เนื้อเพลง Stop This Train คำอ่านไทย John Mayer

No I’m not color blind
( โน แอม น็อท คัลเออะ บไลนด)
I know the world is black and white
(ไอ โน เดอะ เวิลด อีส บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
Try to keep an opened mind I just can’t sleep on this tonight
(ทไร ทู คีพ แอน โอเพ็น ไมนด ดาย จัซท แค็นท ซลีพ ออน ดีซ ทุไนท)
Stop this train I want to get out and go home again
(ซท็อพ ดีซ ทเรน นาย ว็อนท ทู เก็ท เอ้า แอ็นด โก โฮม อะเกน)
I can’t take the speed it’s moving in
(ไอ แค็นท เทค เดอะ ซพีด อิทซ มูฝอิง อิน)
I know I can
(ไอ โน ไอ แค็น)
But honestly will someone stop this train
(บัท ออนเอ็ซทลิ วิล ซัมวัน ซท็อพ ดีซ ทเรน)

Don’t know how else to say it, don’t want to see my parents go
(ด้อนท์ โน เฮา เอ็ลซ ทู เซ อิท , ด้อนท์ ว็อนท ทู ซี มาย แพเร็นท โก)
One generation’s length away
(วัน เจเนอะเรฌัน เล็งธ อะเว)
From fighting life out on my own
(ฟร็อม ไฟท์ดิง ไลฟ เอ้า ออน มาย โอน)
Come on stop this train
(คัมมอน ซท็อพ ดีซ ทเรน)
I want to get off and go home again
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท ออฟฟ แอ็นด โก โฮม อะเกน)
I can’t take the speed it’s moving in
(ไอ แค็นท เทค เดอะ ซพีด อิทซ มูฝอิง อิน)
I know I can but honestly won’t someone stop this train
(ไอ โน ไอ แค็น บัท ออนเอ็ซทลิ ว็อนท ซัมวัน ซท็อพ ดีซ ทเรน)

So afraid of getting older
(โซ อัฟเรด อ็อฝ เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
I’m only good at being young
(แอม โอ๊นลี่ เกิด แอ็ท บีอิง ยัง)
So I play the numbers game to find away to say that life has just begun
(โซ ไอ พเล เดอะ นัมเบอะ เกม ทู ไฟนด อะเว ทู เซ แดท ไลฟ แฮ็ส จัซท บิกัน)
Had a talk with my old man
(แฮ็ด อะ ทอค วิฑ มาย โอลด แม็น)
Said help me understand
(เซ็ด เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด)

You sit down 68 you’ll renegotiate
(ยู ซิท เดาน 68 โยว renegotiate)
Don’t stop this train
(ด้อนท์ ซท็อพ ดีซ ทเรน)
Don’t follow it moves the place you’re in
(ด้อนท์ ฟอลโล อิท มูฝ เดอะ พเลซ ยัวร์ อิน)
I don’t think I could ever understand
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ เคิด เอฝเออะ อันเดิซแทนด)
I tried my hand
(ไอ ทไร มาย แฮ็นด)
John, honestly we’ll never stop this train
(จอน , ออนเอ็ซทลิ เว็ล เนฝเวอะ ซท็อพ ดีซ ทเรน)

See once in a while when it’s good
(ซี วันซ อิน อะ ฮไวล ฮเว็น อิทซ เกิด)
It’ll feel like it should
(อิว ฟีล ไลค อิท เชิด)
When you’re all still around
(ฮเว็น ยัวร์ ออล ซทิล อะเรานด)
And you’re still safe and sound
(แอ็นด ยัวร์ ซทิล เซฟ แอ็นด เซานด)
And you don’t miss a thing so you cry when you’re driving away in the dark.
(แอ็นด ยู ด้อนท์ มิซ ซา ธิง โซ ยู คไร ฮเว็น ยัวร์ ดรายวิง อะเว อิน เดอะ ดาค)

Singing stop this train I want to get out and go home again
(ซิงกิง ซท็อพ ดีซ ทเรน นาย ว็อนท ทู เก็ท เอ้า แอ็นด โก โฮม อะเกน)
I can’t take this speed it’s moving in
(ไอ แค็นท เทค ดีซ ซพีด อิทซ มูฝอิง อิน)
I know I can
(ไอ โน ไอ แค็น)

Cause now I see I’ll never stop this train
(คอส เนา ไอ ซี แอล เนฝเวอะ ซท็อพ ดีซ ทเรน)

[think I got ’em now]
([ ธิงค ไอ ก็อท เอ็ม เนา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop This Train คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น