เนื้อเพลง Turn It Loose (with Eminem) คำอ่านไทย Limp Bizkit

[Featuring Eminem]
( [ ฟิทจูริง เอมมีนเอม ])

Eminem: Uh huh. Aight.
(เอมมีนเอม : อา ฮู ไอชฺ)

Fred: Check.
(เฟรด : เช็ค)

Eminem: Slim Shady.
(เอมมีนเอม : ซลิม เฌดอิ)

Fred: Shady, do the mic kid.
(เฟรด : เฌดอิ , ดู เดอะ ไมคะ คิด)

Eminem: I don’t do black music, I don’t do white music.
(เอมมีนเอม : ไอ ด้อนท์ ดู บแล็ค มยูสิค , ไอ ด้อนท์ ดู ฮไวท มยูสิค)
I make fight music for high school kids.
(ไอ เมค ไฟท มยูสิค ฟอ ไฮ ซคูล คิด)
I put lives at risk when I drive like this. [Screech!]
(ไอ พัท ไลฝ แอ็ท ริซค ฮเว็น นาย ดไรฝ ไลค ดีซ [ ซครีช ! ])
With a slipped disk from a Limp Bizkit disc.
(วิฑ อะ สลิป ดิซค ฟร็อม มา ลิมพ บิซคิท ดิซค)
I just missed the gift list for Christmas gifts.
(ไอ จัซท มิซ เดอะ กิฟท ลิซท ฟอ ครีซมัซ กิฟท)
So I get pissed and can’t pick which wrist to slit.
(โซ ไอ เก็ท พิซ แอ็นด แค็นท พิค ฮวิช ริซท ทู ซลิท)
Little rich kids in cribs don’t attempt this sh*t.
(ลิ๊ทเทิ่ล ริช คิด ซิน คริบ ด้อนท์ แอ็ทเทมท ดีซ ฌะ *ที)
So step back while I prep up to pimp this b*tch.
(โซ ซเท็พ แบ็ค ฮไวล ไอ พเร็พ อัพ ทู พิมพ ดีซ บี *tch)
So I says to this girl I’m like:
(โซ ไอ เซ ทู ดีซ เกิล แอม ไลค :)
” What up girl? Shut up girl. ”
(” ว็อท อัพ เกิล ฌัท อัพ เกิล “)
Showed her a cut up squirrel.
(โฌ เฮอ รา คัท อัพ ซคเวอเร็ล)
She screamed bloody murder so loud everybody heard her.
(ชี ซครีม บลัดอิ เมอเดอะ โซ เลาด เอวี่บอดี้ เฮิด เฮอ)
Slapped me in the mouth and called me a nutty murderer.
(สแลพ มี อิน เดอะ เมาธ แอ็นด คอล มี อะ นัททิ เมอเดอะเรอะ)
I moved on to two blondes kissin’ on a futon.
(ไอ มูฝ ออน ทู ทู บล็อนด คิซซิน ออน อะ futon)
” Hey yo baby! ” ” What do you want? ”
(” เฮ โย เบบิ ! ” ” ว็อท ดู ยู ว็อนท “)
I looked at them both and I was like
(ไอ ลุค แอ็ท เฑ็ม โบธ แอ็นด ดาย วอส ไลค)
” Uh check this out toots, I’m lookin’ for cookie puss.
(” อา เช็ค ดีซ เอ้า ทูท , แอม ลุคกิน ฟอ คูคอิ พัซ)
I need to speak to him immediately. ”
(ไอ นีด ทู ซพีค ทู ฮิม อิมีดิอิทลิ “)
They played my video on MTV last week.
(เด พเล มาย ฝีดอิโอ ออน เอ็มทีวี ลาซท วีค)
And just when I was thinkin’ I was all that and then some in comes Fred Durst.
(แอ็นด จัซท ฮเว็น นาย วอส ติ้งกิน นาย วอส ซอร์ แดท แอ็นด เด็น ซัม อิน คัม เฟรด เดิซท)

