เนื้อเพลง J’irai Ou Tu Iras คำอ่านไทย Celine Dion

Paroles et musique: Jean-Jacques Goldman
( พะโรล et musique : จีน Jacques Goldman)

Chez moi les for๊ts se balancent
(Chez โมย เลซ for๊ts se balancent)
Et les toits grattent le ciel
(Et เลซ toits grattent le ซีเอล)
Les eaux des torrents sont violence
(เลซ เออซฺ เดะ ทอเร็นท ซอนทฺ ไฝโอะเล็นซ)
Et les neiges sont ้ternelles
(Et เลซ neiges ซอนทฺ ้ternelles)
Chez moi les loups sont เ nos portes
(Chez โมย เลซ loups ซอนทฺ เ nos โพท)
Et tous les enfants les comprennent
(Et ธู เลซ enfants เลซ comprennent)
On entend les cris de New York
(ออน entend เลซ คริซ ดี นยู ยอค)
Et les bateaux sur la Seine
(Et เลซ bateaux เซอ ลา Seine)

[At home the forests dance
([ แอ็ท โฮม เดอะ ฟอเร็ซท ดานซ)
And ceilings scratch the sky
(แอ็นด ซีลอิง ซคแร็ช เดอะ ซไค)
Waters from torrents are violence
(วอเทอะ ฟร็อม ทอเร็นท แซร์ ไฝโอะเล็นซ)
And the snows are perpetual
(แอ็นด เดอะ ซโน แซร์ เพอะเพชอวล)
At home wolfes are at our doors
(แอ็ท โฮม wolfes แซร์ แอ็ท เอ๊า โด)
And all children understand them
(แอ็นด ออล ชีลดเร็น อันเดิซแทนด เฑ็ม)
We hear cries from New York
(วี เฮีย ไคร ฟร็อม นยู ยอค)
And boats on the Seine]
(แอ็นด โบท ออน เดอะ Seine ])

Va pour tes f๔rets tes loups tes gratte-ciel
(Va โพ tes f๔rets tes loups tes gratte ซีเอล)
Va pour tes torrents tes neiges ้ternelles
(Va โพ tes ทอเร็นท tes neiges ้ternelles)
J’habite o๙ tes yeux brillent o๙ ton sang coule
(Jhabite o๙ tes yeux brillent o๙ ท็อง แซ็ง coule)
O๙ des bras me serrent
(O๙ เดะ บรา มี serrent)

[Ok for your forests your wolfes your skyscrapers
([ โอเค ฟอ ยุร ฟอเร็ซท ยุร wolfes ยุร สกายสเคปเพอสฺ)
Ok for your torrents your everlasting snows
(โอเค ฟอ ยุร ทอเร็นท ยุร เอฝเวอร์ลาสทิงซโน)
I live where your eyes shine where your blood flows
(ไอ ไลฝ ฮแว ยุร ไอ ไฌน ฮแว ยุร บลัด ฟโล)
Where arms squeeze me]
(ฮแว อาม ซควีส มี ])

J’irai o๙ tu iras, mon pays sera toi
(Jirai o๙ ทู ไออาเอส , มอง เพ ซีรา โทย)
J’irai o๙ tu iras qu’importe la place
(Jirai o๙ ทู ไออาเอส quimporte ลา พเลซ)
Qu’importe l’endroit
(Quimporte lendroit)

[I’ll go where you’ll go, my country will be you
([ แอล โก ฮแว โยว โก , มาย คันทริ วิล บี ยู)
I’ll go where you’ll go whatever the place
(แอล โก ฮแว โยว โก ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ พเลซ)
Whatever the spot]
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ สพอท ])

Je veux des cocotiers des plages
(จี เวิก เดะ cocotiers เดะ พลาฉ)
Et des palmiers sous le vent
(Et เดะ palmiers ซู le เฝ็นท)
Le feu du soleil au visage
(Le feu ดื โซไลเอว โอ ฝีสอิจ)
Et le bleu des oc้ans
(Et le bleu เดะ oc้ans)
Je veux des chameaux des mirages
(จี เวิก เดะ chameaux เดะ มิราฉ)
Et des d้serts envo๛tants
(Et เดะ d้serts envo๛tants)
Des caravanes et des voyages comme sur les d้pliants
(เดะ caravanes et เดะ ฝอยอิจ ครอม เซอ เลซ d้pliants)

[I want coconut palms beaches
([ ไอ ว็อนท โคโคะนัท พาม beaches)
And palms under the wind
(แอ็นด พาม อันเดอะ เดอะ วินด)
Sun fire on my face
(ซัน ไฟร ออน มาย เฟซ)
And the ocean’s blue
(แอ็นด ดิ โอแฌ็น บลู)
I want camels mirages
(ไอ ว็อนท แคมเอ็ม มิราฉ)
And captivating deserts
(แอ็นด แคพทิเฝทิง เดสเอิท)
Caravans and travels as on brochures]
(แคระแฝน แซน ทแรฝแอ็ล แอ็ส ออน บโรฌยูร ])

Va pour tes cocotiers tes rivages
(Va โพ tes cocotiers tes rivages)
Va pour tes lagons tout bleu balan็ant
(Va โพ tes lagons เทาทฺ bleu balan็ant)
J’habite o๙ l’amour est un village
(Jhabite o๙ แลมโมว est ยูเอ็น ฝีลลิจ)
Lเ o๙ l’on m’attend
(Lเ o๙ lon mattend)

