เนื้อเพลง Never Took The Time คำอ่านไทย Akon

A moment ago it seemed
( อะ โมเม็นท อะโก อิท ซีมี)
It was yesterday
(อิท วอส เยซเทอะดิ)
You were here with me
(ยู เวอ เฮียร วิฑ มี)
And everything seems to be the same
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ซีม ทู บี เดอะ เซม)

What am I supposed to do
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)
With all these empty rooms?
(วิฑ ออล ฑิส เอมทิ รุม)
Sit here in solitude
(ซิท เฮียร อิน ซอลอิทยูด)
With the smell of your perfume
(วิฑ เดอะ ซเม็ล อ็อฝ ยุร เพอฟยูม)

Ya never took the time to know me
(ยา เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน มี)
Ya never took the time to understand
(ยา เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู อันเดิซแทนด)
Ya never took the time to know me
(ยา เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน มี)
Yeah
(เย่)
Cause lovin’ you is all I ever had
(คอส ลัฝวิน ยู อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ แฮ็ด)
Still lovin’ you is all I ever have
(ซทิล ลัฝวิน ยู อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ แฮ็ฝ)

This wasn’t what I wanted to be
(ดีซ วอสซึ้น ว็อท ไอ ว็อนท ทู บี)
A man in misery
(อะ แม็น อิน มีสริ)
Girl I look back a thousand times
(เกิล ไอ ลุค แบ็ค กา เธาแส็น ไทม)
And can’t believe that you left me
(แอ็นด แค็นท บิลีฝ แดท ยู เล็ฟท มี)
Why you leave me baby
(ฮไว ยู ลีฝ มี เบบิ)
Why can’t you understand my pain
(ฮไว แค็นท ยู อันเดิซแทนด มาย เพน)
How can I explain
(เฮา แค็น นาย เอ็คซพเลน)
Girl I don’t know what I’m doin’ wrong
(เกิล ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แอม โดย ร็อง)
I can’t believe that your love is gone
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ยุร ลัฝ อีส กอน)

Cause you never took the time to know me
(คอส ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน มี)
Said you never took the time to know me
(เซ็ด ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน มี)
You never took the time to understand
(ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู อันเดิซแทนด)
Oh
(โอ)
Oh yeah
(โอ เย่)
Said you never took the time to know me
(เซ็ด ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน มี)
Said you never took the time to know me
(เซ็ด ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน มี)
See lovin’ you is all I ever had
(ซี ลัฝวิน ยู อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ แฮ็ด)
Baby lovin’ you is all I ever had
(เบบิ ลัฝวิน ยู อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ แฮ็ด)

Ooh yeah
(อู้ เย่)
You’re all I need
(ยัวร์ ออล ไอ นีด)
You’re all I see
(ยัวร์ ออล ไอ ซี)
And I wish that we could do it again
(แอ็นด ดาย วิฌ แดท วี เคิด ดู อิท อะเกน)

Cause you never took the time to know
(คอส ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน)
Baby you never took the time to know me
(เบบิ ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน มี)
You never took the time to understand
(ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู อันเดิซแทนด)
Oh oh
(โอ โอ)
Yeah
(เย่)
Said you never took the time to know me
(เซ็ด ยู เนฝเวอะ ทุค เดอะ ไทม ทู โน มี)
Yeah
(เย่)
Because of you now I’m just a lonely man
(บิคอส อ็อฝ ยู เนา แอม จัซท ดา โลนลิ แม็น)
Oh
(โอ)
Because of you now I’m just a lonely man
(บิคอส อ็อฝ ยู เนา แอม จัซท ดา โลนลิ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Took The Time คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น