Fred: Yo Shady, let me get some!
(เฟรด : โย เฌดอิ , เล็ท มี เก็ท ซัม !)
Who knows what galaxy I came from.
(ฮู โน ว็อท แกลแอ็คซิ ไอ เคม ฟร็อม)
One where a bass drum’s hung from a high-chair.
(วัน ฮแว อะ แบ็ซ ดรัม ฮัง ฟร็อม มา ไฮ แช)
Now I’m a nightmare.
(เนา แอม มา ไนท์แมร์)
You stay right there.
(ยู ซเท ไรท แดร์)
I got the fever for the flavor of a single.
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ ฟเลเฝอะ อ็อฝ อะ ซิ๊งเกิ้ล)
See me and Shady, I think we got it locked down.
(ซี มี แอ็นด เฌดอิ , ไอ ธิงค วี ก็อท ดิธ ล็อค เดาน)
Shocked by the sound,
(ฌ็อค ไบ เดอะ เซานด ,)
I got you cruisin’ with your top down.
(ไอ ก็อท ยู ครูซิน วิฑ ยุร ท็อพ เดาน)
These two blondes, I offered ’em both a drink.
(ฑิส ทู บล็อนด , ไอ ออฟเฟอะ เอ็ม โบธ อะ ดริงค)
And this you would think could get the party started.
(แอ็นด ดีซ ยู เวิด ธิงค เคิด เก็ท เดอะ พาทิ ซทาท)
But instead, them girls turned their heads.
(บัท อินซเทด , เฑ็ม เกิล เทิน แด เฮ็ด)
Opened up their mouths, smelled like somebody farted.
(โอเพ็น อัพ แด เมาธ , ซเม็ล ไลค ซัมบอดี้ ฟาท)
So it was time for me to move on.
(โซ อิท วอส ไทม ฟอ มี ทู มูฝ ออน)
Shady said the living room was a dance floor.
(เฌดอิ เซ็ด เดอะ ลีฝอิง รุม วอส ซา ดานซ ฟโล)
So turn me loose.
(โซ เทิน มี ลูซ)
I was cuttin’ a rug with this chick.
(ไอ วอส คัทดิน อะ รัก วิฑ ดีซ ชิค)
Bumped into this dude who was drunk and a prick.
(บัมพ อีนทุ ดีซ ดยูด ฮู วอส ดรังค แอ็นด อะ พริค)
Ramblin’ on about how he was gonna kill me.
(Ramblin ออน อะเบาท เฮา ฮี วอส กอนนะ คิล มี)
Wow, I spilled a drink on his shirt!
(เวา , ไอ ซพิล อะ ดริงค ออน ฮิส เฌิท !)
But no, he insisted we should go.
(บัท โน , ฮี อินซีสท วี เชิด โก)
Before I could drop ’em, Shady had to clock ’em.
(บิโฟ ไอ เคิด ดร็อพ เอ็ม , เฌดอิ แฮ็ด ทู คล็อค เอ็ม)
The music stopped, the party stood in shock.
(เดอะ มยูสิค สต๊อปพฺ , เดอะ พาทิ ซทูด อิน ฌ็อค)
So I looked around, grabbed the cutest girl and did the smurf.
(โซ ไอ ลุค อะเรานด , แกรบเบด เดอะ คิวเดด เกิล แอ็นด ดิด เดอะ smurf)

Turn me loose, turn me loose, turn me loose.
(เทิน มี ลูซ , เทิน มี ลูซ , เทิน มี ลูซ)
This party’s goin’ my way, or no way at all.
(ดีซ พาทิ โกอิน มาย เว , ออ โน เว แอ็ท ดอร์)
Why don’t you turn me loose, turn me loose, turn me loose.
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทิน มี ลูซ , เทิน มี ลูซ , เทิน มี ลูซ)
This party’s goin’ my way, or no way at all.
(ดีซ พาทิ โกอิน มาย เว , ออ โน เว แอ็ท ดอร์)

Eminem: Turn me loose!
(เอมมีนเอม : เทิน มี ลูซ !)
You better tell them to come re-shingle the roof.
(ยู เบทเทอะ เท็ล เฑ็ม ทู คัม รี shingle เดอะ รูฟ)
Just keep feedin’ me free drinks till I puke.
(จัซท คีพ feedin มี ฟรี ดริงค ทิล ไอ พิวคฺ)
Fred’ll ask me to lead sing in his group.
(Fredll อาซค มี ทู เล็ด ซิง อิน ฮิส กรูพ)
I’m sittin’ in the bar, I’m not bein’ approached.
(แอม ซิทดิน อิน เดอะ บา , แอม น็อท บีนโพลแอ็พโรช)
Cause Fred’s over there, stealin’ all of my hoes.
(คอส เฟรด โอเฝอะ แดร์ , สติลลิน ออล อ็อฝ มาย โฮ)
” Yo Fred, save me some! ”
(” โย เฟรด , เซฝ มี ซัม ! “)
I walked up to these siamese twins.
(ไอ วอค อัพ ทู ฑิส ไซอะมีส ทวิน)
Asked them to have a threesome.
(อาซค เฑ็ม ทู แฮ็ฝ อะ threesome)
Told ’em two heads are better than one,
(โทลด เอ็ม ทู เฮ็ด แซร์ เบทเทอะ แฑ็น วัน ,)
Plus I respect how y’all roll together as one.
(พลัซ ซาย ริซเพคท เฮา ยอล โรล ทุเกฑเออะ แอ็ส วัน)
Got a slap in the teeth and a kick in the groin.
(ก็อท ดา ซแล็พ อิน เดอะ ทีท แอ็นด อะ คิด อิน เดอะ กรอยน)
Stood up like: ” Hey wait! Where you goin’? ” ” Bye! ”
(ซทูด อัพ ไลค : ” เฮ เวท ! ฮแว ยู โกอิน ” ” ไบ ! “)
Oh well, three strikes and I’m out.
(โอ เว็ล , ธรี ซทไรค แซน แอม เอ้า)
And I just struck out three times in a row.
(แอ็นด ดาย จัซท ซทรัค เอ้า ธรี ไทม ซิน อะ เรา)
F*ck it, I’m chillin’.
(เอฟ *ck อิท , แอม ชิลลิน)
Took a shot of Jaeger, fell asleep,
(ทุค กา ฌ็อท อ็อฝ Jaeger , เฟ็ล อัซลีพ ,)
I was silly.
(ไอ วอส ซีลลิ)

Turn me loose, turn me loose, turn me loose.
(เทิน มี ลูซ , เทิน มี ลูซ , เทิน มี ลูซ)
This party’s goin’ my way, or no way at all.
(ดีซ พาทิ โกอิน มาย เว , ออ โน เว แอ็ท ดอร์)
Why don’t you turn me loose, turn me loose, turn me loose.
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทิน มี ลูซ , เทิน มี ลูซ , เทิน มี ลูซ)
This party’s goin’ my way, or no way at all. [repeats]
(ดีซ พาทิ โกอิน มาย เว , ออ โน เว แอ็ท ดอร์ [ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Turn It Loose (with Eminem) คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น