เนื้อเพลง Miss U คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Notorious B.I.G.]
( [ โนะโทเรียซ บี ไอ จี ])
Yeah, dedicatin this to my n*gga O
(เย่ , dedicatin ดีซ ทู มาย เอ็น *gga โอ)
We miss you n*gga
(วี มิซ ยู เอ็น *gga)
Goin out to all the n*ggas that died in the struggle
(โกอิน เอ้า ทู ออล เดอะ เอ็น *ggas แดท ได อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Word up, sh*t is real in the field
(เวิด อัพ , ฌะ *ที อีส ริแอ็ล อิน เดอะ ฟีลด)
You know, sparkin blunts to all you n*ggaz
(ยู โน , sparkin บลันท ทู ออล ยู เอ็น *ggaz)
Word up
(เวิด อัพ)

Each and every day
(อีช แอ็นด เอฝริ เด)
The daydreams of how we used to be
(เดอะ เดย์ดรีม อ็อฝ เฮา วี ยูซ ทู บี)
See your family
(ซี ยุร แฟมอิลิ)
And that baby’s lookin just like you
(แอ็นด แดท เบบิ ลุคกิน จัซท ไลค ยู)
Why’d you go away
(วาย ยู โก อะเว)
I’ve been missin you lately
(แอฝ บีน มิซซิน ยู เลทลิ)
Tell me why you’re gone and thru
(เท็ล มี ฮไว ยัวร์ กอน แอ็นด ธรู)

[Verse One: Notorious B.I.G.]
([ เฝิซ วัน : โนะโทเรียซ บี ไอ จี ])

I remember sellin three bricks of straight flour
(ไอ ริเมมเบอะ เซลลิน ธรี บริค อ็อฝ ซทเรท ฟเลาร)
Got my man a beat down to the third power
(ก็อท มาย แม็น อะ บีท เดาน ทู เดอะ เธิด เพาเออะ)
He didn’t care, spent the money in a half hour
(ฮี ดิ๊นอิน แค , ซเพ็นท เดอะ มันอิ อิน อะ ฮาล์ฟ เอาร)
Got some fishscale, ain’t no competition that could sour
(ก็อท ซัม fishscale , เอน โน ค็อมพิทีฌอัน แดท เคิด เซาร)
Got the coke cooked up, a crackhead heaven
(ก็อท เดอะ โคค คุ๊ค อัพ , อะ crackhead เฮฝเอ็น)
In eighty-eight, when Kane ruled, with Half Steppin
(อิน เอทิ เอท , ฮเว็น เคน รูล , วิฑ ฮาล์ฟ สเตปปิน)
A thirty-eight, a lot of mouth, was our only weapon
(อะ เธอทิ เอท , อะ ล็อท อ็อฝ เมาธ , วอส เอ๊า โอ๊นลี่ เวพอัน)
We was king till the G’s crept in
(วี วอส คิง ทิล เดอะ จีส คแร็พท อิน)
And now I’m missin em
(แอ็นด เนา แอม มิซซิน เอ็ม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Ooh, I’m missin you
(อู้ , แอม มิซซิน ยู)
Tell me why the road turns, why it turns
(เท็ล มี ฮไว เดอะ โรด เทิน , ฮไว อิท เทิน)
Ooh, I’m missin you
(อู้ , แอม มิซซิน ยู)
Nah nah nah nah nah, oh tell me why why why why
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , โอ เท็ล มี ฮไว ฮไว ฮไว ฮไว)

[Verse Two: Notorious B.I.G.]
([ เฝิซ ทู : โนะโทเรียซ บี ไอ จี ])

