เนื้อเพลง Personal คำอ่านไทย Craig David

Anything you want from me
( เอนอิธิง ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
I’ll do
(แอล ดู)
But first
(บัท เฟิซท)

Let’s get personal
(เล็ท เก็ท เพอซแน็ล)
Personal
(เพอซแน็ล)
Personal
(เพอซแน็ล)
Personal
(เพอซแน็ล)
Let’s get personal
(เล็ท เก็ท เพอซแน็ล)
Personal
(เพอซแน็ล)
Personal
(เพอซแน็ล)
Personal
(เพอซแน็ล)
Personal with you
(เพอซแน็ล วิฑ ยู)

We’re sittin’ havin’ dinner at your parents’ home
(เวีย ซิทดิน เฮฝวิน ดีนเนอะ แรท ยุร แพเร็นท โฮม)
Some of the finest food I’ve ever known
(ซัม อ็อฝ เดอะ ไฟเนทส์ ฟูด แอฝ เอฝเออะ โนน)
But I need some sweetness on my tongue
(บัท ไอ นีด ซัม ซวีทเน็ซ ออน มาย ทัง)
And it ain’t a type of sugar oh no
(แอ็นด ดิท เอน ดา ไทพ อ็อฝ ฌูกเออะ โอ โน)

So maybe we can go somewhere
(โซ เมบี วี แค็น โก ซัมแวร์)
Neighbour room girl I don’t care
(เนเบอะ รุม เกิล ไอ ด้อนท์ แค)
Where’s the bedroom
(ฮแว เดอะ เบดรูม)
[It’s upstairs]
([ อิทซ อัพซแทส ])
I’ll meet you there in a minute
(แอล มีท ยู แดร์ อิน อะ มินยูท)
Girl so we can get
(เกิล โซ วี แค็น เก็ท)

Let’s get personal [ooh yeah]
(เล็ท เก็ท เพอซแน็ล [ อู้ เย่ ])
Personal [tight baby]
(เพอซแน็ล [ ไทท เบบิ ])
Personal [maybe we can get]
(เพอซแน็ล [ เมบี วี แค็น เก็ท ])
Personal [just a little, just a little bit]
(เพอซแน็ล [ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ])
Let’s get personal [ooh yay]
(เล็ท เก็ท เพอซแน็ล [ อู้ เย่ ])
Personal [I wanna get personal]
(เพอซแน็ล [ ไอ วอนนา เก็ท เพอซแน็ล ])
Personal [come on baby, just trust me]
(เพอซแน็ล [ คัมมอน เบบิ , จัซท ทรัซท มี ])
Personal [I wanna get]
(เพอซแน็ล [ ไอ วอนนา เก็ท ])
Personal with you
(เพอซแน็ล วิฑ ยู)

I’m behind you in your bedroom with your hands against the wall
(แอม บิไฮนด ยู อิน ยุร เบดรูม วิฑ ยุร แฮ็นด อะเกนซท เดอะ วอล)
But keeping one eye on the door
(บัท คีพอิง วัน ไอ ออน เดอะ โด)
Got your T-shirt and your panties on
(ก็อท ยุร ที เฌิท แอ็นด ยุร แพนดีสฺ ออน)
Ooh I feel so right, can’t be wrong, no
(อู้ ไอ ฟีล โซ ไรท , แค็นท บี ร็อง , โน)
I know you like it when I touch you there
(ไอ โน ยู ไลค อิท ฮเว็น นาย ทั๊ช ยู แดร์)
Girl just keep it quiet or they’ll hear
(เกิล จัซท คีพ อิท คไวเอ็ท ออ เด๊ว เฮีย)
Feel the tremblin’ all down your leg
(ฟีล เดอะ เทมบลิน ออล เดาน ยุร เล็ก)
I’d love to head to your bed
(อาย ลัฝ ทู เฮ็ด ทู ยุร เบ็ด)
So that we can get
(โซ แดท วี แค็น เก็ท)

