เนื้อเพลง Inside Out คำอ่านไทย Eve 6

I would swallow my pride I would choke on the
( ไอ เวิด ซวอลโล มาย พไรด ไอ เวิด โชค ออน เดอะ)
rinds. But the lack thereof would leave me
(ไรนด บัท เดอะ แล็ค เตอร์เลิฟ เวิด ลีฝ มี)
empty inside I would swallow my doubt turn it
(เอมทิ อีนไซด ไอ เวิด ซวอลโล มาย เดาท เทิน หนิด)
inside out find nothing but faith in nothing.
(อีนไซด เอ้า ไฟนด นัธติง บัท เฟธ อิน นัธติง)
Want to put my tender heart it in a blender.
(ว็อนท ทู พัท มาย เทนเดอะ ฮาท ดิธ อิน อะ แบนเดอร์)
Watch it spin round to a beautiful oblivion.
(ว็อช อิท ซพิน เรานด ทู อะ บยูทิฟุล อ็อบลีฝเอียน)
Rendezvous then I’m through with you I burn
(รันเดะฝู เด็น แอม ธรู วิฑ ยู ไอ เบิน)
burn like awicker cabinet chalk white and oh so
(เบิน ไลค awicker ค๊าบิเหน็ต ชอค ฮไวท แอ็นด โอ โซ)
frail I see out time has gotten stale. The tick
(ฟเรล ไอ ซี เอ้า ไทม แฮ็ส กอททน ซเทล เดอะ ทิค)
tock of the clock is painful. All sane and logical
(ทอก อ็อฝ เดอะ คล็อค อีส เพลนฟลู ออล เซน แอ็นด ลอจอิแค็ล)
I want to tear it off the wall I hear words in clips
(ไอ ว็อนท ทู เทีย อิท ออฟฟ เดอะ วอล ไอ เฮีย เวิด ซิน คลิพ)
and phrases I think sick like ginger ale. My stomach
(แอ็นด ฟเรส ซาย ธิงค ซิค ไลค จีนเจอะ เอล มาย ซทัมแอ็ค)
turns and I exhale. So Cal is where my mind
(เทิน แซน ดาย เอ็คเซล โซ แคว อีส ฮแว มาย ไมนด)
states but it’s not my state of mind I’m not as
(ซเทท บัท อิทซ น็อท มาย ซเทท อ็อฝ ไมนด แอม น็อท แอ็ส)
ugly sad as you. Or am I origami folded up and
(อักลิ แซ็ด แอ็ส ยู ออ แอ็ม ไอ origami โฟลด อัพ แอ็นด)
just pretend demented as the motives in your
(จัซท พริเทนด ดิเมนทิด แอ็ส เดอะ โมทิฝ ซิน ยุร)
head I alone am the one you don’t know you
(เฮ็ด ดาย อะโลน แอ็ม ดิ วัน ยู ด้อนท์ โน ยู)
need me take heed feed your ego. Make me blind
(นีด มี เทค ฮี ฟี ยุร อีโก เมค มี บไลนด)
when your eyes close sink when you get close
(ฮเว็น ยุร ไอ คโลส ซิงค ฮเว็น ยู เก็ท คโลส)
tie me to the bedpost.
(ไท มี ทู เดอะ เบดโพสท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Inside Out คำอ่านไทย Eve 6

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น