เนื้อเพลง Morning Song คำอ่านไทย Jewel

let the phone ring, let?s go back to sleep
( เล็ท เดอะ โฟน ริง , เล็ท เอส โก แบ็ค ทู ซลีพ)
let the world spin outside our door, you?re the only one that I wann see
(เล็ท เดอะ เวิลด ซพิน เอาทไซด เอ๊า โด , ยู รี ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ไอ wann ซี)
tell your boss you?re sick, hurry get back in I?m getting cold
(เท็ล ยุร บอส ยู รี ซิค , เฮอริ เก็ท แบ็ค อิน นาย เอ็ม เกดดดิ้ง โคลด)
get over here and warm my hands up, boy, it?s you they love to hold
(เก็ท โอเฝอะ เฮียร แอ็นด วอม มาย แฮ็นด อัพ , บอย , อิท เอส ยู เด ลัฝ ทู โฮลด)
and stop thinking about what your sister said
(แอ็นด ซท็อพ ติ้งกิง อะเบาท ว็อท ยุร ซีซเทอะ เซ็ด)
stop worrying about it, yes the cat?s already been fed
(ซท็อพ วอรี่อิง อะเบาท ดิธ , เย็ซ เดอะ แค็ท เอส ออลเรดอิ บีน เฟ็ด)
come on darlin?, let?s go back to bed
(คัมมอน ดาร์ลิน , เล็ท เอส โก แบ็ค ทู เบ็ด)

put the phone machine on hold
(พัท เดอะ โฟน มะฌีน ออน โฮลด)
leave the dishes in the sink
(ลีฝ เดอะ ดิสชิด ซิน เดอะ ซิงค)
do not answer the door
(ดู น็อท อานเซอะ เดอะ โด)
it?s you that I adore-
(อิท เอส ยู แดท ไอ อะโด)
I?m gonna give you some more
(ไอ เอ็ม กอนนะ กิฝ ยู ซัม โม)

we?ll sit on the front porch, the sun can warm my feet
(วี ll ซิท ออน เดอะ ฟรันท โพช , เดอะ ซัน แค็น วอม มาย ฟีท)
you can drink your coffee with sugar and cream
(ยู แค็น ดริงค ยุร คอฟฟิ วิฑ ฌูกเออะ แอ็นด ครีม)
I?ll drink my decaf herbal tea
(ไอ ll ดริงค มาย decaf เฮอแบ็ล ที)
pretend we?re perfect strangers and that we never met..
(พริเทนด วี รี เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ แซน แดท วี เนฝเวอะ เม็ท)
my how you remind me of a man I used to sleep with
(มาย เฮา ยู ริไมนด มี อ็อฝ อะ แม็น นาย ยูซ ทู ซลีพ วิฑ)
that?s a face I?d never forget
(แดท เอส ซา เฟซ ไอ ดี เนฝเวอะ เฟาะเกท)
you can be Henry Miller and I?ll be Anais Nin
(ยู แค็น บี เฮนริ มีลเลอะ แอ็นด ดาย ll บี Anais Nin)
Except this time it?ll be even better
(เอ็กเซพท ดีซ ไทม อิท ll บี อีเฝ็น เบทเทอะ)
we?ll stay together in the end
(วี ll ซเท ทุเกฑเออะ อิน ดิ เอ็นด)
come on darlin?, let?s go back to bed
(คัมมอน ดาร์ลิน , เล็ท เอส โก แบ็ค ทู เบ็ด)

put the phone machine on hold
(พัท เดอะ โฟน มะฌีน ออน โฮลด)
leave the dishes in the sink
(ลีฝ เดอะ ดิสชิด ซิน เดอะ ซิงค)
do not answer the door
(ดู น็อท อานเซอะ เดอะ โด)
it?s you that I adore-
(อิท เอส ยู แดท ไอ อะโด)
I?m gonna give you some more
(ไอ เอ็ม กอนนะ กิฝ ยู ซัม โม)

let the phone ring, let?s go back to bed
(เล็ท เดอะ โฟน ริง , เล็ท เอส โก แบ็ค ทู เบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Morning Song คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น