เนื้อเพลง Pop That Booty คำอ่านไทย Marques Houston feat Jermaine ‘JD’ Dupri

[Intro:]
( [ อินโทร : ])
yeah,come on
(เย่ , คัมมอน)
One more time
(วัน โม ไทม)
JD, MH
(JD , MH)
So So Def is in the building
(โซ โซ เดฟ อีส ซิน เดอะ บีลดิง)
MH and Pied Pied Pied Pied Piper
(MH แอ็นด ไพ ไพ ไพ ไพ พายเพอร์)
MH and Pied Pied Pied Pied Piper
(MH แอ็นด ไพ ไพ ไพ ไพ พายเพอร์)
We get the girls so so hyper
(วี เก็ท เดอะ เกิล โซ โซ ไฮเพอ)
We make ’em say dad a dad a da
(วี เมค เอ็ม เซ แด็ด อะ แด็ด อะ ดา)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Pulled up to the party
(พุล อัพ ทู เดอะ พาทิ)
In a black Lexus jeep [yeah]
(อิน อะ บแล็ค เล็กเซด จีพ [ เย่ ])
Hop up out the whip I’m feelin’ freaky [ohh]
(ฮ็อพ อัพ เอ้า เดอะ ฮวิพ แอม ฟีลิน ฟรีคกี้[ โอ้ ])
All the ladies comes surrounding me
(ออล เดอะ เลดิส คัม ซะเรานดิงส มี)
Cause I’m so important like the H in HCI
(คอส แอม โซ อิมพอแท็นท ไลค เดอะ เฮส อิน HCI)
This one girl she making my body feen
(ดีซ วัน เกิล ชี เมคอิง มาย บอดอิ feen)
I’m f’ed up on hypnotic and ice cream
(แอม เฟ็ด อัพ ออน ฮิพนอทอิค แอ็นด ไอซ ครีม)
So I stepped to her like I knew her
(โซ ไอ สตอปชฺ ทู เฮอ ไลค ไก นยู เฮอ)
Introduced her to Jacob the jeweler
(อีนทโระดยูซ เฮอ ทู เจคับ เดอะ จูเอ็ลเลอะ)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Mami won’t you come take a ride with me [ohh]
(มัมมี ว็อนท ยู คัม เทค เก ไรด วิฑ มี [ โอ้ ])
Be the girl of my fantasies
(บี เดอะ เกิล อ็อฝ มาย แฟนตาซีสฺ)
But first won’t you do one thing for me
(บัท เฟิซท ว็อนท ยู ดู วัน ธิง ฟอ มี)
Baby won’t you come pop ya booty for me [0hh]
(เบบิ ว็อนท ยู คัม พ็อพ ยา บูทิ ฟอ มี [ 0hh ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Love the way you move so sexy [oohh oh]
(ลัฝ เดอะ เว ยู มูฝ โซ เซคซิ [ อูโอ ])
I love when you are all up on me
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู อาร์ ออล อัพ ออน มี)
But there’s one thing I have to see
(บัท แดร์ วัน ธิง ไอ แฮ็ฝ ทู ซี)
Is the way you pop that booty [pop it for me]
(อีส เดอะ เว ยู พ็อพ แดท บูทิ [ พ็อพ อิท ฟอ มี ])
I love the way you move so sexy
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู มูฝ โซ เซคซิ)
I love when you all up on me [ohh oh]
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู ออล อัพ ออน มี [ โอ้ โอ ])
Girl take the floor and you’ll see
(เกิล เทค เดอะ ฟโล แอ็นด โยว ซี)
Let me see you pop that booty
(เล็ท มี ซี ยู พ็อพ แดท บูทิ)

