เนื้อเพลง Baby Jane คำอ่านไทย Rod Stewart

Baby Jane don’t leave me hanging on the line
( เบบิ เจน ด้อนท์ ลีฝ มี แฮงอิง ออน เดอะ ไลน)
I knew you when you had no one to talk to
(ไอ นยู ยู ฮเว็น ยู แฮ็ด โน วัน ทู ทอค ทู)
Now you’re moving in high society
(เนา ยัวร์ มูฝอิง อิน ไฮ โซะไซเอะทิ)
don’t forget I know secrets about you
(ด้อนท์ เฟาะเกท ไอ โน ซีคเร็ท อะเบาท ยู)
I used to think you were on my side
(ไอ ยูซ ทู ธิงค ยู เวอ ออน มาย ไซด)
but now I’m no longer sure
(บัท เนา แอม โน ลองเงอ ฌุร)
I wish I knew what I know now before
(ไอ วิฌ ไอ นยู ว็อท ไอ โน เนา บิโฟ)

When I give my heart again
(ฮเว็น นาย กิฝ มาย ฮาท อะเกน)
I know it’s gonna last forever
(ไอ โน อิทซ กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
No one tell me where or when
(โน วัน เท็ล มี ฮแว ออ ฮเว็น)
I know it’s gonna last forever
(ไอ โน อิทซ กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

Baby Jane don’t it make you feel sad
(เบบิ เจน ด้อนท์ ดิธ เมค ยู ฟีล แซ็ด)
just when I thought that we were winning
(จัซท ฮเว็น นาย ธอท แดท วี เวอ วีนนิง)
You and I were so close in every way
(ยู แอ็นด ดาย เวอ โซ คโลส อิน เอฝริ เว)
don’t time fly when you’re loving and laughing
(ด้อนท์ ไทม ฟไล ฮเว็น ยัวร์ ลัฝอิง แอ็นด ลาฟอิง)
I’ve said goodbye so many times
(แอฝ เซ็ด กู๊ดบาย โซ เมนอิ ไทม)
the situation ain’t all that new
(เดอะ ซิชิวเอฌัน เอน ดอร์ แดท นยู)
Optimism’s my best defense
(Optimisms มาย เบ็ซท ดิเฟนซ)
I’ll get through without you
(แอล เก็ท ธรู วิเฑาท ยู)

When I give my heart again
(ฮเว็น นาย กิฝ มาย ฮาท อะเกน)
I know it’s gonna last forever
(ไอ โน อิทซ กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
No one tell me where or when
(โน วัน เท็ล มี ฮแว ออ ฮเว็น)
I know it’s gonna last forever
(ไอ โน อิทซ กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
I won’t be that dumb again
(ไอ ว็อนท บี แดท ดัม อะเกน)
I know it’s gotta last forever
(ไอ โน อิทซ กอททะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
When I fall in love again
(ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
I know it’s gonna last forever
(ไอ โน อิทซ กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

Baby Jane I’ve said all I want to say
(เบบิ เจน แอฝ เซ็ด ออล ไอ ว็อนท ทู เซ)
go your own way don’t think twice about me
(โก ยุร โอน เว ด้อนท์ ธิงค ทไวซ อะเบาท มี)
Cause I’ve got ideas and plans of my own
(คอส แอฝ ก็อท ไอดีอะ แซน แพล็น อ็อฝ มาย โอน)
so long darlin’ I’ll miss you believe me
(โซ ล็อง ดาร์ลิน แอล มิซ ยู บิลีฝ มี)
The lesson learned was so hard to swallow
(เดอะ เล๊ซซั่น เลิน วอส โซ ฮาด ทู ซวอลโล)
but I know that I’ll survive
(บัท ไอ โน แดท แอล เซอะไฝฝ)
I’m gonna take a good look at myself and cry
(แอม กอนนะ เทค เก เกิด ลุค แกท ไมเซลฟ แอ็นด คไร)

When I give my heart again
(ฮเว็น นาย กิฝ มาย ฮาท อะเกน)
I know it’s gonna last forever
(ไอ โน อิทซ กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
No one tell me where or when
(โน วัน เท็ล มี ฮแว ออ ฮเว็น)
I know it’s gonna last forever
(ไอ โน อิทซ กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
When I fall in love next time
(ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ เน็คซท ไทม)
I know it’s gonna last forever
(ไอ โน อิทซ กอนนะ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
I won’t be that dumb again
(ไอ ว็อนท บี แดท ดัม อะเกน)
I know it’ll last forever
(ไอ โน อิว ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Jane คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น