เนื้อเพลง Silly Boy คำอ่านไทย Lady Gaga

Your callin me more than ever now that were done
( ยุร คอลลิน มี โม แฑ็น เอฝเออะ เนา แดท เวอ ดัน)
Two keys back to my place, we were havin no fun
(ทู คี แบ็ค ทู มาย พเลซ , วี เวอ เฮฝวิน โน ฟัน)
But your not ok, telling me you miss my face
(บัท ยุร น็อท โอเค , เทลลิง มี ยู มิซ มาย เฟซ)
I remember when you would say you hate my waist
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เวิด เซ ยู เฮท มาย เวซท)

I said im not coming back, its it
(ไอ เซ็ด แอม น็อท คัมอิง แบ็ค , อิทซ ซิท)
You fooled me once but you cant have that ego turning
(ยู ฟูล มี วันซ บัท ยู แค็นท แฮ็ฝ แดท อีโก เทินนิง)
Just to bad for you, that when you had me
(จัซท ทู แบ็ด ฟอ ยู , แดท ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Didnt know what to do, shes over you
(ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู , ชี โอเฝอะ ยู)

Cause you had a good girl, good girl, girl
(คอส ยู แฮ็ด อะ เกิด เกิล , เกิด เกิล , เกิล)
Thats a keeper, k-k-k-k-keeper
(แด๊ท ซา คีพเออะ , เค เค เค เค คีพเออะ)
You had a good girl, good girl but
(ยู แฮ็ด อะ เกิด เกิล , เกิด เกิล บัท)
Didnt know how to treat her, t-t-t-t-treat her [treat her]
(ดิ๊นอิน โน เฮา ทู ทรีท เฮอ , ที ที ที ที ทรีท เฮอ [ ทรีท เฮอ ])
So silly boy get out my face [my face]
(โซ ซีลลิ บอย เก็ท เอ้า มาย เฟซ [ มาย เฟซ ])
Why do you like the way regrets taste?
(ฮไว ดู ยู ไลค เดอะ เว ริกเรท เทซท)
So silly boy get out my hair my hair
(โซ ซีลลิ บอย เก็ท เอ้า มาย แฮ มาย แฮ)
[get outta here]
([ เก็ท เอ๊าตา เฮียร ])
No, I dont want you no more [get outta here]
(โน , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม [ เก็ท เอ๊าตา เฮียร ])

Silly boy [silly boy]
(ซีลลิ บอย [ ซีลลิ บอย ])
Why you acting silly boy?
(ฮไว ยู แอคทิง ซีลลิ บอย)
Silly boy boy [boyboy]
(ซีลลิ บอย บอย [ boyboy ])
Acting acting silly boy?
(แอคทิง แอคทิง ซีลลิ บอย)

You comin with those corny lines
(ยู คัมอิน วิฑ โฑส คอนิ ไลน)
Cant live without me
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท มี)
Ill get some flowers for the day that you are buried
(แอล เก็ท ซัม ฟเลาเออะ ฟอ เดอะ เด แดท ยู อาร์ เบริ)
No, people make mistakes
(โน , พี๊เพิ่ล เมค มิซเทค)
But I just think your ass is fake
(บัท ไอ จัซท ธิงค ยุร อาซ ซิส เฟค)
Only thing I want from you, is for you to [stay away]
(โอ๊นลี่ ธิง ไอ ว็อนท ฟร็อม ยู , อีส ฟอ ยู ทู [ ซเท อะเว ])

I said im not coming back, its it
(ไอ เซ็ด แอม น็อท คัมอิง แบ็ค , อิทซ ซิท)
You fooled me once but you cant have that ego turning
(ยู ฟูล มี วันซ บัท ยู แค็นท แฮ็ฝ แดท อีโก เทินนิง)
Just to bad for you, that when you had me
(จัซท ทู แบ็ด ฟอ ยู , แดท ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Didnt know what to do, shes over you
(ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู , ชี โอเฝอะ ยู)

Cause you had a good girl, good girl, girl
(คอส ยู แฮ็ด อะ เกิด เกิล , เกิด เกิล , เกิล)
Thats a keeper, k-k-k-k-keeper
(แด๊ท ซา คีพเออะ , เค เค เค เค คีพเออะ)
You had a good girl, good girl but
(ยู แฮ็ด อะ เกิด เกิล , เกิด เกิล บัท)
Didnt know how to treat her, t-t-t-t-treat her [treat her]
(ดิ๊นอิน โน เฮา ทู ทรีท เฮอ , ที ที ที ที ทรีท เฮอ [ ทรีท เฮอ ])
So silly boy get out my face [my face]
(โซ ซีลลิ บอย เก็ท เอ้า มาย เฟซ [ มาย เฟซ ])
Why do you like the way regrets taste?
(ฮไว ดู ยู ไลค เดอะ เว ริกเรท เทซท)
So silly boy get out my hair my hair
(โซ ซีลลิ บอย เก็ท เอ้า มาย แฮ มาย แฮ)
[Get outta here]
([ เก็ท เอ๊าตา เฮียร ])
No I dont want you no more [get outta here]
(โน ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม [ เก็ท เอ๊าตา เฮียร ])

No more, no more, no more [nooo ooohhh]
(โน โม , โน โม , โน โม [ นู โอ้ ])
[oooh]
([ อู้ ])

Silly boy [silly boy]
(ซีลลิ บอย [ ซีลลิ บอย ])
Why you acting silly boy?
(ฮไว ยู แอคทิง ซีลลิ บอย)
Silly boy boy [boyboy]
(ซีลลิ บอย บอย [ boyboy ])
Acting acting silly boy?
(แอคทิง แอคทิง ซีลลิ บอย)

Silly boy [silly boy]
(ซีลลิ บอย [ ซีลลิ บอย ])
Why you acting silly boy?
(ฮไว ยู แอคทิง ซีลลิ บอย)
Silly boy boy [boyboy]
(ซีลลิ บอย บอย [ boyboy ])
Acting acting silly boy?
(แอคทิง แอคทิง ซีลลิ บอย)

[yeahhh]
([ เย้ ])

So silly boy get out my face [my face]
(โซ ซีลลิ บอย เก็ท เอ้า มาย เฟซ [ มาย เฟซ ])
Why do you like the way regrets taste?
(ฮไว ดู ยู ไลค เดอะ เว ริกเรท เทซท)
So silly boy get out my hair my hair
(โซ ซีลลิ บอย เก็ท เอ้า มาย แฮ มาย แฮ)
[Get outta here]
([ เก็ท เอ๊าตา เฮียร ])
No I dont want you no more [get outta here]
(โน ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม [ เก็ท เอ๊าตา เฮียร ])

Silly boy [silly boy]
(ซีลลิ บอย [ ซีลลิ บอย ])
Why you acting silly boy?
(ฮไว ยู แอคทิง ซีลลิ บอย)
Silly boy boy [boyboy]
(ซีลลิ บอย บอย [ boyboy ])
Acting acting silly boy?
(แอคทิง แอคทิง ซีลลิ บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Silly Boy คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น