[B-sec:]
([ บี เซค: ])
MH and Pied Pi Pi Piper [come on]
(MH แอ็นด ไพ ไพ ไพ พายเพอร์ [ คัมมอน ])
MH and Pied Pi Pi Piper
(MH แอ็นด ไพ ไพ ไพ พายเพอร์)
We get the girls so so hyper [come on]
(วี เก็ท เดอะ เกิล โซ โซ ไฮเพอ [ คัมมอน ])
We make ’em say dad a dad a dada a da
(วี เมค เอ็ม เซ แด็ด อะ แด็ด อะ ดาดา อะ ดา)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Girl shake that ahh like there’s no rules
(เกิล เฌค แดท อา ไลค แดร์ โน รูล)
Love the way you move in those high heel shoes
(ลัฝ เดอะ เว ยู มูฝ อิน โฑส ไฮ ฮีล ฌู)
So pop your booty like Beyonce’
(โซ พ็อพ ยุร บูทิ ไลค บียองเซ่)
Got me falling crazy in love with you
(ก็อท มี ฟ๊อลิง คเรสิ อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Making me wanna say
(เมคอิง มี วอนนา เซ)
Uh oh uh oh uh oh uh oh
(อา โอ อา โอ อา โอ อา โอ)
Uh oh uh oh uh oh uh oh
(อา โอ อา โอ อา โอ อา โอ)
Girl you shaped like a coke bottle
(เกิล ยู เชย์ ไลค เก โคค บ๊อทเทิ่ล)
So let me see you pop your thing full throttle
(โซ เล็ท มี ซี ยู พ็อพ ยุร ธิง ฟูล throttle)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I love the way you move so sexy [love to see, yeah]
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู มูฝ โซ เซคซิ [ ลัฝ ทู ซี , เย่ ])
I love when you are all up on me
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู อาร์ ออล อัพ ออน มี)
But there’s one thing I have to see [one thing I have to see]
(บัท แดร์ วัน ธิง ไอ แฮ็ฝ ทู ซี [ วัน ธิง ไอ แฮ็ฝ ทู ซี ])
Is the way you pop that booty [is the way you pop it for me,yeah ]
(อีส เดอะ เว ยู พ็อพ แดท บูทิ [ อีส เดอะ เว ยู พ็อพ อิท ฟอ มี , เย่ ])
I love the way you move so sexy
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู มูฝ โซ เซคซิ)
I love when you all up on me [oh oh oh ohhh]
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู ออล อัพ ออน มี [ โอ โอ โอ โอ้ ])
Girl take the floor and you’ll see
(เกิล เทค เดอะ ฟโล แอ็นด โยว ซี)
Let me see you pop that booty
(เล็ท มี ซี ยู พ็อพ แดท บูทิ)

[B-sec:]
([ บี เซค: ])
MH and Pied Pi Pi Piper
(MH แอ็นด ไพ ไพ ไพ พายเพอร์)
MH and Pied Pi Pi Piper
(MH แอ็นด ไพ ไพ ไพ พายเพอร์)
We get the girls so so hyper
(วี เก็ท เดอะ เกิล โซ โซ ไฮเพอ)
We makem say dad a dad a da
(วี makem เซ แด็ด อะ แด็ด อะ ดา)
[so so def is in the building]
([ โซ โซ เดฟ อีส ซิน เดอะ บีลดิง ])

