เนื้อเพลง Umbrella คำอ่านไทย Rihanna ft. JAY-Z

Gyeah, Rihanna
(เจ๊ รีฮันน่า)
Good Girl Gone Bad
(กู๊ด เกิร์ล กอน แบ้ด)
Take three, action
(เท้ค ทรี แอคชั่น)

No clouds in my storms
(โน คลาวดํ อิน มาย สทอร์ม)
Let it rain, I hydroplane into fame
(เล็ท อิท เรน ไอ ไฮโดเพน อิ๊นโท เฟม)
Comin’ down like the Dow Jones
(คัมอิน ดาวน์ ไล๊ค เดอะ ดาว โจนส์)
When the clouds come, we gone
(เว็น เดอะ คลาวดํ คัม วี กอน)

We Roc-A-Fellas
(วี รอค เอ ฟิวเรส์)
We fly higher than weather
(วี ฟลาย ไฮฮเออ แดน เว๊เธ่อร)
And she flies it better
(แอนด์ ชี ฟลาย อิท เบ๊ทเท่อร์)

You know me, in anticipation for precipitation
(ยู โนว์ มี อิน แอนทิสิเพชั่น ฟอร์ พีซิพีเทชั่น )
Stack chips for the rainy day
(สแตก ชิพ ฟอร์ เดอะเรนี่ เดย์)
Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine
(เจ เรน แมน อีส แบ็ค วิธ ลิ๊ทเทิ่ล มิส ซันชาย)
Rihanna, where you at?
(รีฮันนา แวร์ ยู แอท)

You had my heart, and we’ll never be worlds apart
(ยู แฮด มาย ฮาร์ท แอนด์ เวลล เน๊เว่อร์ บี เวิลด อะพาร์ท)
Maybe in magazines, but you’ll still be my star
(เมบี อิน แม๊กกาซีน บั๊ท ยู สทิลล บี มาย สทาร์)
Baby ’cause in the dark, you can’t see shiny cars
(เบ๊บี้ ค๊อส อิน เดอะ ด๊าร์ค ยู แค้น ซี ไชนี่ คารํ)
And that’s when you need me there
(แอนด์ แด้ท เว็น ยู นี๊ด มี แดร์)
With you, I’ll always share
(วิธ ยู แอล อ๊อลเวย์ส แชร์)

Because when the sun shines, we’ll shine together
(บีคอส เว็น เดอะ ซัน ไชน์ เวลล ไชน์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Told you I’ll be here forever
(โทลด ยู แอล บี เฮียร ฟอเอฟเวอร์)
Said I’ll always be your friend
(เซด แอล อ๊อลเวย์ส บียัวร์ เฟรน)
Took an oath, I’ma stick it out to the end
(ทุก แอน โอธ อาม สทิ๊ค อิท เอ๊าท ทู ดิเอ็นด)

Now that it’s raining more than ever
(นาว แด้ท อิท เรนนิ่ง มอร์ แดน เอ๊เว่อร์)
Know that we’ll still have each other
(โนว์ แด้ท เวลล สทิลล แฮวฟ เอิช อ๊อเธ่อร์)
You can stand under my umbrella
(ยู แคน สแทนด์ อั๊นเด้อร มาย อัมเบร๊ลล่า)
You can stand under my umbrella
(ยู แคน สแทนด์ อั๊นเด้อร มาย อัมเบร๊ลล่า)

[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh eh,eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ เอ เอ เอ)

These fancy things will never come in between
(ธีซ แฟ๊นซี ติงส์ วิล เน๊เว่อร์ คัม อิน บีทะวีน)
You’re part of my entity, here for infinity
(ยัวร์ พาร์ท ออฟ มาย เอนดิดี้ เฮียร ฟอร์ อินฟีนิตี้)
When the war has took its part
(เว็น เดอะวอร์ แฮส ทุก อิทส์ พาร์ท)
When the world has dealt its cards
(เว็น เดอะเวิลด แฮส เดลทฺ อิทส์ ค้าร์ดส์)
If the hand is hard, together we’ll mend your heart
(อิ๊ฟ เดอะแฮนด์ อีส ฮาร์ด ทูเก๊ทเธ่อร์ เวลล เม็นด์ ยัวร์ ฮาร์ท)

