เนื้อเพลง Curiosity คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

Break a bone
( บเรค กา บอน)
Got me on my knees
(ก็อท มี ออน มาย นี)
You break my heart
(ยู บเรค มาย ฮาท)
Just to watch it bleed
(จัซท ทู ว็อช อิท บลีด)

I’m sick with love
(แอม ซิค วิฑ ลัฝ)
Sick like a disease
(ซิค ไลค เก ดิสีส)
Don’t call me up
(ด้อนท์ คอล มี อัพ)
Just so I can please you
(จัซท โซ ไอ แค็น พลีส ยู)

I can’t stand the way you’re smiling
(ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เว ยัวร์ ซไมลอิง)
I can’t stand the way I’m lying
(ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เว แอม ลายยิง)

I know, I know, I know you got the key
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน ยู ก็อท เดอะ คี)
And you know, you know, you know that it’s for me
(แอ็นด ยู โน , ยู โน , ยู โน แดท อิทซ ฟอ มี)
It’s not up to you, you know it’s up to me but
(อิทซ น็อท อัพ ทู ยู , ยู โน อิทซ อัพ ทู มี บัท)
Curiosity will never let me go
(คยูริออซอิทิ วิล เนฝเวอะ เล็ท มี โก)

Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Uh oh
(อา โอ)
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Will never let me go
(วิล เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Uh oh
(อา โอ)
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)

Look at me
(ลุค แกท มี)
Left here in the corner
(เล็ฟท เฮียร อิน เดอะ คอเนอะ)
Stupid girl
(ซทยูทิด เกิล)
I really tried to warn her
(ไอ ริแอ็ลลิ ทไร ทู วอน เฮอ)

Walked the streets all night
(วอค เดอะ ซทรีท ซอร์ ไนท)
Until you came around
(อันทีล ยู เคม อะเรานด)
Knew that you would come
(นยู แดท ยู เวิด คัม)
Before you ever even made a sound
(บิโฟ ยู เอฝเออะ อีเฝ็น เมด อะ เซานด)

I know, I know, I know you got the key
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน ยู ก็อท เดอะ คี)
And you know, you know, you know that it’s for me
(แอ็นด ยู โน , ยู โน , ยู โน แดท อิทซ ฟอ มี)
It’s not up to you, you know it’s up to me but
(อิทซ น็อท อัพ ทู ยู , ยู โน อิทซ อัพ ทู มี บัท)
Curiosity will never let me go
(คยูริออซอิทิ วิล เนฝเวอะ เล็ท มี โก)

Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Uh oh
(อา โอ)
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Will never let me go
(วิล เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Uh oh Curiosity
(อา โอ คยูริออซอิทิ)

So don’t break me tonight
(โซ ด้อนท์ บเรค มี ทุไนท)
This is crazy love
(ดีซ ซิส คเรสิ ลัฝ)
And you know I’m gunna follow you home
(แอ็นด ยู โน แอม กันนา ฟอลโล ยู โฮม)
Through the rain
(ธรู เดอะ เรน)
Cause I need your love
(คอส ไอ นีด ยุร ลัฝ)
And you know I’m gunna follow you home
(แอ็นด ยู โน แอม กันนา ฟอลโล ยู โฮม)

Cause I need your love and you know I’m going to follow you…
(คอส ไอ นีด ยุร ลัฝ แอ็นด ยู โน แอม โกอิ้ง ทู ฟอลโล ยู)

I know, I know, I know you got the key
(ไอ โน , ไอ โน , ไอ โน ยู ก็อท เดอะ คี)
You know, you know, you know that it’s for me
(ยู โน , ยู โน , ยู โน แดท อิทซ ฟอ มี)
Well I think that we should try it out and see yeah
(เว็ล ไอ ธิงค แดท วี เชิด ทไร อิท เอ้า แอ็นด ซี เย่)
Curiosity
(คยูริออซอิทิ)

So don’t break me tonight
(โซ ด้อนท์ บเรค มี ทุไนท)
This is crazy love
(ดีซ ซิส คเรสิ ลัฝ)
And you know I’m gunna follow you home
(แอ็นด ยู โน แอม กันนา ฟอลโล ยู โฮม)
Through the rain
(ธรู เดอะ เรน)
Cause I need your love
(คอส ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Yes I need your love
(เย็ซ ซาย นีด ยุร ลัฝ)

So don’t break [don’t break] me tonight [me tonight]
(โซ ด้อนท์ บเรค [ ด้อนท์ บเรค ] มี ทุไนท [ มี ทุไนท ])
This is crazy love
(ดีซ ซิส คเรสิ ลัฝ)
And you know I’m gunna follow you home
(แอ็นด ยู โน แอม กันนา ฟอลโล ยู โฮม)
Through the rain
(ธรู เดอะ เรน)
Cause I need your love
(คอส ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Yes I need your love
(เย็ซ ซาย นีด ยุร ลัฝ)

Will never let me go
(วิล เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Uh oh
(อา โอ)
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Will never let me go
(วิล เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Uh oh Curiosity will never let me go
(อา โอ คยูริออซอิทิ วิล เนฝเวอะ เล็ท มี โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Curiosity คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น