เนื้อเพลง Believe Me คำอ่านไทย Christina Aguilera

Ohh yeah
( โอ้ เย่)
Mmmm
(อึม)
Yeah, oh yeah, oh oh
(เย่ , โอ เย่ , โอ โอ)
Oh yeah
(โอ เย่)

I was alone just because
(ไอ วอส อะโลน จัซท บิคอส)
I wasn’t like them
(ไอ วอสซึ้น ไลค เฑ็ม)
They made me, excluded so cruel, and
(เด เมด มี , เอ็คซคลูด โซ ครูเอ็ล , แอ็นด)
Then there was you
(เด็น แดร์ วอส ยู)
You stood by me, ignored their words
(ยู ซทูด ไบ มี , อิกนอร์ แด เวิด)
You became, my best friend so true, oh yeah
(ยู บิเคม , มาย เบ็ซท ฟเร็นด โซ ทรู , โอ เย่)

You believed in me
(ยู บิลีฝ อิน มี)
When no one else did
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ ดิด)
You gave me the strength to
(ยู เกฝ มี เดอะ ซทเร็งธ ทู)
Move on, my friend
(มูฝ ออน , มาย ฟเร็นด)
You will always be
(ยู วิล ออลเว บี)
The one I remember
(ดิ วัน ไอ ริเมมเบอะ)
To give my thanks to
(ทู กิฝ มาย แธ็งค ทู)
For my success
(ฟอ มาย ซัคเซซ)

They just did not understand
(เด จัซท ดิด น็อท อันเดิซแทนด)
What I was going through
(ว็อท ไอ วอส โกอิ้ง ธรู)
My situation, they didn’t care, no
(มาย ซิชิวเอฌัน , เด ดิ๊นอิน แค , โน)
You tried to take a stand for me
(ยู ทไร ทู เทค เก ซแท็นด ฟอ มี)
When I just could not
(ฮเว็น นาย จัซท เคิด น็อท)
Take it any longer
(เทค อิท เอนอิ ลองเงอ)

You believed in me
(ยู บิลีฝ อิน มี)
When no one else did
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ ดิด)
You gave me the strength to
(ยู เกฝ มี เดอะ ซทเร็งธ ทู)
Move on, my friend
(มูฝ ออน , มาย ฟเร็นด)
You will always be
(ยู วิล ออลเว บี)
The one I remember
(ดิ วัน ไอ ริเมมเบอะ)
To give my thanks to
(ทู กิฝ มาย แธ็งค ทู)
For my success
(ฟอ มาย ซัคเซซ)

I ohh, as I look back
(ไอ โอ้ , แอ็ส ซาย ลุค แบ็ค)
I can see how childish they were
(ไอ แค็น ซี เฮา ไชลดิฌ เด เวอ)
And you ohh, you showed me that
(แอ็นด ยู โอ้ , ยู โฌ มี แดท)
We were so much more than they were
(วี เวอ โซ มัช โม แฑ็น เด เวอ)
I hope they can see their mistakes now
(ไอ โฮพ เด แค็น ซี แด มิซเทค เนา)
And not do it to another
(แอ็นด น็อท ดู อิท ทู แอะนัธเออะ)
But if they don’t, I hope that person
(บัท อิฟ เด ด้อนท์ , ไอ โฮพ แดท เพ๊อร์ซั่น)
Finds someone like you
(ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู)

Ohh…
(โอ้)
You believed in me
(ยู บิลีฝ อิน มี)
When no one else did
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ ดิด)
Yeah ohh, no, ohh yeah, oh
(เย่ โอ้ , โน , โอ้ เย่ , โอ)

You will always be
(ยู วิล ออลเว บี)
The one I remember
(ดิ วัน ไอ ริเมมเบอะ)
Will always be the one I remember, oh no
(วิล ออลเว บี ดิ วัน ไอ ริเมมเบอะ , โอ โน)
For my success
(ฟอ มาย ซัคเซซ)
For my, for my success, ohh
(ฟอ มาย , ฟอ มาย ซัคเซซ , โอ้)

You believed in me
(ยู บิลีฝ อิน มี)
When no one else did, ohh yeah
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ ดิด , โอ้ เย่)
Ohh, the strength to move on, yeah
(โอ้ , เดอะ ซทเร็งธ ทู มูฝ ออน , เย่)
The one I remember, oh
(ดิ วัน ไอ ริเมมเบอะ , โอ)
With all my heart, yeah
(วิฑ ออล มาย ฮาท , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe Me คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น