Because when the sun shines, we’ll shine together
(บีคอส เว็น เดอะ ซัน ไชน์ เวลล ไชน์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Told you I’ll be here forever
(โทลด ยู แอล บี เฮียร ฟอเอฟเวอร์)
Said I’ll always be your friend
(เซด แอล อ๊อลเวย์ส บียัวร์ เฟรน)
Took an oath, I’ma stick it out to the end
(ทุก แอน โอธ อาม สทิ๊ค อิท เอ๊าท ทู ดิเอ็นด)
[adsense]
Now that it’s raining more than ever
(นาว แด้ท อิท เรนนิ่ง มอร์ แดน เอ๊เว่อร์)
Know that we’ll still have each other
(โนว์ แด้ท เวลล สทิลล แฮวฟ เอิช อ๊อเธ่อร์)
You can stand under my umbrella
(ยู แคน สแทนด์ อั๊นเด้อร มาย อัมเบร๊ลล่า)
You can stand under my umbrella
(ยู แคน สแทนด์ อั๊นเด้อร มาย อัมเบร๊ลล่า)

[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh eh,eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ เอ เอ เอ)

You can run into my arms
(ยู แคน รัน อิ๊นโท มาย อาร์ม)
It’s okay, don’t be alarmed, come in to me
(อิท โอเค ด้อนท์ บี อะลาร์ม คัม อิน ทู มี)
There’s no distance in between our love
(แดร์ โน ดิ๊สแท่นซํ อิน บีทะวีน เอ๊า เลิฟ)
So go on and let the rain pour
(โซ โก ออน แอนด์ เล็ท เดอะเรน พาว)
I’ll be all you need and more
(แอล บีออล ยู นี๊ด แอนด์ มอร์)

Because when the sun shines, we’ll shine together
(บีคอส เว็น เดอะ ซัน ไชน์ เวลล ไชน์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Told you I’ll be here forever
(โทลด ยู แอล บี เฮียร ฟอเอฟเวอร์)
Said I’ll always be your friend
(เซด แอล อ๊อลเวย์ส บียัวร์ เฟรน)
Took an oath, I’ma stick it out to the end
(ทุก แอน โอธ อาม สทิ๊ค อิท เอ๊าท ทู ดิเอ็นด)

Now that it’s raining more than ever
(นาว แด้ท อิท เรนนิ่ง มอร์ แดน เอ๊เว่อร์)
Know that we’ll still have each other
(โนว์ แด้ท เวลล สทิลล แฮวฟ เอิช อ๊อเธ่อร์)
You can stand under my umbrella
(ยู แคน สแทนด์ อั๊นเด้อร มาย อัมเบร๊ลล่า)
You can stand under my umbrella
(ยู แคน สแทนด์ อั๊นเด้อร มาย อัมเบร๊ลล่า)

[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ)
Under my umbrella
(อันเดอ มาย อัมเบร๊ลล่า)
[Ella ella, eh eh eh eh,eh eh]
(เอลล่า เอลล่า เอ เอ เอ เอ เอ เอ)

It’s raining, raining
(อิทส์ เรนนิ่ง เรนนิ่ง)
Ooh baby, it’s raining, raining
(อู เบบี้ อิทส์ เรนนิ่ง เรนนิ่ง)
Baby, come in to me
(เบบี้ คัม อิน ทูมี)
Come in to me
(คัม อิน ทูมี)

It’s raining, raining
(อิทส์ เรนนิ่ง เรนนิ่ง)
Ooh baby, it’s raining, raining
(อู เบบี้ อิทส์ เรนนิ่ง เรนนิ่ง)
You can always come here to me
(ยู แคน อ๊อลเวย์ส คัม อิน ทูมี)
Come in to me
(คัม อิน ทูมี)

It’s pouring rain, it’s pouring rain
(อิท พัวร์ริ่ง เรน อิท พัวร์ ริ่งเรน)
Come in to me, come in to me
(คัม อิน ทูมี คัม อิน ทูมี)
It’s pouring rain, it’s pouring rain
(อิท พัวร์ริ่ง เรน อิท พัวร์ ริ่งเรน)
Come in to me, come in to me
(คัม อิน ทูมี คัม อิน ทูมี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Umbrella คำอ่านไทย Rihanna ft. JAY-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น