เนื้อเพลง I Don’t Want To Do Anything คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Chorus]
( [ โครัซ ])
If loving you is all that I have to do
(อิฟ ลัฝอิง ยู อีส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
I don’t want to do anything else
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดู เอนอิธิง เอ็ลซ)
If loving you is all that I have to do
(อิฟ ลัฝอิง ยู อีส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
I don’t want to do anything else
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดู เอนอิธิง เอ็ลซ)

[Vs.1] K-ci
([ Vs วัน ] เค ci)
Listen baby
(ลิ๊สซึ่น เบบิ)

Every night and day
(เอฝริ ไนท แอ็นด เด)
I dream of another way
(ไอ ดรีม อ็อฝ แอะนัธเออะ เว)
to tell you something good
(ทู เท็ล ยู ซัมติง เกิด)
I don’t think that I’m understood
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท แอม อันเดิซทูด)
You walk away and I frown
(ยู วอค อะเว แอ็นด ดาย ฟเราน)
With my head hung far down
(วิฑ มาย เฮ็ด ฮัง ฟา เดาน)
You tell me what is wrong
(ยู เท็ล มี ว็อท อีส ร็อง)
You just wanna be loved all night long baby
(ยู จัซท วอนนา บี ลัฝ ออล ไนท ล็อง เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Vs.2] Mary J. Blige
([ Vs ทู ] แมริ เจ บีจช)

You told me a thousand times
(ยู โทลด มี อะ เธาแส็น ไทม)
That you would be mine, all mine
(แดท ยู เวิด บี ไมน , ออล ไมน)
I do everything for you
(ไอ ดู เอ๊วี่ติง ฟอ ยู)
But in your smile, I still can’t find
(บัท อิน ยุร ซไมล , ไอ ซทิล แค็นท ไฟนด)
And now you tell me this
(แอ็นด เนา ยู เท็ล มี ดีซ)
This is something that I can miss
(ดีซ ซิส ซัมติง แดท ไอ แค็น มิซ)
And all you wanna do is to love me for me
(แอ็นด ออล ยู วอนนา ดู อีส ทู ลัฝ มี ฟอ มี)
And I’ll love you for you
(แอ็นด แอล ลัฝ ยู ฟอ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])

K-ci
(เค ci)
Now that I know I’m gonna make love to you
(เนา แดท ไอ โน แอม กอนนะ เมค ลัฝ ทู ยู)
So lady open up your heart
(โซ เลดิ โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท)
And let me in where I belong
(แอ็นด เล็ท มี อิน ฮแว ไอ บิลอง)

Mary
(แมริ)
If loving you is all that I have to do
(อิฟ ลัฝอิง ยู อีส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Then it won’t be wrong baby
(เด็น หนิด ว็อนท บี ร็อง เบบิ)
[Mary & K-ci] Cause we belong together baby
([ แมริ & เค ci ] คอส วี บิลอง ทุเกฑเออะ เบบิ)

[Music plays]
([ มยูสิค พเล ])

Mary and K-ci
(แมริ แอ็นด เค ci)
Together we will be as one
(ทุเกฑเออะ วี วิล บี แอ็ส วัน)
Just me and you, you you you
(จัซท มี แอ็นด ยู , ยู ยู ยู)

K Will you love me
(เค วิล ยู ลัฝ มี)
M I will love you
(เอ็ม ไอ วิล ลัฝ ยู)
K Will you please me
(เค วิล ยู พลีส มี)
M I will please you
(เอ็ม ไอ วิล พลีส ยู)
K Girl, don’t leave me
(เค เกิล , ด้อนท์ ลีฝ มี)
M I won’t leave you
(เอ็ม ไอ ว็อนท ลีฝ ยู)
K Let’s make it easy
(เค เล็ท เมค อิท อีสอิ)
M I’ll make it easy
(เอ็ม แอล เมค อิท อีสอิ)

K Will you love me
(เค วิล ยู ลัฝ มี)
M I will love you
(เอ็ม ไอ วิล ลัฝ ยู)
K Will you please me
(เค วิล ยู พลีส มี)
M I will please you, you, you
(เอ็ม ไอ วิล พลีส ยู , ยู , ยู)
K Girl, don’t leave me
(เค เกิล , ด้อนท์ ลีฝ มี)
M I won’t leave you
(เอ็ม ไอ ว็อนท ลีฝ ยู)
K Let’s make it easy
(เค เล็ท เมค อิท อีสอิ)

K-ci
(เค ci)
They can take my posessions
(เด แค็น เทค มาย posessions)
No, no, no, no, They can never take your love away from me
(โน , โน , โน , โน , เด แค็น เนฝเวอะ เทค ยุร ลัฝ อะเว ฟร็อม มี)

Mary
(แมริ)
Oh, see now listen, with every breath I breath
(โอ , ซี เนา ลิ๊สซึ่น , วิฑ เอฝริ บเร็ธ ไอ บเร็ธ)
And every beat in my heart
(แอ็นด เอฝริ บีท อิน มาย ฮาท)
I know that no one, I know that no one
(ไอ โน แดท โน วัน , ไอ โน แดท โน วัน)
Can tear us apart
(แค็น เทีย อัซ อะพาท)
[Oh no]
([ โอ โน ])
Cause I love you baby
(คอส ไอ ลัฝ ยู เบบิ)
K I love you too
(เค ไอ ลัฝ ยู ทู)
And I need you baby
(แอ็นด ดาย นีด ยู เบบิ)
K I need you to baby
(เค ไอ นีด ยู ทู เบบิ)

K-ci [Mary in background Ad-libing]
(เค ci [ แมริ อิน แบ็คกราว แอ็ด libings ])
Stay with me more than just a day
(ซเท วิฑ มี โม แฑ็น จัซท ดา เด)
And you know, you know, you know
(แอ็นด ยู โน , ยู โน , ยู โน)

I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Oh yes
(โอ เย็ซ)
Oh you make me feel so good baby
(โอ ยู เมค มี ฟีล โซ เกิด เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Want To Do Anything คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น