[JD rap:]
([ JD แร็พ : ])
I don’t do too many skinny or the runway frail
(ไอ ด้อนท์ ดู ทู เมนอิ ซคีนอิ ออ เดอะ รันเวย์ ฟเรล)
Thick with it is how we like it in the ATL
(ธิค วิฑ อิท อีส เฮา วี ไลค อิท อิน ดิ aTL)
Sick with it, pants low with a real wide load
(ซิค วิฑ อิท , แพ็นท โล วิฑ อะ ริแอ็ล ไวด โลด)
As soon as you hit the door everybody was like whoa
(แอ็ส ซูน แอ็ส ยู ฮิท เดอะ โด เอวี่บอดี้ วอส ไลค โว้ว)
I bet it’s hard for you to go to the mall and buy clothes
(ไอ เบ็ท อิทซ ฮาด ฟอ ยู ทู โก ทู เดอะ มอล แอ็นด ไบ คโลฑ)
Cause your waist is so little and your ass is like whoa
(คอส ยุร เวซท อีส โซ ลิ๊ทเทิ่ล แอ็นด ยุร อาซ ซิส ไลค โว้ว)
You poppin’ that thing like a Luke video
(ยู พอพปิน แดท ธิง ไลค เก Luke ฝีดอิโอ)
Mesmerized by the sound and the way the flutes blow
(เมสเมอไรส ไบ เดอะ เซานด แอ็นด เดอะ เว เดอะ ฟลูท บโล)
Drink in my right hand, another in my left
(ดริงค อิน มาย ไรท แฮ็นด , แอะนัธเออะ อิน มาย เล็ฟท)
Crew right behind me screamin So So Def
(ครู ไรท บิไฮนด มี สครีมมิน โซ โซ เดฟ)
Now forgive me if I’m sturring
(เนา เฟาะกีฝ มี อิฟ แอม sturrings)
But I gotta no 1 thing
(บัท ไอ กอททะ โน วัน ธิง)
How in the hell did you get all that in those jeans
(เฮา อิน เดอะ เฮ็ล ดิด ยู เก็ท ดอร์ แดท อิน โฑส จีน)
I’m behind you grindin
(แอม บิไฮนด ยู กรี๊ดอิน)
Molding elapse
(โมลดิง อิแลพซ)
I aint never seen nobody pop they booty like dis
(ไอ เอน เนฝเวอะ ซีน โนบอดี้ พ็อพ เด บูทิ ไลค ดิซ)
What I’m saying is
(ว็อท แอม เซอิง อีส)
What you doing is major, the way you keep
(ว็อท ยู ดูอิง อีส เมเจอะ , เดอะ เว ยู คีพ)
Shaking, shaking, shaking what cha momma gave ya
(เชคกิ้ง , เชคกิ้ง , เชคกิ้ง ว็อท ชา มอมมาเกฝ ยา)

[Hook 2:]
([ ฮุค ทู : ])
Mami dancing all on me
(มัมมี แด็นซิง ออล ออน มี)
She not wearing any panties [ok]
(ชี น็อท เวียริง เอนอิ แพนดีสฺ [ โอเค ])
I love like it when she call me dad-da
(ไอ ลัฝ ไลค อิท ฮเว็น ชี คอล มี แด็ด ดา)
The way she pops it like she from Jamaica
(เดอะ เว ชี พ็อพ ซิท ไลค ชี ฟร็อม เจไมกา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I love the way you move so sexy
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู มูฝ โซ เซคซิ)
I love when you are all up on me
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู อาร์ ออล อัพ ออน มี)
But there’s one thing I have to see [the one thing I have to see]
(บัท แดร์ วัน ธิง ไอ แฮ็ฝ ทู ซี [ ดิ วัน ธิง ไอ แฮ็ฝ ทู ซี ])
Is the way you pop that booty [is the way you pop that booty]
(อีส เดอะ เว ยู พ็อพ แดท บูทิ [ อีส เดอะ เว ยู พ็อพ แดท บูทิ ])
I love the way you move so sexy
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู มูฝ โซ เซคซิ)
I love when you all up on me
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู ออล อัพ ออน มี)
Girl take the floor and you’ll see
(เกิล เทค เดอะ ฟโล แอ็นด โยว ซี)
Let me see you pop that booty
(เล็ท มี ซี ยู พ็อพ แดท บูทิ)

[B-sec:]
([ บี เซค: ])
MH and Pied Pi Pi Piper
(MH แอ็นด ไพ ไพ ไพ พายเพอร์)
MH and Pied Pi Pi Piper
(MH แอ็นด ไพ ไพ ไพ พายเพอร์)
We get the girls so so hyper
(วี เก็ท เดอะ เกิล โซ โซ ไฮเพอ)
We make ’em say dad a dad a da
(วี เมค เอ็ม เซ แด็ด อะ แด็ด อะ ดา)

Yeah MH, JD, Piper, TUG
(เย่ MH , JD , พายเพอร์ , ทัก)
T Scott you a fool fo dis one [oh yeah]
(ที สคอตทฺ ยู อะ ฟูล โฟ ดิซ วัน [ โอ เย่ ])
Holla
(ฮอลละ)
Chris Stokes, holla at cha boy man
(คริส ซโทค , ฮอลละ แอ็ท ชา บอย แม็น)
Bring that ish back or something
(บริง แดท อิฌ แบ็ค ออ ซัมติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pop That Booty คำอ่านไทย Marques Houston feat Jermaine ‘JD’ Dupri

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น