เนื้อเพลง Baba คำอ่านไทย Alanis Morissette

i’ve seen them kneel
( แอฝ ซีน เฑ็ม นีล)
with baited breath for the ritual
(วิฑ เบท บเร็ธ ฟอ เดอะ รีชอวล)
i’ve watched this experience raise
(แอฝ ว็อช ดีซ เอ็คซพีเรียนซ เรส)
them to pseudo higher levels
(เฑ็ม ทู ซยูโดะ ไฮเออะ เลฟเอ็ล)
i’ve watched them leave their families
(แอฝ ว็อช เฑ็ม ลีฝ แด แฟมลีสฺ)
in pursuit of your nirvana
(อิน เพิซยูท อ็อฝ ยุร นิฝานะ)
i’ve seen them coming to line up
(แอฝ ซีน เฑ็ม คัมอิง ทู ไลน อัพ)
from switzerland to america
(ฟร็อม switzerland ทู อะเมริคะ)

how long will this take baba
(เฮา ล็อง วิล ดีซ เทค บาบา)
how long have we been sleeping
(เฮา ล็อง แฮ็ฝ วี บีน ซลีพพิง)
do you see me hanging on to
(ดู ยู ซี มี แฮงอิง ออน ทู)
every word you say
(เอฝริ เวิด ยู เซ)
how soon will I be holy
(เฮา ซูน วิล ไอ บี โฮลิ)
how much will this cost guru
(เฮา มัช วิล ดีซ ค็อซท กูรู)
how much longer ’til you
(เฮา มัช ลองเงอ ทิล ยู)
completely absolve me
(ค็อมพลีทลี แอ็บซอลฝ มี)

i’ve seen them give their drugs up
(แอฝ ซีน เฑ็ม กิฝ แด ดรัก อัพ)
in place of makeshift altars
(อิน พเลซ อ็อฝ makeshift ออลเทอะ)
i’ve heard them chanting
(แอฝ เฮิด เฑ็ม chantings)
kali kali frantically
(kali kali ฟแรนทิแค็ลลิ)
i’ve heard them rotely repeat your
(แอฝ เฮิด เฑ็ม rotely ริพีท ยุร)
teachings with elitism
(ทีชอิงส วิฑ elitism)
i’ve seen them boasting robes and
(แอฝ ซีน เฑ็ม บอสติ้ง โรบ แซน)
foreign sandalwood beads
(ฟอริน sandalwood บีด)
i’ve seen them overlooking god in
(แอฝ ซีน เฑ็ม โอฝเวอร์ลุคกิง ก็อด อิน)
their own essence
(แด โอน เอซเซ็นซ)
i’ve seen their upward glances
(แอฝ ซีน แด อัพเวิด กลานซ)
in hopes of instant salvation
(อิน โฮพ อ็อฝ อีนซแท็นท แซ็ลเฝฌัน)
i’ve seen their righteousness
(แอฝ ซีน แด ไรชัซเน็ซ)
mixed without loving compassion
(มิคซ วิเฑาท ลัฝอิง ค็อมแพฌอัน)
i’ve watched you smile as
(แอฝ ว็อช ยู ซไมล แอ็ส)
the students bow to kiss your feet
(เดอะ ซทยูเด็นท เบา ทู คิซ ยุร ฟีท)

give me strength all knowing one
(กิฝ มี ซทเร็งธ ออล โนอิง วัน)
how long ’til enlightenment
(เฮา ล็อง ทิล เอนไลท์เม้น)
how much longer ’til you
(เฮา มัช ลองเงอ ทิล ยู)
completely absolve me
(ค็อมพลีทลี แอ็บซอลฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baba คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น