เนื้อเพลง You Are My Love คำอ่านไทย Jamiroquai

Oh, let me tell you a little story about a heartbreaker.
( โอ , เล็ท มี เท็ล ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ อะเบาท ดา ฮาทเบรคเกอร์)
Honey, I don’t know why you treat me so bad,
(ฮันอิ , ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู ทรีท มี โซ แบ็ด ,)
Well I tried so hard to make you see it my way,
(เว็ล ไอ ทไร โซ ฮาด ทู เมค ยู ซี อิท มาย เว ,)
Just think of all the good times we had.
(จัซท ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ เกิด ไทม วี แฮ็ด)
But still you only ever want to fight with me.
(บัท ซทิล ยู โอ๊นลี่ เอฝเออะ ว็อนท ทู ไฟท วิฑ มี)

We got to split apart before we kill
(วี ก็อท ทู ซพลิท อะพาท บิโฟ วี คิล)
And start to put our minds together
(แอ็นด ซทาท ทู พัท เอ๊า ไมนด ทุเกฑเออะ)
We got to change this hell for leather world
(วี ก็อท ทู เชนจ ดีซ เฮ็ล ฟอ เลฑเออะ เวิลด)
And I will find myself another girl.
(แอ็นด ดาย วิล ไฟนด ไมเซลฟ แอะนัธเออะ เกิล)
We got to put our weapons down.
(วี ก็อท ทู พัท เอ๊า เวพอัน เดาน)
And spread a little love around.
(แอ็นด ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อะเรานด)

You know
(ยู โน)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
Oh, yes you are
(โอ , เย็ซ ยู อาร์)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)

Ain’t you the girl who did me wrong behind my back
(เอน ยู เดอะ เกิล ฮู ดิด มี ร็อง บิไฮนด มาย แบ็ค)
And tried to keep me double booked
(แอ็นด ทไร ทู คีพ มี ดั๊บเบิ้ล เบิค)
We never seem to cross the tracks
(วี เนฝเวอะ ซีม ทู คร็อซ เดอะ ทแรค)
And there’s so much that you over-looked about me girl,
(แอ็นด แดร์ โซ มัช แดท ยู โอเฝอะ ลุค อะเบาท มี เกิล ,)
Remember, sat down pretty on the windowsill,
(ริเมมเบอะ , แซ็ท เดาน พรีททิ ออน เดอะ windowsill ,)
And made me swallow on your bitter pill,
(แอ็นด เมด มี ซวอลโล ออน ยุร บีทเทอะ พิล ,)
You thought the grass was greener over there,
(ยู ธอท เดอะ กราซ วอส กรีนเออะ โอเฝอะ แดร์ ,)
While serpents snaked around your hair,
(ฮไวล เซอเพนท ซเนค อะเรานด ยุร แฮ ,)
So pour a vitriolic coffee cup
(โซ โพ รา ฝีทริออลอิค คอฟฟิ คัพ)
And use your blackened heart to fill it up,
(แอ็นด ยูซ ยุร บแล็คเค็น ฮาท ทู ฟิล อิท อัพ ,)
Well, now honey we got to put our weapons down
(เว็ล , เนา ฮันอิ วี ก็อท ทู พัท เอ๊า เวพอัน เดาน)
And spread a little love around.
(แอ็นด ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อะเรานด)

You know
(ยู โน)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
Oh, yes you are
(โอ , เย็ซ ยู อาร์)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
Yes you are
(เย็ซ ยู อาร์)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
I want you girl
(ไอ ว็อนท ยู เกิล)
I need you so
(ไอ นีด ยู โซ)
Now we know that
(เนา วี โน แดท)
It’s no secret
(อิทซ โน ซีคเร็ท)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
You are my world
(ยู อาร์ มาย เวิลด)
Light my shwdows
(ไลท มาย shwdows)
Fill the heavens with stars
(ฟิล เดอะ เฮฝเอ็น วิฑ ซทา)

You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
You are my love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ)
You are my lover
(ยู อาร์ มาย ลัฝเออะ)
I need you
(ไอ นีด ยู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
I need you so
(ไอ นีด ยู โซ)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
I need you so
(ไอ นีด ยู โซ)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
I need you so
(ไอ นีด ยู โซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My Love คำอ่านไทย Jamiroquai

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น