เนื้อเพลง Dice คำอ่านไทย Finley Quaye

I was crying over you
( ไอ วอส คไรอิง โอเฝอะ ยู)
I am smiling I think if you
(ไอ แอ็ม ซไมลอิง ไอ ธิงค อิฟ ยู)
Where your garden have no walls
(ฮแว ยุร ก๊าร์เด้น แฮ็ฝ โน วอล)
Breathe in the air if you care, you compare, don’t say farewell
(บรีฑ อิน ดิ แอ อิฟ ยู แค , ยู ค็อมแพ , ด้อนท์ เซ แฟเวล)
Nothing can compare
(นัธติง แค็น ค็อมแพ)
To when you roll the dice and you swear that your love’s for me
(ทู ฮเว็น ยู โรล เดอะ ไดซ แอ็นด ยู ซแว แดท ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Nothing can compare
(นัธติง แค็น ค็อมแพ)
To when you roll the dice and you swear that your love’s for me
(ทู ฮเว็น ยู โรล เดอะ ไดซ แอ็นด ยู ซแว แดท ยุร ลัฝ ฟอ มี)
I was crying over you
(ไอ วอส คไรอิง โอเฝอะ ยู)
I am smiling I think if you
(ไอ แอ็ม ซไมลอิง ไอ ธิงค อิฟ ยู)
Misty morning and water falls
(มีซทิ มอนิง แอ็นด วอเทอะ ฟอล)
Breathe in the air if you care, you compare, don’t say farewell
(บรีฑ อิน ดิ แอ อิฟ ยู แค , ยู ค็อมแพ , ด้อนท์ เซ แฟเวล)
Nothing can compare
(นัธติง แค็น ค็อมแพ)
To when you roll the dice and you swear your love’s for me
(ทู ฮเว็น ยู โรล เดอะ ไดซ แอ็นด ยู ซแว ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Nothing can compare
(นัธติง แค็น ค็อมแพ)
To when you roll the dice and you swear your love’s for me
(ทู ฮเว็น ยู โรล เดอะ ไดซ แอ็นด ยู ซแว ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Nothing can compare
(นัธติง แค็น ค็อมแพ)
To when you roll the dice and you swear your love’s for me
(ทู ฮเว็น ยู โรล เดอะ ไดซ แอ็นด ยู ซแว ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Virtuous sensibility
(เฝอชวซ เซนซิบีลอิทิ)
Escape velocity
(เอ็ซเคพ ฝิลอซอิทิ)
Nothing can compare
(นัธติง แค็น ค็อมแพ)
To when you roll the dice and you swear your love’s for me
(ทู ฮเว็น ยู โรล เดอะ ไดซ แอ็นด ยู ซแว ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Nothing can compare
(นัธติง แค็น ค็อมแพ)
To when you roll the dice and you swear your love’s for me
(ทู ฮเว็น ยู โรล เดอะ ไดซ แอ็นด ยู ซแว ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Nothing can compare
(นัธติง แค็น ค็อมแพ)
To when you roll the dice and you swear your love’s for me
(ทู ฮเว็น ยู โรล เดอะ ไดซ แอ็นด ยู ซแว ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Breathe in the air if you care, you compare, don’t say farewell
(บรีฑ อิน ดิ แอ อิฟ ยู แค , ยู ค็อมแพ , ด้อนท์ เซ แฟเวล)
Nothing
(นัธติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dice คำอ่านไทย Finley Quaye

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น