เนื้อเพลง Without You คำอ่านไทย Badfinger

ฉ 1970 Badfinger – Peter Ham
( ฉ 1970 Badfinger พีเทอะ แฮ็ม)

Well I can’t forget this evening, on your face when you where leaving
(เว็ล ไอ แค็นท เฟาะเกท ดีซ อีฝนิง , ออน ยุร เฟซ ฮเว็น ยู ฮแว ลีฝอิงส)
But I guess that’s just the way the story goes
(บัท ไอ เก็ซ แด๊ท จัซท เดอะ เว เดอะ ซโทริ โกซ)
You always smile but in your eyes your sorrow shows, Yes it shows
(ยู ออลเว ซไมล บัท อิน ยุร ไอ ยุร ซอโร โฌ , เย็ซ ซิท โฌ)

Well I can’t forget tomorrow, when I think of all my sorrow
(เว็ล ไอ แค็นท เฟาะเกท ทุมอโร , ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ออล มาย ซอโร)
I had you there, but then I let you go
(ไอ แฮ็ด ยู แดร์ , บัท เด็น นาย เล็ท ยู โก)
And now it’s only fair that I should let you know, what you should know
(แอ็นด เนา อิทซ โอ๊นลี่ แฟ แดท ไอ เชิด เล็ท ยู โน , ว็อท ยู เชิด โน)

I can’ t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็น ที ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)
I can’t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็นท ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)

Well I can’t forget this evening, on your face when you where leaving
(เว็ล ไอ แค็นท เฟาะเกท ดีซ อีฝนิง , ออน ยุร เฟซ ฮเว็น ยู ฮแว ลีฝอิงส)
But I guess that’s just the way the story goes
(บัท ไอ เก็ซ แด๊ท จัซท เดอะ เว เดอะ ซโทริ โกซ)
You always smile but in your eyes your sorrow shows, Yes it shows
(ยู ออลเว ซไมล บัท อิน ยุร ไอ ยุร ซอโร โฌ , เย็ซ ซิท โฌ)

[solo]
([ โซโล ])

I can’ t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็น ที ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)
I can’t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็นท ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)

I can’ t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็น ที ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)
I can’t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็นท ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)

I can’ t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็น ที ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)
I can’t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็นท ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)

I can’ t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็น ที ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)
I can’t live, if living is without you, I can’t live, I can’t give anymore
(ไอ แค็นท ไลฝ , อิฟ ลีฝอิง อีส วิเฑาท ยู , ไอ แค็นท ไลฝ , ไอ แค็นท กิฝ แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Without You คำอ่านไทย Badfinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น