฝ็น วิฑ ยุร แฮ อัพ)
Girl, what’s up?
(เกิล , ว็อท อัพ)
Even in your sweat pants
(อีเฝ็น อิน ยุร ซเว็ท แพ็นท)
Girl, what’s up?
(เกิล , ว็อท อัพ)
Even when you wake up without any make-up, I’m in love
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู เวค อัพ วิเฑาท เอนอิ เมค อัพ , แอม อิน ลัฝ)

Cause I’m
(คอส แอม)
So tired of the same old things
(โซ ไทร อ็อฝ เดอะ เซม โอลด ธิง)
I’ma need something new in my life, yeah
(แอมอา นีด ซัมติง นยู อิน มาย ไลฟ , เย่)
So tired of the same old games
(โซ ไทร อ็อฝ เดอะ เซม โอลด เกม)
Yeah it’s time I started feeling right
(เย่ อิทซ ไทม ไอ ซทาท ฟีลอิง ไรท)

Cause you-ou-ou-ou-ou, got me good girl
(คอส ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด เกิล)
I-I-I-I-I, feel so good girl
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ฟีล โซ เกิด เกิล)
You-ou-ou-ou-ou, got me good
(ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด)
And you know that I need you so bad
(แอ็นด ยู โน แดท ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

You said you’re talking to your ex-boy [well]
(ยู เซ็ด ยัวร์ ทอคอิง ทู ยุร เอ็คซ บอย [ เว็ล ])
Well just remember he’s your ex-boy [uh]
(เว็ล จัซท ริเมมเบอะ อีส ยุร เอ็คซ บอย [ อา ])
Well maybe I could be your next boy
(เว็ล เมบี ไอ เคิด บี ยุร เน็คซท บอย)
And just remember that you’re better than the rest
(แอ็นด จัซท ริเมมเบอะ แดท ยัวร์ เบทเทอะ แฑ็น เดอะ เร็ซท)

So baby, what’s up?
(โซ เบบิ , ว็อท อัพ)
Even in your work clothes
(อีเฝ็น อิน ยุร เวิค คโลฑ)
Girl, what’s up?
(เกิล , ว็อท อัพ)
You know how to work clothes
(ยู โน เฮา ทู เวิค คโลฑ)
Girl, what’s up?
(เกิล , ว็อท อัพ)
Girl, you got me lost in your eyes, I’m in paradise
(เกิล , ยู ก็อท มี ล็อซท อิน ยุร ไอ , แอม อิน แพระไดส)
What’s up?
(ว็อท อัพ)

Cause I’m
(คอส แอม)
So tired of the same old things
(โซ ไทร อ็อฝ เดอะ เซม โอลด ธิง)
I’ma need something new in my life, yeah
(แอมอา นีด ซัมติง นยู อิน มาย ไลฟ , เย่)
So tired of the same old games
(โซ ไทร อ็อฝ เดอะ เซม โอลด เกม)
Yeah it’s time I started feeling right
(เย่ อิทซ ไทม ไอ ซทาท ฟีลอิง ไรท)

Cause you-ou-ou-ou-ou, got me good girl
(คอส ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด เกิล)
I-I-I-I-I, feel so good girl
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ฟีล โซ เกิด เกิล)
You-ou-ou-ou-ou, got me good
(ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด)
And you know that I need you so bad
(แอ็นด ยู โน แดท ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

I wanna know what it feels like
(ไอ วอนนา โน ว็อท ดิธ ฟีล ไลค)
To run my fingers through you hair
(ทู รัน มาย ฟีงเกอะ ธรู ยู แฮ)
I wanna know what drives you wild
(ไอ วอนนา โน ว็อท ดไรฝ ยู ไวลด)
Cause baby we could drive it there
(คอส เบบิ วี เคิด ดไรฝ อิท แดร์)
Tell me that I’m dreaming
(เท็ล มี แดท แอม ดรีมมิง)
No, I don’t wanna wake up
(โน , ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ)
No, I don’t wanna wake up
(โน , ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ)

Ooooh
(อู้)

So tired of the same old things
(โซ ไทร อ็อฝ เดอะ เซม โอลด ธิง)
I’ma need something new in my life
(แอมอา นีด ซัมติง นยู อิน มาย ไลฟ)
So tired of the same old games
(โซ ไทร อ็อฝ เดอะ เซม โอลด เกม)
Think it’s time I started feeling right
(ธิงค อิทซ ไทม ไอ ซทาท ฟีลอิง ไรท)

Because you-ou-ou-ou-ou, got me good girl
(บิคอส ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด เกิล)
I-I-I-I-I, feel so good girl
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ฟีล โซ เกิด เกิล)
You-ou-ou-ou-ou, got me good
(ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด)
And you know that I need you so bad
(แอ็นด ยู โน แดท ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

You-ou-ou-ou-ou, got me good girl
(ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด เกิล)
I-I-I-I-I, feel so good girl
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ฟีล โซ เกิด เกิล)
You-ou-ou-ou-ou, got me good
(ยู อู อู อู อู , ก็อท มี เกิด)
And you know that I need you so bad
(แอ็นด ยู โน แดท ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

So bad, so bad
(โซ แบ็ด , โซ แบ็ด)
So bad, so bad
(โซ แบ็ด , โซ แบ็ด)
So bad, so bad
(โซ แบ็ด , โซ แบ็ด)
So bad, so bad
(โซ แบ็ด , โซ แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got Me Good คำอ่านไทย Cody Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น