เนื้อเพลง Weird คำอ่านไทย Hanson

Isn’t It Weird Isn’t It Strange
( อีสซึ่น ดิธ เวียด อีสซึ่น ดิธ ซทเรนจ)
Even Though We’re Just Two Strangers On This Runaway Train
(อีเฝ็น โธ เวีย จัซท ทู ซทเรนเจอะ ออน ดีซ รันนาเวย์ทเรน)
We’re Both Trying To Find A Place In The Sun
(เวีย โบธ ทไรอิง ทู ไฟนด อะ พเลซ อิน เดอะ ซัน)
We’ve Lived In The Shadows But Doesn’t Everyone
(หวีบ ไลฝ อิน เดอะ แฌดโอ บัท ดัสอินท เอ๊วี่วัน)
Isn’t It Strange How We All Feel A Little Bit Weird Sometimes
(อีสซึ่น ดิธ ซทเรนจ เฮา วี ออล ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท เวียด ซัมไทม์)
Isn’t It Hard Standing In The Rain
(อีสซึ่น ดิธ ฮาด ซแทนดิง อิน เดอะ เรน)
You’re On The Verge Of Going Crazy And Your Heart’s In Pain
(ยัวร์ ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ โกอิ้ง คเรสิ แอ็นด ยุร ฮาท ซิน เพน)
No One Can Hear Though You’re Screaming So Loud
(โน วัน แค็น เฮีย โธ ยัวร์ ซครีมอิง โซ เลาด)
You Feel All Alone In A Faceless Crowd
(ยู ฟีล ออล อะโลน อิน อะ เฟสเลส คเราด)
Isn’t It Strange How We All Get A Little Bit Weird Sometimes
(อีสซึ่น ดิธ ซทเรนจ เฮา วี ออล เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เวียด ซัมไทม์)
Sitting On The Side Waiting For A Sign Hoping That My Luck Will Change
(ซีททิง ออน เดอะ ไซด เวททิง ฟอ รา ไซน โฮพปิง แดท มาย ลัค วิล เชนจ)
Reaching For A Hand That Can Understand Someone Who Feels The Same
(รีชชิง ฟอ รา แฮ็นด แดท แค็น อันเดิซแทนด ซัมวัน ฮู ฟีล เดอะ เซม)
When You Live In A Cookie Cutter World Being Different Is A Sin
(ฮเว็น ยู ไลฝ อิน อะ คูคอิ คัทเทอะ เวิลด บีอิง ดีฟเฟอะเร็นท อีส ซา ซิน)
So You Don’t Stand Out And You Don’t Fit In Weird
(โซ ยู ด้อนท์ ซแท็นด เอ้า แอ็นด ยู ด้อนท์ ฟิท อิน เวียด)
Sitting On The Side Waiting For A Sign Hoping That My Luck Will Change
(ซีททิง ออน เดอะ ไซด เวททิง ฟอ รา ไซน โฮพปิง แดท มาย ลัค วิล เชนจ)
Reaching For A Hand That Can Understand Someone Who Feels The Same
(รีชชิง ฟอ รา แฮ็นด แดท แค็น อันเดิซแทนด ซัมวัน ฮู ฟีล เดอะ เซม)
When You Live In A Cookie Cutter World If You’re Different You Can’t Win
(ฮเว็น ยู ไลฝ อิน อะ คูคอิ คัทเทอะ เวิลด อิฟ ยัวร์ ดีฟเฟอะเร็นท ยู แค็นท วิน)
So You Don’t Stand Out And You Don’t Fit In Weird
(โซ ยู ด้อนท์ ซแท็นด เอ้า แอ็นด ยู ด้อนท์ ฟิท อิน เวียด)
Isn’t It Strange How We All Feel A Little Bit Weird
(อีสซึ่น ดิธ ซทเรนจ เฮา วี ออล ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท เวียด)
Strange How We All Get A Little Bit
(ซทเรนจ เฮา วี ออล เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Strange ’cause We’re All Just A Little Bit Weird Sometimes
(ซทเรนจ คอส เวีย ออล จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท เวียด ซัมไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Weird คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น