We work all week, we dancin, play the movies
(วี เวิค ออล วีค , วี แดนซิน , พเล เดอะ มูวี่)
We rock flatops, our girls rocked doobies
(วี ร็อค flatops , เอ๊า เกิล ร็อค doobies)
Made a killin, even though the D’s knew me
(เมด อะ คิลลิน , อีเฝ็น โธ เดอะ ดีสฺ นยู มี)
Eventually, you know they try to do me
(อิเฝนชัวลิ , ยู โน เด ทไร ทู ดู มี)
F*ck it
(เอฟ *ck อิท)
Fed up, my n*gga want to take it down south
(เฟ็ด อัพ , มาย เอ็น *gga ว็อนท ทู เทค อิท เดาน เซาธ)
Sick of cops comin, sick of throwin jacks in his mouth
(ซิค อ็อฝ ค็อพ คัมอิน , ซิค อ็อฝ โตวอิน แจ็ค ซิน ฮิส เมาธ)
Gave him half my paper, told ’em go that route
(เกฝ ฮิม ฮาล์ฟ มาย เพเพอะ , โทลด เอ็ม โก แดท รูท)
Few months, he got his brain blown out
(ฟยู มันธ , ฮี ก็อท ฮิส บเรน บโลน เอ้า)
Now I’m stressed
(เนา แอม ซทเร็ซ)
His baby’s mother, she trippin, blamin me
(ฮิส เบบิ ม๊าเธ่อร์ , ชี ทริพพิน, เบรมมิน มี)
And his older brothers, understand, the game it be
(แอ็นด ฮิส โอลเดอะ บรัฑเออะ , อันเดิซแทนด , เดอะ เกม อิท บี)
Kinda topsy turvy
(กินดา topsy turvy)
You win some, you lose some
(ยู วิน ซัม , ยู ลูส ซัม)
Damn, they lost a brother
(แด็ม , เด ล็อซท ดา บรัฑเออะ)
They mother lost a son
(เด ม๊าเธ่อร์ ล็อซท ดา ซัน)
F*ck, why my n*gga couldn’t stay in NY?
(เอฟ *ck , ฮไว มาย เอ็น *gga คูดซึ่น ซเท อิน NY)
I’m a thug, but I swear for three days I cried
(แอม มา ธัก , บัท ไอ ซแว ฟอ ธรี เด ซาย คไร)
I look in the sky and ask God why
(ไอ ลุค อิน เดอะ ซไค แอ็นด อาซค ก็อด ฮไว)
Can’t look his baby girls in the eye
(แค็นท ลุค ฮิส เบบิ เกิล ซิน ดิ ไอ)
Damn I miss you
(แด็ม นาย มิซ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three: Notorious B.I.G.]
([ เฝิซ ธรี : โนะโทเรียซ บี ไอ จี ])

There was this girl around the way that make cats drool
(แดร์ วอส ดีซ เกิล อะเรานด เดอะ เว แดท เมค แค็ท ดรู)
Her name’s Drew, played fools out they money in pool
(เฮอ เนม ดรู , พเล ฟูล เอ้า เด มันอิ อิน พูล)
People swore we was f*ckin but we was just cool
(พี๊เพิ่ล ซโว วี วอส เอฟ *ckin บัท วี วอส จัซท คูล)
She used to hang while I slang my drugs after school
(ชี ยูซ ทู แฮ็ง ฮไวล ไอ ซแล็ง มาย ดรัก อาฟเทอะ ซคูล)
She’d watch my bomb, help my moms with the groceries
(ชี ว็อช มาย บ็อม , เฮ็ลพ มาย มัม วิฑ เดอะ โกรเซอรีสฺ)
My little sister, the girl was kinda close to me
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ , เดอะ เกิล วอส กินดา คโลส ทู มี)
A little closer than the average girl’s supposed to be
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ แฑ็น ดิ แอฝเออะริจ เกิล ซัพโพส ทู บี)
Far from a lover, my girl was jealous of her
(ฟา ฟร็อม มา ลัฝเออะ , มาย เกิล วอส เจลอัซ อ็อฝ เฮอ)
Then she started messin with some major players
(เด็น ชี ซทาท เมซซิน วิฑ ซัม เมเจอะ เพย์เยอร์)
Handled keys, n*ggas called them the Bricklayers
(แฮ๊นเดิ้ล คี , เอ็น *ggas คอล เฑ็ม เดอะ Bricklayers)
A dread kid, had a baby fore that b*tch Taya
(อะ ดเร็ด คิด , แฮ็ด อะ เบบิ โฟ แดท บี *tch Taya)
Found out her baby’s father cheatin, now Drew she gotta slay her
(เฟานด เอ้า เฮอ เบบิ ฟาเฑอะ ชีทดิน, เนา ดรู ชี กอททะ ซเล เฮอ)
One night, across from the corner store
(วัน ไนท , อัครอซ ฟร็อม เดอะ คอเนอะ ซโท)
Taya ran around the block with a chrome four-four
(Taya แร็น อะเรานด เดอะ บล็อค วิฑ อะ คโรม โฟ โฟ)
Squeezed all six shots in the passenger door
(ซควีส ออล ซิคซ ฌ็อท ซิน เดอะ แพซเซ็นเจอะ โด)
The dude lived, what my baby had to die for
(เดอะ ดยูด ไลฝ , ว็อท มาย เบบิ แฮ็ด ทู ได ฟอ)
We missin her
(วี มิซซิน เฮอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss U คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น