เนื้อเพลง Split Screen Sadness คำอ่านไทย John Mayer

And I don’t where you went when you left me but
( แอ็นด ดาย ด้อนท์ ฮแว ยู เว็นท ฮเว็น ยู เล็ฟท มี บัท)
It says here in the water, you must be gone by now
(อิท เซ เฮียร อิน เดอะ วอเทอะ , ยู มัซท บี กอน ไบ เนา)
I can tell somehow
(ไอ แค็น เท็ล ซัมฮาว)

One hand on the trigger of the telephone
(วัน แฮ็นด ออน เดอะ ทรีกเกอะ อ็อฝ เดอะ เทลอิโฟน)
Wonderin when the call comes, when you say it’s all right
(วันเดอริน ฮเว็น เดอะ คอล คัม , ฮเว็น ยู เซ อิทซ ซอร์ ไรท)
You got your heart right
(ยู ก็อท ยุร ฮาท ไรท)

Maybe I’ll sleep inside my coat and
(เมบี แอล ซลีพ อีนไซด มาย โคท แอ็นด)
Wait on your porch ’til you come back home, alright
(เวท ออน ยุร โพช ทิล ยู คัม แบ็ค โฮม , ออลไร๊ท)
I can’t find a fight
(ไอ แค็นท ไฟนด อะ ไฟท)
We share the sadness
(วี แฌ เดอะ แซดเน็ซ)
Split screen sadness
(ซพลิท ซครีน แซดเน็ซ)

Two wrongs make it all alright tonight
(ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท)
Two wrongs make it all alright tonight
(ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท)
Two wrongs make it all alright tonight
(ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท)
Two wrongs make it all alright tonight
(ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท)

All you need is love is a lie cause
(ออล ยู นีด อีส ลัฝ อีส ซา ไล คอส)
We had a love but we still said goodbye
(วี แฮ็ด อะ ลัฝ บัท วี ซทิล เซ็ด กู๊ดบาย)
Now we’re tired, battered fighters
(เนา เวีย ไทร , แบทเทอะ ไฟทเออะ)
And it stings when it nobody’s fault
(แอ็นด ดิท ซทิง ฮเว็น หนิด โนบอดี้ ฟอลท)
Cause there’s nothing to blame
(คอส แดร์ นัธติง ทู บเลม)
At the drop of your name, it’s only the air you took
(แอ็ท เดอะ ดร็อพ อ็อฝ ยุร เนม , อิทซ โอ๊นลี่ ดิ แอ ยู ทุค)
And the breath you left
(แอ็นด เดอะ บเร็ธ ยู เล็ฟท)

So maybe I’ll sleep inside my coat and
(โซ เมบี แอล ซลีพ อีนไซด มาย โคท แอ็นด)
Wait on the porch til you come back home, alright
(เวท ออน เดอะ โพช ทิล ยู คัม แบ็ค โฮม , ออลไร๊ท)
I can’t find the fight
(ไอ แค็นท ไฟนด เดอะ ไฟท)
So I’ll check the weather wherever you are
(โซ แอล เช็ค เดอะ เวฑเออะ ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Cause I wanna know if you can see the stars tonight
(คอส ไอ วอนนา โน อิฟ ยู แค็น ซี เดอะ ซทา ทุไนท)
Might be my only right
(ไมท บี มาย โอ๊นลี่ ไรท)

We share the sadness
(วี แฌ เดอะ แซดเน็ซ)
[two wrongs make it all alright tonight]
([ ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท ])
Split screen sadness
(ซพลิท ซครีน แซดเน็ซ)
[two wrongs make it all alright tonight]
([ ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท ])
We share the sadness
(วี แฌ เดอะ แซดเน็ซ)
[two wrongs make it all alright tonight]
([ ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท ])
Split screen sadness
(ซพลิท ซครีน แซดเน็ซ)
[two wrongs make it all alright tonight]
([ ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท ])

I called… because… I just… need to feel you on the line
(ไอ คอล บิคอส ไอ จัซท นีด ทู ฟีล ยู ออน เดอะ ไลน)
Don’t hang up this time
(ด้อนท์ แฮ็ง อัพ ดีซ ไทม)
And I know well it’s me you called it over but
(แอ็นด ดาย โน เว็ล อิทซ มี ยู คอล ดิท โอเฝอะ บัท)
I still wish you fought me ’til my dying day
(ไอ ซทิล วิฌ ยู ฟอท มี ทิล มาย ไดอิง เด)
Don’t let me get away
(ด้อนท์ เล็ท มี เก็ท อะเว)

Cause I can’t wait to figure out what’s wrong with me
(คอส ไอ แค็นท เวท ทู ฟีกยุร เอ้า ว็อท ร็อง วิฑ มี)
So I can say this is the way that I used to be
(โซ ไอ แค็น เซ ดีซ ซิส เดอะ เว แดท ไอ ยูซ ทู บี)
There’s no substitute for time
(แดร์ โน ซับซทิทยูท ฟอ ไทม)
Oh for the sadness
(โอ ฟอ เดอะ แซดเน็ซ)
[two wrongs make it all alright tonight]
([ ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท ])
Split screen sadness
(ซพลิท ซครีน แซดเน็ซ)
[two wrongs make it all alright tonight]
([ ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท ])
We share the sadness
(วี แฌ เดอะ แซดเน็ซ)
[two wrongs make it all alright tonight]
([ ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท ])
Split screen sadness
(ซพลิท ซครีน แซดเน็ซ)
[two wrongs make it all alright tonight]
([ ทู ร็อง เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ทุไนท ])

Oh in the sadness, it’s alright, it’s alright
(โอ อิน เดอะ แซดเน็ซ , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
Oh in the sadness, it’s alright, it’s alright
(โอ อิน เดอะ แซดเน็ซ , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
Oh in the sadness, it’s alright, it’s alright
(โอ อิน เดอะ แซดเน็ซ , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
Oh in the sadness, it’s alright, it’s alright
(โอ อิน เดอะ แซดเน็ซ , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Split Screen Sadness คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น