เนื้อเพลง Read All About It (Pt. III) คำอ่านไทย Emeli Sande

You’ve got the words to change a nation
( ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เวิด ทู เชนจ อะ เนฌัน)
But you’re biting your tongue
(บัท ยัวร์ ไบดิ้ง ยุร ทัง)
You’ve spent a life time stuck in silence
(ยู๊ฟ ซเพ็นท ดา ไลฟ ไทม ซทัค อิน ไซเล็นซ)
Afraid you’ll say something wrong
(อัฟเรด โยว เซ ซัมติง ร็อง)
If no one ever hears it how we gonna learn your song?
(อิฟ โน วัน เอฝเออะ เฮีย ซิท เฮา วี กอนนะ เลิน ยุร ซ็อง)
So come on, come on
(โซ คัมมอน , คัมมอน)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
You’ve got a heart as loud as lions
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ฮาท แอ็ส เลาด แอ็ส ไลอัน)
So why let your voice be tamed?
(โซ ฮไว เล็ท ยุร ฝอยซ บี เทม)
Baby we’re a little different
(เบบิ เวีย อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดีฟเฟอะเร็นท)
There’s no need to be ashamed
(แดร์ โน นีด ทู บี อะเฌมด)
You’ve got the light to fight the shadows
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ไลท ทู ไฟท เดอะ แฌดโอ)
So stop hiding it away
(โซ ซท็อพ ไฮดอิง อิท อะเว)
Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)

I wanna sing, I wanna shout
(ไอ วอนนา ซิง , ไอ วอนนา เฌาท)
I wanna scream till the words dry out
(ไอ วอนนา ซครีม ทิล เดอะ เวิด ดไร เอ้า)
So put it in all of the papers,
(โซ พัท ดิธ อิน ออล อ็อฝ เดอะ เพเพอะ ,)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)
They can read all about it
(เด แค็น เร็ด ออล อะเบาท ดิธ)
Read all about it, oh
(เร็ด ออล อะเบาท ดิธ , โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)

At night we’re waking up the neighbours
(แอ็ท ไนท เวีย เวคกิ้ง อัพ เดอะ เนเบอะ)
While we sing away the blues
(ฮไวล วี ซิง อะเว เดอะ บลู)
Making sure that we remember, yeah
(เมคอิง ฌุร แดท วี ริเมมเบอะ , เย่)
Cause we all matter too
(คอส วี ออล แมทเทอะ ทู)
If the truth has been forbidden
(อิฟ เดอะ ทรูธ แฮ็ส บีน ฟอร์บีดเดน)
Then we’re breaking all the rules
(เด็น เวีย บเรคคิง ออล เดอะ รูล)
So come on, come on
(โซ คัมมอน , คัมมอน)
Come on, come on,
(คัมมอน , คัมมอน ,)
Let’s get the TV and the radio
(เล็ท เก็ท เดอะ ทีวี แอ็นด เดอะ เรดิโอ)
To play our tune again
(ทู พเล เอ๊า ทยูน อะเกน)
It’s ’bout time we got some airplay of our version of events
(อิทซ เบาท ไทม วี ก็อท ซัม แอร์เพลย์ อ็อฝ เอ๊า เฝอฉัน อ็อฝ อิเฝนท)
There’s no need to be afraid
(แดร์ โน นีด ทู บี อัฟเรด)
I will sing with you my friend
(ไอ วิล ซิง วิฑ ยู มาย ฟเร็นด)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)

I wanna sing, I wanna shout
(ไอ วอนนา ซิง , ไอ วอนนา เฌาท)
I wanna scream till the words dry out
(ไอ วอนนา ซครีม ทิล เดอะ เวิด ดไร เอ้า)
So put it in all of the papers,
(โซ พัท ดิธ อิน ออล อ็อฝ เดอะ เพเพอะ ,)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)
They can read all about it
(เด แค็น เร็ด ออล อะเบาท ดิธ)
Read all about it, oh
(เร็ด ออล อะเบาท ดิธ , โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)

Yeah, we’re all wonderful, wonderful people
(เย่ , เวีย ออล วันเดอะฟุล , วันเดอะฟุล พี๊เพิ่ล)
So when did we all get so fearful?
(โซ ฮเว็น ดิด วี ออล เก็ท โซ เฟียฟุล)
Now we’re finally finding our voices
(เนา เวีย ไฟแน็ลลิ ไฟนดิง เอ๊า ฝอยซ)
So take a chance, come help me sing this
(โซ เทค เก ชานซ , คัม เฮ็ลพ มี ซิง ดีซ)
Yeah, we’re all wonderful, wonderful people
(เย่ , เวีย ออล วันเดอะฟุล , วันเดอะฟุล พี๊เพิ่ล)
So when did we all get so fearful?
(โซ ฮเว็น ดิด วี ออล เก็ท โซ เฟียฟุล)
And now we’re finally finding our voices
(แอ็นด เนา เวีย ไฟแน็ลลิ ไฟนดิง เอ๊า ฝอยซ)
Just take a chance, come help me sing this
(จัซท เทค เก ชานซ , คัม เฮ็ลพ มี ซิง ดีซ)

I wanna sing, I wanna shout
(ไอ วอนนา ซิง , ไอ วอนนา เฌาท)
I wanna scream till the words dry out
(ไอ วอนนา ซครีม ทิล เดอะ เวิด ดไร เอ้า)
So put it in all of the papers,
(โซ พัท ดิธ อิน ออล อ็อฝ เดอะ เพเพอะ ,)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)
They can read all about it
(เด แค็น เร็ด ออล อะเบาท ดิธ)
Read all about it, oh
(เร็ด ออล อะเบาท ดิธ , โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)
Oh-oh-oh
(โอ โอ โอ)

I wanna sing, I wanna shout
(ไอ วอนนา ซิง , ไอ วอนนา เฌาท)
I wanna scream till the words dry out
(ไอ วอนนา ซครีม ทิล เดอะ เวิด ดไร เอ้า)
So put it in all of the papers,
(โซ พัท ดิธ อิน ออล อ็อฝ เดอะ เพเพอะ ,)
I’m not afraid
(แอม น็อท อัฟเรด)
They can read all about it
(เด แค็น เร็ด ออล อะเบาท ดิธ)
Read all about it, oh
(เร็ด ออล อะเบาท ดิธ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Read All About It (Pt. III) คำอ่านไทย Emeli Sande

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น