เนื้อเพลง Lie To Me คำอ่านไทย Bon Jovi

Rumour Has It That Your Daddy’s Coming Down
( รูเมอะ แฮ็ส ซิท แดท ยุร แดดดิ คัมอิง เดาน)
He’s Gonna Pay The Rent
(อีส กอนนะ เพ เดอะ เร็นท)
Tell Me Baby Is This As Good As Life Is Gonna Get
(เท็ล มี เบบิ อีส ดีซ แอ็ส เกิด แอ็ส ไลฟ อีส กอนนะ เก็ท)
It Feels Like There Is A Stranger Standing In These Shoes
(อิท ฟีล ไลค แดร์ อีส ซา ซทเรนเจอะ ซแทนดิง อิน ฑิส ฌู)
But I Know I Can’t Lose Me ’cause Then I’d Be Losing You
(บัท ไอ โน ไอ แค็นท ลูส มี คอส เด็น อาย บี โรซิง ยู)

I Know I Promised Baby
(ไอ โน ไอ พรอมอิซ เบบิ)
I Would Be The One To Make Our Dreams Come True
(ไอ เวิด บี ดิ วัน ทู เมค เอ๊า ดรีม คัม ทรู)
I Ain’t Too Proud Of All The Struggles
(ไอ เอน ทู พเราด อ็อฝ ออล เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
And The Hard Times We’ve Been Through
(แอ็นด เดอะ ฮาด ไทม หวีบ บีน ธรู)
When This Cold World Comes Between Us
(ฮเว็น ดีซ โคลด เวิลด คัม บีทวิน อัซ)
Please Tell Me You’ll Be Brave
(พลีส เท็ล มี โยว บี บเรฝ)

’cause I Can Realize The Danger When Forgiveness Fades Away
(คอส ไอ แค็น รีแอะไลส เดอะ เดนเจอะ ฮเว็น ฟอร์กีพเหนด เฝด อะเว)
If You Don’t Love Me Lie To Me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี ไล ทู มี)
’cause Baby You’re The One Thing I Believe
(คอส เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ธิง ไอ บิลีฝ)
Let It All Fall Down Around Us If That’s What’s Meant To Be
(เล็ท ดิธ ดอร์ ฟอล เดาน อะเรานด อัซ อิฟ แด๊ท ว็อท เม็นท ทู บี)
Right Now If You Don’t Love Me Baby Lie To Me
(ไรท เนา อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี เบบิ ไล ทู มี)

Pour Another Cup Of Coffee Babe I Got Something To Say To You
(โพ แอะนัธเออะ คัพ อ็อฝ คอฟฟิ เบบ ไอ ก็อท ซัมติง ทู เซ ทู ยู)
I Ain’t Got The Winning Ticket
(ไอ เอน ก็อท เดอะ วีนนิง ทีคเคท)
Not The One That’s Gonna Pull Us Through
(น็อท ดิ วัน แด๊ท กอนนะ พุล อัซ ธรู)
No One Said It’d Be Easy Let Your Old Man Take You Home
(โน วัน เซ็ด อิทด บี อีสอิ เล็ท ยุร โอลด แม็น เทค ยู โฮม)
But Know If You Walk Out On Me
(บัท โน อิฟ ยู วอค เอ้า ออน มี)
That Darling I’d Be Gone
(แดท ดาลิง อาย บี กอน)

If You Don’t Love Me Lie To Me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี ไล ทู มี)
’cause Baby You’re The One Thing I Believe
(คอส เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ธิง ไอ บิลีฝ)
Let It All Fall Down Around Us If That’s What’s Meant To Be
(เล็ท ดิธ ดอร์ ฟอล เดาน อะเรานด อัซ อิฟ แด๊ท ว็อท เม็นท ทู บี)
Right Now If You Don’t Love Me Baby Lie To Me
(ไรท เนา อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี เบบิ ไล ทู มี)
Baby I Can Take It
(เบบิ ไอ แค็น เทค อิท)

It’s A B*tch But Life’s A Roller Coaster Ride
(อิทซ ซา บี *tch บัท ไลฟ ซา โรลเลอะ โคซเทอะ ไรด)
The Ups And Downs Will Make You Scream Sometimes
(ดิ อัพสฺ แซน เดาน วิล เมค ยู ซครีม ซัมไทม์)
It’s Hard Believing That The Thrill Is Gone
(อิทซ ฮาด บีลีฝวิงแดท เดอะ ธริล อีส กอน)
But We Got To Go Around Again So Let’s Hold On
(บัท วี ก็อท ทู โก อะเรานด อะเกน โซ เล็ท โฮลด ออน)

If You Don’t Love Me Lie To Me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี ไล ทู มี)
’cause Baby You’re The One Thing I Believe
(คอส เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ธิง ไอ บิลีฝ)
Let It All Fall Down Around Us If That’s What’s Meant To Be
(เล็ท ดิธ ดอร์ ฟอล เดาน อะเรานด อัซ อิฟ แด๊ท ว็อท เม็นท ทู บี)
Right Now If You Don’t Love Me Baby Lie To Me Lie To Me
(ไรท เนา อิฟ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี เบบิ ไล ทู มี ไล ทู มี)
Baby I Can Take It
(เบบิ ไอ แค็น เทค อิท)
C’mon Lie To Me
(ซีมอน ไล ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lie To Me คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น