Personal
(เพอซแน็ล)
Shhh
(Shhh)

Should I take off my clothes [no]
(เชิด ดาย เทค ออฟฟ มาย คโลฑ [ โน ])
Put the lock on the door
(พัท เดอะ ล็อค ออน เดอะ โด)
Let go of your deepest inhibitions
(เล็ท โก อ็อฝ ยุร ดีเปท อินฮิบีฌอัน)
Let me fulfil your fantasies girl
(เล็ท มี ฟุลฟีล ยุร แฟนตาซีสฺ เกิล)
Like me touching you there [yeah]
(ไลค มี ทัชชิง ยู แดร์ [ เย่ ])
The way that I play with your hair
(เดอะ เว แดท ไอ พเล วิฑ ยุร แฮ)
Emotions running wild until we stop
(อิโมฌัน รันนิง ไวลด อันทีล วี ซท็อพ)
Yeah
(เย่)

Let’s get personal [ooh baby]
(เล็ท เก็ท เพอซแน็ล [ อู้ เบบิ ])
Personal [I wanna get personal with you]
(เพอซแน็ล [ ไอ วอนนา เก็ท เพอซแน็ล วิฑ ยู ])
Personal [we can do anything you wanna do]
(เพอซแน็ล [ วี แค็น ดู เอนอิธิง ยู วอนนา ดู ])
Personal [whoah]
(เพอซแน็ล [ โว้ ])
Let’s get personal [when you rub and you’re close to me]
(เล็ท เก็ท เพอซแน็ล [ ฮเว็น ยู รับ แอ็นด ยัวร์ คโลส ทู มี ])
Personal [feel the fire just like ecstasy]
(เพอซแน็ล [ ฟีล เดอะ ไฟร จัซท ไลค เอคซทะซิ ])
Personal [girl and the way that you’re touching me I want it baby all the time]
(เพอซแน็ล [ เกิล แอ็นด เดอะ เว แดท ยัวร์ ทัชชิง มี ไอ ว็อนท ดิธ เบบิ ออล เดอะ ไทม ])
Personal
(เพอซแน็ล)
Personal with you
(เพอซแน็ล วิฑ ยู)

Oh I want to
(โอ ไอ ว็อนท ทู)
Make love to you
(เมค ลัฝ ทู ยู)
so let’s
(โซ เล็ท)
Get personal
(เก็ท เพอซแน็ล)
Let me be
(เล็ท มี บี)
Your fantasy
(ยุร แฟนทะซิ)
You’re all
(ยัวร์ ออล)
I need oh girl
(ไอ นีด โอ เกิล)

Let’s get personal
(เล็ท เก็ท เพอซแน็ล)
Personal [with every little thing you do]
(เพอซแน็ล [ วิฑ เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู ดู ])
Personal [it’s like ecstasy baby]
(เพอซแน็ล [ อิทซ ไลค เอคซทะซิ เบบิ ])
Personal [when I’m right when I’m back next to you]
(เพอซแน็ล [ ฮเว็น แอม ไรท ฮเว็น แอม แบ็ค เน็คซท ทู ยู ])
Personal [girl I don’t give a damn about]
(เพอซแน็ล [ เกิล ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ])
Personal [who’s that saw, go downstairs]
(เพอซแน็ล [ ฮู แดท ซอ , โก ดาวสแตร์สฺ ])
Personal [I just wanna get personal baby]

(เพอซแน็ล [ ไอ จัซท วอนนา เก็ท เพอซแน็ล เบบิ ])
Personal [so bad makes me wanna say]
(เพอซแน็ล [ โซ แบ็ด เมค มี วอนนา เซ ])
Oh whoa whoa whoa
(โอ โว้ว โว้ว โว้ว)
It makes me wanna say
(อิท เมค มี วอนนา เซ)
Oh whoa whoa whoa
(โอ โว้ว โว้ว โว้ว)
All of my people say
(ออล อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล เซ)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Personal คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น