[Ok for your coconut palms your beaches
([ โอเค ฟอ ยุร โคโคะนัท พาม ยุร beaches)
Ok for your lagoons all blue
(โอเค ฟอ ยุร ละกูน ซอร์ บลู)
I live where love is a village
(ไอ ไลฝ ฮแว ลัฝ อีส ซา ฝีลลิจ)
Where someone’s waiting for me]
(ฮแว ซัมวัน เวททิง ฟอ มี ])

J’irai o๙ tu iras, mon pays sera toi
(Jirai o๙ ทู ไออาเอส , มอง เพ ซีรา โทย)
J’irai o๙ tu iras qu’importe la place
(Jirai o๙ ทู ไออาเอส quimporte ลา พเลซ)
Qu’importe l’endroit
(Quimporte lendroit)

[I’ll go where you’ll go, my country will be you
([ แอล โก ฮแว โยว โก , มาย คันทริ วิล บี ยู)
I’ll go where you’ll go whatever the place
(แอล โก ฮแว โยว โก ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ พเลซ)
Whatever the spot]
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ สพอท ])

Prends tes clic et tes clac et tes r๊ves et ta vie
(Prends tes clic et tes clac et tes r๊ves et ทา ไฝ)
Tes mots, tes tabernacles et ta langue d’ici
(Tes โม , tes tabernacles et ทา langue dici)
L’escampette et la poudre et la fille de l’air
(Lescampette et ลา poudre et ลา fille ดี แล)
Montre-moi tes edens montre-moi tes enfers
(Montre โมย tes อีเดน montre โมย tes เอนเฟอร์)
Tes nord et puis tes sud et tes zestes d’ouest
(Tes nord et พูซชฺ tes sud et tes zestes douest)

[Take all you have and your dreams and your life
([ เทค ออล ยู แฮ็ฝ แอ็นด ยุร ดรีม แซน ยุร ไลฟ)
Your words, your swearwords and your tongue from here
(ยุร เวิด , ยุร swearwords แซน ยุร ทัง ฟร็อม เฮียร)
Go away with everything and the air girl
(โก อะเว วิฑ เอ๊วี่ติง แอ็นด ดิ แอ เกิล)
Show me your edens show me your hells
(โฌ มี ยุร อีเดน โฌ มี ยุร เฮ็ล)
Your north and your south and your west’s zests]
(ยุร นอธ แอ็นด ยุร เซาธ แอ็นด ยุร เว็ซท เส็ซท ])

Chez moi les for๊ts se balancent
(Chez โมย เลซ for๊ts se balancent)
Et les toits grattent le ciel
(Et เลซ toits grattent le ซีเอล)
Les eaux des torrents sont violence
(เลซ เออซฺ เดะ ทอเร็นท ซอนทฺ ไฝโอะเล็นซ)
Et les neiges sont ้ternelles
(Et เลซ neiges ซอนทฺ ้ternelles)
Chez moi les loups sont เ nos portes
(Chez โมย เลซ loups ซอนทฺ เ nos โพท)
Et tous les enfants les comprennent
(Et ธู เลซ enfants เลซ comprennent)
On entend les cris de New York
(ออน entend เลซ คริซ ดี นยู ยอค)
Et les bateaux sur la Seine
(Et เลซ bateaux เซอ ลา Seine)

[At home the forests dance
([ แอ็ท โฮม เดอะ ฟอเร็ซท ดานซ)
And ceilings scratch the sky
(แอ็นด ซีลอิง ซคแร็ช เดอะ ซไค)
Waters from torrents are violence
(วอเทอะ ฟร็อม ทอเร็นท แซร์ ไฝโอะเล็นซ)
And the snows are perpetual
(แอ็นด เดอะ ซโน แซร์ เพอะเพชอวล)
At home wolfes are at our doors
(แอ็ท โฮม wolfes แซร์ แอ็ท เอ๊า โด)
And all children understand them
(แอ็นด ออล ชีลดเร็น อันเดิซแทนด เฑ็ม)
We hear cries from New York
(วี เฮีย ไคร ฟร็อม นยู ยอค)
And boats on the Seine]
(แอ็นด โบท ออน เดอะ Seine ])

Qu’importe j’irai o๙ bon te semble
(Quimporte jirai o๙ บ็อง te semble)
J’aime tes envies j’aime ta lumi่re
(Jaime tes เอนวี jaime ทา lumi่re)
Tous les paysages te ressemblent
(ธู เลซ paysages te ressemblent)
Quand tu les ้claires
(ควอนทฺ ทู เลซ ้claires)

[Whatever I’ll go wherever pleases you
([ ฮว็อทเอฝเออะ แอล โก ฮแวเรฝเออะ พลีส ยู)
I love your desires I love your light
(ไอ ลัฝ ยุร ดิไสร ซาย ลัฝ ยุร ไลท)
All paysages look like you
(ออล paysages ลุค ไลค ยู)
When you light them]
(ฮเว็น ยู ไลท เฑ็ม ])

J’irai o๙ tu iras, mon pays sera toi
(Jirai o๙ ทู ไออาเอส , มอง เพ ซีรา โทย)
J’irai o๙ tu iras qu’importe la place
(Jirai o๙ ทู ไออาเอส quimporte ลา พเลซ)
Qu’importe l’endroit
(Quimporte lendroit)

[I’ll go where you’ll go, my country will be you
([ แอล โก ฮแว โยว โก , มาย คันทริ วิล บี ยู)
I’ll go where you’ll go whatever the place
(แอล โก ฮแว โยว โก ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ พเลซ)
Whatever the spot]
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ สพอท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง J’irai Ou Tu Iras คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น