เนื้อเพลง Don’t Give up on Me คำอ่านไทย Daniel Powter

I don’t know what I did
( ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ไอ ดิด)
But most bein’ a fool
(บัท โมซท บีนโพลอะ ฟูล)
I got no excuses
(ไอ ก็อท โน เอ็คซคยูซ)
So I wrote this song for you
(โซ ไอ โรท ดีซ ซ็อง ฟอ ยู)

Whatever the reasons did you come to say goodbye
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ รี๊ซั่น ดิด ยู คัม ทู เซ กู๊ดบาย)
I’m hoping for one more try
(แอม โฮพปิง ฟอ วัน โม ทไร)
I want to change your mind
(ไอ ว็อนท ทู เชนจ ยุร ไมนด)

So I pick up the pieces
(โซ ไอ พิค อัพ เดอะ พีซ)
I swallow all my pride
(ไอ ซวอลโล ออล มาย พไรด)
I don’t wanna wake up feeling this emptiness inside
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟีลอิง ดีซ เอมทิเน็ซ อีนไซด)

Did it spin you around
(ดิด ดิท ซพิน ยู อะเรานด)
Did it turn you upside down
(ดิด ดิท เทิน ยู อัพไซต์ เดาน)
I wonder when you found out I’m a waste of your time
(ไอ วันเดอะ ฮเว็น ยู เฟานด เอ้า แอม มา เวซท อ็อฝ ยุร ไทม)

So don’t give up on me [don’t give up on me]
(โซ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี [ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี ])
I never meant to steal your smile
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู ซทีล ยุร ซไมล)
I haven’t seen it for a while
(ไอ แฮฟเวน ซีน หนิด ฟอ รา ฮไวล)

Don’t don’t give up on me [don’t give up on me]
(ด้อนท์ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี [ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี ])
Just try to understand
(จัซท ทไร ทู อันเดิซแทนด)
I can be your better man
(ไอ แค็น บี ยุร เบทเทอะ แม็น)

I tell you once just don’t give up on me
(ไอ เท็ล ยู วันซ จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)

I tell you once just don’t give up on me
(ไอ เท็ล ยู วันซ จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)

And now I feel I’m out of place
(แอ็นด เนา ไอ ฟีล แอม เอ้า อ็อฝ พเลซ)
I look for you on every stranger’s face
(ไอ ลุค ฟอ ยู ออน เอฝริ ซทเรนเจอะ เฟซ)
I don’t think I can do this any more
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น ดู ดีซ เอนอิ โม)
Don’t think I do this any more
(ด้อนท์ ธิงค ไอ ดู ดีซ เอนอิ โม)

And every little things just falls apart
(แอ็นด เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง จัซท ฟอล อะพาท)
From the very first that day I broke your heart
(ฟร็อม เดอะ เฝริ เฟิซท แดท เด ไอ บโรค ยุร ฮาท)
It only makes me want you more and more
(อิท โอ๊นลี่ เมค มี ว็อนท ยู โม แอ็นด โม)
Just like before
(จัซท ไลค บิโฟ)

Coz you’re spinnin’ around
(คอซ ยัวร์ สปินนินอะเรานด)
And now you turn me upside down
(แอ็นด เนา ยู เทิน มี อัพไซต์ เดาน)
I never meant to be a waste your time
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี อะ เวซท ยุร ไทม)

So don’t give up on me [don’t give up on me]
(โซ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี [ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี ])
I never meant to steal your smile
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู ซทีล ยุร ซไมล)
I haven’t seen it for a while
(ไอ แฮฟเวน ซีน หนิด ฟอ รา ฮไวล)

Don’t don’t give up on me [don’t give up on me]
(ด้อนท์ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี [ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี ])
Just try to understand
(จัซท ทไร ทู อันเดิซแทนด)
I can be your better man
(ไอ แค็น บี ยุร เบทเทอะ แม็น)

I tell you once just don’t give up on
(ไอ เท็ล ยู วันซ จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน)
Me and before
(มี แอ็นด บิโฟ)
If you’re not that alone
(อิฟ ยัวร์ น็อท แดท อะโลน)
What am I supposed to do?
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)

I tell you once just don’t give up on me
(ไอ เท็ล ยู วันซ จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)
Baby say you won’t give up on me.
(เบบิ เซ ยู ว็อนท กิฝ อัพ ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Give up on Me คำอ่านไทย Daniel Powter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น