เนื้อเพลง Corduroy คำอ่านไทย Pearl Jam

The Waiting Drove Me Mad
( เดอะ เวททิง ดโรฝ มี แม็ด)
You’re Finally Here And I’m A Mess
(ยัวร์ ไฟแน็ลลิ เฮียร แอ็นด แอม มา เมซ)
I Take Your Entrance Back
(ไอ เทค ยุร เอนทแร็นซ แบ็ค)
Can’t Let You Roam Inside My Head
(แค็นท เล็ท ยู โรม อีนไซด มาย เฮ็ด)

I Don’t Want To Take What You Can Give
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เทค ว็อท ยู แค็น กิฝ)
I Would Rather Starve Than Eat Your Bread
(ไอ เวิด ราฑเออะ ซทาฝ แฑ็น อีท ยุร บเร็ด)
I Would Rather Run But I Can’t Walk
(ไอ เวิด ราฑเออะ รัน บัท ไอ แค็นท วอค)
Guess I’ll Lie Alone Just Like Before
(เก็ซ แอล ไล อะโลน จัซท ไลค บิโฟ)

I’ll Take The Varmints Path
(แอล เทค เดอะ Varmints พาธ)
Oh And I Must Refuse Your Test
(โอ แอ็นด ดาย มัซท เรฟยุซ ยุร เท็ซท)
Push Me And I Will Resist
(พุฌ มี แอ็นด ดาย วิล ริสีซท)
This Behavior’s Not Unique
(ดีซ บิเฮฟเยอะ น็อท ยุนีค)

I Don’t Want To Hear From Those Who Know
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ฟร็อม โฑส ฮู โน)
They Can Buy But Can’t Put On My Clothes
(เด แค็น ไบ บัท แค็นท พัท ออน มาย คโลฑ)
I Don’t Want To Limp For Them To Walk
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลิมพ ฟอ เฑ็ม ทู วอค)
Never Would Have Known Of Me Before
(เนฝเวอะ เวิด แฮ็ฝ โนน อ็อฝ มี บิโฟ)
I Don’t Want To Be Held In Their Debt
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เฮ็ลด อิน แด เด็ท)
I’ll Pay It Off In Blood Let I Be Wed
(แอล เพ อิท ออฟฟ อิน บลัด เล็ท ไอ บี เว็ด)
I’m Already Cut Up And Half Dead
(แอม ออลเรดอิ คัท อัพ แอ็นด ฮาล์ฟ เด็ด)
We’ll End Up Alone Like We Began
(เว็ล เอ็นด อัพ อะโลน ไลค วี บิแกน)

Everything Has Chains Absolutely Nothing’s Changed
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส เชน แอบโซลยูทลิ นัธติง เชนจ)
Take My Hand Not My Picture Spilled My Teacher
(เทค มาย แฮ็นด น็อท มาย พีคเชอะ ซพิล มาย ทีชเออะ)

I Don’t Want To Take What You Can Give
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เทค ว็อท ยู แค็น กิฝ)
I Would Rather Starve Than Eat Your Breast
(ไอ เวิด ราฑเออะ ซทาฝ แฑ็น อีท ยุร บเร็ซท)
All The Things That Others Want For Me
(ออล เดอะ ธิง แดท อัฑเออะ ว็อนท ฟอ มี)
Can’t Buy What I Want Because It’s Free X2
(แค็นท ไบ ว็อท ไอ ว็อนท บิคอส อิทซ ฟรี X2)
Can’t Be What They Want Because I
(แค็นท บี ว็อท เด ว็อนท บิคอส ไอ)

It’s Susposed To Be Just Fun
(อิทซ Susposed ทู บี จัซท ฟัน)
Yea But To Be Tried Or Be A Judge
(เย บัท ทู บี ทไร ออ บี อะ จัจ)
I Figure I’ll Be Damned All Alone Like I Began
(ไอ ฟีกยุร แอล บี แด็ม ออล อะโลน ไลค ไก บิแกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Corduroy คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น